SluitenSluiten
1 oktober 2018

Silvia Rietdijk gepromoveerd

Nieuws
Vrijdag 19 oktober promoveerde Cito-medewerker Silvia Rietdijk aan de Universiteit Utrecht op haar proefschrift “Time will tell”, over tijdreeksmodellen in de psychologie. Zulke modellen kunnen inzicht geven in de dynamiek van processen die zich in de tijd afspelen, bijvoorbeeld vastgelegd in geobserveerd gedrag van verschillende personen tijdens het uitvoeren van een taak.
Promotie Silvia Rietdijk

Lovend commentaar

Het doel van Silvia’s proefschrift was meer inzicht te verschaffen in de mogelijkheden en uitdagingen die het toepassen van dergelijke modellen op rijke longitudinale data met zich meebrengt. Dat dit haar goed gelukt is, bleek wel tijdens de plechtigheid uit het lovende commentaar van alle opponenten.

Promotie Silvia Rietdijk Wij feliciteren Silvia van harte met deze mooie mijlpaal!