SluitenSluiten
17 november 2021

Training toetsbekwaamheid voor docenten Stichting Carmelcollege

Training & advies

Carmel en Cito logo
Alle 2.800 docenten van Stichting Carmelcollege worden de komende tweeëneenhalf jaar door Cito getraind en gecertificeerd op het gebied van toetsbekwaamheid. Het onderhouden en vergroten van de toetsbekwaamheid van docenten sluit aan bij het bestuursbesluit ‘Borging Kwaliteit Examens’, gebaseerd op de strategische Koers 2025 van Carmel. Met de aan Cito gegunde aanbesteding zet Carmel een verdere stap in de realisatie van de ambitie om de kwaliteit van de schoolexaminering verder te vergroten en te borgen. Niet eerder is op deze schaalgrootte hiertoe besloten binnen het voortgezet onderwijs in Nederland.

Toetsen op maat
Cito ontwikkelt de trainingen op maat en baseert deze op het competentieprofiel en de onderwijskundige visie van Stichting Carmelcollege. Het competentieprofiel is in samenwerking met de Universiteit van Twente tot stand gekomen. De aandachtgebieden die bij deze training centraal staan zijn: toetsen vanuit de eigen onderwijsvisie, het maken van bewuste keuzes over wat en hoe te toetsen, het maken van betrouwbare, evenwichtige en valide toetsen en het analyseren van toetsresultaten om toetsen te optimaliseren. De trainingen worden aangeboden tussen januari 2022 en juni 2024. Na afronding ontvangen de docenten een certificaat van toetsbekwaamheid.

“Onze leerlingen verdienen de best mogelijke kwaliteit van onderwijs én examinering. Deze overeenkomst met Cito is een verdere stap in de richting om die ambitie te realiseren. Onze docenten gaan samen met de experts van Cito aan de slag gaan om met elkaar en van elkaar te leren. Maar het is natuurlijk pas écht geslaagd als de leerling straks in de praktijk er de vruchten van plukt.”
Karin van Oort, bestuursvoorzitter Stichting Carmelcollege

Stichting Carmelcollege biedt met zo'n 4.200 medewerkers alle soorten voortgezet onderwijs aan meer dan 34.000 leerlingen, verspreid over bijna 50 locaties in Nederland. Kijk hier voor meer informatie over Stichting Carmelcollege.

"De keuze die Stichting Carmelcollege heeft gemaakt om haar docenten te scholen in toetsbekwaamheid, past goed bij Cito. Wij geloven in kennisdeling en professionalisering van docenten en zijn er dan ook trots op dat zij ons deze aanbesteding heeft gegund."
Anneke Blok, voorzitter Raad van Bestuur, Cito

De trainingen bij Stichting Carmelcollege worden ontwikkeld en verzorgd door Cito BV.

Carmel college