Sluiten

Hoogste kwaliteit voor beveiliging burgerluchtvaart

Klantverhaal
NCTV
De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) beschermt Nederland tegen bedreigingen die de maatschappij kunnen ontwrichten. NCTV maakt zich sterk voor een veilig en stabiel Nederland. In het kader hiervan zette de NCTV een nationaal trainingsprogramma op voor de beveiliging van de burgerluchtvaart.

Wat was de aanleiding?

De afgelopen jaren is de wereld regelmatig opgeschrikt door terroristische aanslagen. De burgerluchtvaart was daarbij ook een doelwit. De NCTV heeft de taak de burgerluchtvaart op adequate wijze te beveiligen.

Wat was de aanpak?

Onze overheid hecht veel belang aan verplichte certificering. Met goedopgeleide (en gecertificeerde) beveiligers en controleurs is de kans op bomaanslagen, kapingen en sabotage in de burgerluchtvaart kleiner. Daarom ontwikkelde Cito in opdracht van de NCTV twee digitale examens: 'Controleur Passagiers & Handbagage' en 'Beveiligingsadviseur Luchtvracht'. Voor de beveiligers waren er verschillende opleidingen op verschillende niveaus. Om de kwaliteit te waarborgen, streefde de NCTV naar één niveau in de opleiding. Certificering speelde daarin een belangrijke rol. De NCTV wil zeker weten dat er goedgekwalificeerde mensen op de werkvloer staan!

Bij de verplichte certificering in de burgerluchtvaart zijn veel partijen betrokken. Programma Beveiliging Burgerluchtvaart en detectie reisbewegingen maakt het beleid voor de beveiliging. De sector voert het beleid vervolgens uit. Dat zijn de luchthavens en alle daaraan gerelateerde bedrijven. De Koninklijke Marechaussee houdt daar weer toezicht op. Al deze belanghebbenden zijn bij de certificering betrokken. Cito vertaalde het beleid zo goed mogelijk naar de praktijk, om in de volle breedte een kwaliteitsslag te maken. Daarnaast toetste Cito de examenopgaven op vraagstelling, helderheid en formulering. Een opgave mag bijvoorbeeld maar voor één uitleg vatbaar zijn. Ook moet de opgave voldoen aan de kwaliteitseisen van het ministerie. De Koninklijke Marechaussee fungeert daarbij als intermediair tussen alle partijen. Zij kijkt of de vragen kloppen met de bestaande regelgeving.

Wat is het resultaat?

Na een succesvolle pilotfase bestaan er inmiddels twee opleidingen waarvan de digitale Cito-examinering een verplicht onderdeel is. De examinering voor Beveiligingsadviseur Luchtvracht draait sinds augustus 2014. Begin 2015 is het zogeheten BAST-examen (Basic Aviation Security Training) ingevoerd. Het BAST- examen is een theorie- examen dat een verplicht onderdeel is voor diverse beveiligingsfuncties op de luchthaven. De digitalisering van de examens heeft veel opgeleverd:

  • Er is nu één eenduidig examen voor alle opleiders, waar voorheen iedere opleider zijn eigen examen ontwikkelde.
  • De data van de kandidaten worden periodiek geanalyseerd door Cito. Zo wordt het niveau van de examens en van de afzonderlijke vragen steeds beoordeeld en waar nodig aangepast in samenwerking met de Koninklijke Marechaussee en de opleiders.

Al met al heeft deze werkwijze geleid tot:

  • gemiddeld een hoger niveau van de opleidingen en een borging van de kwaliteit van de examens.
  • vakbekwame mensen die belangrijk werk verrichten voor de beveiliging van de burgerluchtvaart.

Direct contact?

Alieke Vreeman

Alieke Vreeman helpt u graag verder via citoconsult@cito.nl of (026) 352 7812

www.cito.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Via de knop ‘instellen’ geef je aan welke cookies je wilt accepteren. Meer informatie over Cookies en privacy