Sluiten
27 juni 2018

Instroomdiversiteit reguleren met instaptoets medische kennis

Klantverhaal
Instaptoets
Koos DesserjerProgrammamanager ontwikkel- en expertisecentrum Maastricht UMC+ Academie
De Maastricht UMC+ Academie ontwikkelt onderwijs, opleidingen en trainingen voor zorgprofessionals van het Maastricht UMC+. Het opleidingsaanbod loopt uiteen van medische vervolgopleidingen en opleidingen in de zorg tot en met praktische trainingen in het simulatiecentrum.

Wat was de aanleiding?

De Maastricht UMC+ Academie stelde in toenemende mate vast dat studenten bij de verpleegkundige vervolgopleiding vroegtijdig uitvallen. Reden is onder andere, dat de vooropleidingen niet goed aansluiten en veel studenten daarom onvoldoende medische kennis hebben om succesvol aan een vervolgopleiding te beginnen. Met een goede en betrouwbare instaptoets wil de Maastricht UMC+Academie kennishiaten in de domeinen anatomie en fysiologie opsporen en daarmee vroegtijdige uitval voorkomen.

Programmamanager Koos Desserjer van het ontwikkel- en expertisecentrum van de Maastricht UMC+ Academie: ‘Onze Academie biedt zo’n 12-tal verschillende verpleegkundige vervolgopleidingen aan. Dit zijn opleidingstrajecten variërend van één jaar tot maximaal 2 jaar. Verpleegkundigen die een vervolgopleiding doen, komen vanuit het mbo, hbo of hebben een inservice opleiding achter de rug. Vooral het niveau van kennis van anatomie, pathologie en fysiologie is heel verschillend en vaak onvoldoende. Met gevolg dat docenten het niveau van lessen aan moeten passen aan het laagste niveau of dat deelnemers vroegtijdig uitvallen. Die uitval is niet alleen voor de studenten zelf ongewenst, maar zeker ook voor het ziekenhuis dat in opleidingen van verpleegkundigen investeert. Een instaptoets helpt ons inzicht te krijgen in het kennisniveau van onze studenten.’

Wat was de aanpak?

Desserjer: ‘Samen met toetsdeskundigen van Cito hebben we goede en betrouwbare toetsen ontwikkeld. Om daar te komen hebben we eerst bepaald welke medische kennis minimaal nodig is voor de vervolgopleidingen. De uitkomsten van de inventarisaties hebben we vastgelegd in een toetsmatrijs. In een toetsmatrijs staat hoe de toetsvragen verdeeld moeten zijn over de verschillende kennisdomeinen. De toetsmatrijs is de basis voor een toets.’

‘Daarna konden de constructeurs met het maken van de toetsvragen aan de slag. Het was niet zo dat Cito ook medische vakinhoudelijke kennis leverde. Die kennis moest toch echt uit ons eigen huis komen, van onze experts van de verschillende afdelingen. Cito heeft de projectleiding op zich genomen en leverde de noodzakelijke toetstechnische kennis. Daarnaast hebben zij onze opleidingscoördinatoren in meerdere werkbijeenkomsten bijgespijkerd over het toetsconstructie-proces en de voorwaarden om betrouwbare toetsen te maken.’

Wat is het resultaat?

‘Alle vastgestelde toetsvragen uit het project hebben we opgenomen in onze elektronische leeromgeving. We beschikken nu over twee toets versies, elk bestaande uit zes deeltoetsen die alle domeinen(orgaansystemen) uit de verpleegkundige vervolgopleidingen afdekken. De opleidingen zelf kunnen de instaptoetsen op verschillende momenten op hun eigen locatie afnemen.’ De digitale instaptoetsen van Maastricht UMC+ Academie bestaan uit 90 meerkeuzevragen die aankomende studenten binnen een bepaalde tijd moeten maken. De score geeft een betrouwbaar beeld van het kennisniveau van de student. De toets is formatief, dat wil zeggen dat je er niet voor kunt slagen of zakken. De rapportage geeft inzicht welke domeinen de student wel of niet beheerst en in welke mate. Daarmee kunnen studenten besluiten of ze met een vervolgopleiding beginnen of eerst nog kennis moeten bijspijkeren.

Direct contact?

Willem-Jan van Gendt helpt u graag verder. Mail via
willem-jan.vangendt@cito.nl of bel  (026) 352 1364