Sluiten
Examenkandidaten

Financieel Planner

Exameninformatie

CORONA maatregelen & examens voor professionals
24-03-2021 | Examens op besloten locaties mogen doorgaan.  Wij nemen contact met u op, wanneer er iets voor u veranderd (check ook uw spambox). Bekijk hier de actuele status per examen en eventuele aanvullende informatie.

Praktijkexamen

Bent u binnen het jaar geslaagd voor de 3 theorie-examens en heeft u de vaardigheidstraining gevolgd? Dan kunt u op voor het praktijkexamen.
(De laatste mogelijkheid voor het praktijkexamen - oude vorm - is november 2020)

Per 1 januari 2019:

De SCFFP heeft een nieuwe vorm gekozen voor de certificering van aankomende financiële planners (voor meer informatie hierover kunt u zich wenden tot de FFP: info@ffp.nl).

Dat heeft gevolgen voor de termijn waarbinnen de certificering op de ‘oorspronkelijke wijze’ nog kan plaatsvinden:

  • voor de theorie-examens FFP 1, 2 en 3 geldt dat een kandidaat tot 1 mei 2020 nog examen kan doen. Daarna zijn herkansingen ook niet meer mogelijk. Als sprake is van bijzondere omstandigheden (overmacht) kunnen herkansingen voor de toetsen 1, 2 of 3 van het theorie-examen ook na 1 mei 2020 plaatsvinden. Hiertoe moet de kandidaat een onderbouwd verzoek indienen bij Cito dat ter beoordeling aan FFP zal worden voorgelegd. Let op: eventuele herkansingen na 1 mei 2020 blijven gebaseerd op de wet- en regelgeving 2019. Na 1 oktober 2020 zijn herkansingen voor overmachtsituaties niet meer mogelijk.
  • voor het praktijkexamen FFP geldt dat de laatste examenmogelijkheid in week 47 van 2020 is (16 t/m 20 november 2020). Herkansingen zijn daarna niet meer mogelijk. Let op! De praktijkexamens in juni en november zijn op basis van de nieuwe wetgeving.

De volgende bepalingen in het FFP-examenreglement moeten daarom ook vanaf 1 januari 2019 gelezen worden, op basis van het hierboven bepaalde:

  • art. 11, leden a, b en c
  • art. 14
  • art. 16, lid u

Casusopdracht

Voor het praktijkexamen werkt u thuis een casus uit. U krijgt hier 3 weken de tijd voor. Het maken van de opdracht duurt ongeveer 20 uur. Tijdens het mondeling examen bij Cito verdedigt u de casus. Ook hier geldt dat vanaf 1 mei de relevante wetgeving van het betreffende jaar leidend is. Voor elk examen worden er nieuwe casussen ontwikkeld.

Mondeling examen

Voor het mondeling examen verwelkomen we u graag bij Cito in Arnhem. Het examen wordt afgenomen door 2 assessoren en bestaat uit 3 onderdelen:

  • Onderdeel 1: Klantpresentatie (15 minuten)
  • Onderdeel 2: Verdediging casusopdracht (30 minuten)
  • Onderdeel 3: Gefingeerd klantgesprek (45 minuten)

U ontvangt direct na het mondeling examen de voorlopige uitslag van uw assessoren.
Wanneer onderstaande data volgeboekt zijn, worden er in dezelfde week meer data opengesteld.

Belangrijke data

Meld u aan voorBetaal voorCasus vrijgegeven op Lever uw casus in voor 

Mondeling examen op
18 november 2019

07 oktober 201914 oktober 201914 oktober 201905 november 2019

Mondeling examen op
11 juni 2020

1 mei 20207 mei 20207 mei 202029 mei 2020

Mondeling examen op
18 november 2020

7 oktober 202014 oktober 202014 oktober 20204 november 2020

Mondeling examen op
18 november 2019

Mondeling examen op
11 juni 2020

Mondeling examen op
18 november 2020

Vaardigheidstraining

Voordat u mondeling examen doet, moet u eerst de vaardigheidstraining volgen. Deze training volgt u bij de onderwijsinstelling van uw FFP opleiding.

Uitslag examen

U ontvangt de definitieve uitslag binnen twee weken na het mondeling examen. Bent u geslaagd, dan ontvangt u tevens een uitnodiging voor de diploma uitreiking.

Herkansen kan altijd, mits dit binnen de geldigheid van uw theorie-examen ligt (1,5 jaar).

Examen annuleren of uitstellen?

U kunt uw deelname aan het mondeling examen uiterlijk tot de datum van het vrijgeven van de casus annuleren. Wij berekenen dan € 45,- administratiekosten en storten uw examengeld terug.

U kunt een examen helaas niet uitstellen. Vragen over andere onderwerpen? Bekijk onze Veelgestelde vragen.

Kosten examens

U wilt weten waar u op moet rekenen als u examen doet.

  • Praktijkexamen – € 843,37 inclusief btw (€ 697,- ex. btw)

U ontvangt de factuur voor het praktijkexamen per mail. Betaalt u op tijd? We kunnen u pas de casus toesturen wanneer de factuur voldaan is.