SluitenSluiten
27 september 2021

Cito prolongeert opdracht Inburgeringsexamens

Nieuws
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Cito B.V. opnieuw de opdracht gegund voor het construeren van een aantal onderdelen van het wettelijk verplichte Inburgeringsexamen. Het gaat hierbij om de percelen Luisteren A2 en Spreken A2, Kennis van de Nederlandse Maatschappij en het Basisexamen Inburgering Buitenland. 

Nieuwe Wet Inburgering 

Wie wil inburgeren in Nederland, is verplicht om de Nederlandse te taal leren. En te leren hoe Nederlanders wonen en werken. Dat wordt geregeld in de Wet Inburgering. Vanaf 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet Inburgering in werking. Het doel van deze wet is dat inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk meedoen in Nederland en daarnaast zo snel mogelijk werk vinden. 
In het nieuwe inburgeringsstelsel zijn drie leerroutes opgenomen die ten opzichte van het oude stelsel meer maatwerk mogelijk maken. In twee van de drie leerroutes leggen deelnemers het inburgeringsexamen af. Dat kan voor de taalonderdelen op drie taalniveaus (B1, B2 of A2 niveau). 

Margot Mol, projectleider Inburgeringstoetsen: “We zijn er trots op dat deze opdracht opnieuw aan ons gegund is. Met plezier gaan we samen met Nt2-docenten uit het veld aan de slag om opgaven te construeren die aansluiten op de belevingswereld van inburgeringsplichtigen. Oproepen en verzoeken tot samenwerking gaan we dan ook in de komende maanden uitzetten.”

Meer weten? Zie Wet inburgering 2021 van de Rijksoverheid en onze webpagina Inburgering (cito.nl) en Basisexamen Inburgering Buitenland (cito.nl).