SluitenSluiten
14 april 2021

Cito-onderzoek: effecten van afstandsonderwijs op brugklassers

Nieuws
Brugklassers hadden het zwaar in coronatijd. Groep 8-leerlingen die in 2020 de overstap maakten naar het voortgezet onderwijs, stroomden in op een lager niveau en scoorden lager op toetsen voor Nederlands en rekenen-wiskunde. Minder brugklassers haalden het fundamentele niveau, een effect dat voormeisjes groter was dan voor jongens. Ook groeiden de verschillen tussenscholen. Op scholen met relatief veel leerlingen uit achterstandswijken, bereikten 9,4% minder brugklassers referentieniveau 1F. Dat is de conclusie uit ons onderzoeksrapport 'Brugklassers in coronatijd: lagere instroom, lagere startvaardigheden' dat op 14 april 2021 verscheen. Stichting Cito deed het onderzoek in opdracht van de Inspectie van het Onderwijs voor De Staat van het Onderwijs 2021.

Meer weten?
Ga naar onze webpagina.