SluitenSluiten
Bedrijven en Primair onderwijs

Waarborg kwaliteit met permanente educatie

Hoe toetsen u kunnen ondersteunen

Cito logo plectrumVerder
Voor organisaties

Samen stappen zetten in duurzame inzetbaarheid

Om werk goed en juist uit te voeren in een snel veranderende omgeving is permanente educatie – een leven lang leren – vaak noodzakelijk. Dat is precies de reden dat u uw medewerkers/leden stimuleert zich te ontwikkelen: vakkennis bijhouden en het ontwikkelen van de juiste vaardigheden en gedrag. Aantoonbaar bekwame professionals versterken uw organisatie, tevreden medewerkers trekken de beste collega's aan én maken van u een aantrekkelijke werkgever.
'In hoeverre weet u of uw medewerkers/leden goed in staat zijn om hun vak uit te oefenen?'

Een sterkere positie voor verenigingen

Als vereniging heeft u een sterke positie wanneer uw leden aantoonbaar bekwaam zijn. Een algemeen gedragen kwaliteitsstandaard creëert duidelijkheid over de professionaliteit van uw leden. Bijkomend voordeel: het lidmaatschap biedt extra toegevoegde waarde voor uw leden, het onderscheidt hen van anderen.

Beoordeel eerlijk en betrouwbaar

U wilt eerlijk en betrouwbaar beoordelen, want de uitslag zegt iets over de kwaliteit van uw medewerkers/leden en beïnvloedt het professioneel functioneren. Onze ervaren experts weten als geen ander wanneer een beoordeling voldoet aan de opgelegde eisen én of de toets of het examen toetst wat u wilt weten. 

Man maakt schriftelijk examen

4 voordelen van beoordelen op basis van examens en toetsen

  • Examens en toetsen zijn een snelle en relatief eenvoudige manier om beslissingen te nemen over professionals.
  • Examens en toetsen leveren onafhankelijke concrete informatie aanvullend op bestaande subjectieve oordelen. Hierdoor neemt de objectiviteit van het beslisproces toe. 
  • Examens en toetsen vergroten de transparantie van het beslisproces voor alle betrokkenen. Het maakt duidelijk volgens welke procedure een beslissing is genomen.
  • De kwaliteit van toetsen en examens kan worden onderzocht. Daarmee kunt u aan uw stakeholders aantonen dat een toets of examen ook werkelijk geschikt is voor het doel waarvoor het ontwikkeld is.

Waarom competenties toetsen?

Competenties kunnen we opdelen in kennis, vaardigheden en gedrag. Ontwikkeling hiervan start met inzicht in sterke kanten en ontwikkelingspunten. Een kwaliteitsstandaard biedt duidelijkheid over het vereiste niveau. Voldoen uw medewerkers/leden hieraan, dan zijn ze aantoonbaar bekwaam en weet u dat ze alles in huis hebben om hun vak uit te oefenen.

Maar welke meetlat gebruikt u om te toetsen? Is betrouwbaarheid gewaarborgd bij de beoordeling van competenties van uw medewerkers/leden? Is er overeenstemming binnen uw organisatie? Het komt regelmatig voor dat één persoon wordt beoordeeld door twee personen, waarbij de beoordelingen sterk van elkaar afwijken. Mensen zijn van nature slechte beoordelaars, dus heel vreemd is dat niet.

Is een toets of examen iets voor uw organisatie?

Vraagt u zich af of een toets of examen de juiste tool is voor uw organisatie? Bent u benieuwd hoe beoordelingsinstrumenten kunnen helpen een zichtbare kwaliteitsstandaard te ontwikkelen? We zoeken graag samen uit welke instrument het beste bij u past op basis van de competenties die u wilt toetsen. Ook het screenen van bestaande examens of toetsen is mogelijk net als advies over interpretatie en analyse van resultaten. Als u wilt, kunnen wij zelfs het hele proces van maken tot afnemen voor u verzorgen.

Bent u benieuwd wat Cito voor u kan betekenen? Wij gaan graag met u in gesprek.