Sluiten
Voortgezet onderwijs

Coronavirusperiode

Update 15 april 2021

Coronavirusperiode

We helpen & we staan klaar

Nog altijd zorgt de coronavirusperiode ervoor dat we met elkaar voor grote uitdagingen staan. Als Cito ondersteunen we jullie hierbij. Met informatie, met het bieden van oplossingen op afstand en door met je mee te denken over alternatieven. 


Klantenservice
Heb je ondersteuning van ons nodig of heb je andere vragen? We helpen je graag! Neem vooral contact op met onze klantenservice via (026) 352 11 11 of klantenservice@cito.nl. Onze medewerkers werken vanuit kantoor of thuis, maar staan paraat.

Ondersteuning scholen voor het volgen van leerlingen

Vanwege de langdurige periode van thuisonderwijs investeert de overheid extra in onderwijs in kader van het meerjarige Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Dit programma biedt mooie kansen, maar brengt ook een extra uitdaging met zich mee. Hoe Cito de scholen in het primair en speciaal onderwijs en in het voortgezet (speciaal) onderwijs daarin kan ondersteunen, lees je hieronder.

Zo ondersteunt het LVS po en so bij het maken van de schoolscan 

Gebruikt jouw school het Cito Volgsysteem voor primair en speciaal onderwijs en vraag je je af hoe je de resultaten kunt verwerken in de schoolscan in het kader van het NPO? Cito ondersteunt je bij deze vraag. Met behulp van deze handleiding kun je zien welke toetsrapportages van belang zijn en hoe je ze kunt inzetten om een probleem- en behoefteanalyse op leerling- en groepsniveau te maken. Op basis hiervan kun je kiezen welke interventies het meest passend zijn.

Download de speciale LVS-handleiding

Zo ondersteunt het Cito Volgsysteem VO bij de schoolscan

Maak je gebruik van het Cito Volgsysteem VO en vraag je je af hoe je de resultaten kunt verwerken in de schoolscan in het kader van het NPO? Cito ondersteunt je bij deze vraag. Met behulp van een eenvoudig stappenplan laten we je in deze handleiding zien welke toetsrapportages van belang zijn en hoe je ze kunt inzetten om een probleem- en behoefteanalyse op leerling- en groepsniveau te maken. Op basis hiervan kun je goed kiezen welke interventies het meest passend zijn.

Download de speciale VO-handleiding

Centrale toetsen en examens 2020-2021

Examineren op afstand

Q&A examineren op afstand

Veel leraren stellen ons in 2020 vragen over het samenstellen, afnemen en beveiligen van toetsen en examens op afstand. Op deze pagina vind je hun vragen en onze antwoorden. Misschien helpen ze ook jou een stap verder.

Whitepapers schoolexamens 

De schoolexamens van 2020 waren nóg belangrijker dan andere jaren. En de omstandigheden waaronder ze werden afgenomen, waren bijzonder. Als Stichting Cito hielpen we scholen en docenten met tips voor het maken en becijferen van de toetsen. De whitepapers houden we voor je beschikbaar. Download de whitepapers.

Training en advies op afstand

In company

Inmiddels kunnen wij met trots melden dat wij nagenoeg al onze trainingen en consultancy op afstand verzorgen. Wij hebben meer dan 15 jaar ervaring met het verzorgen van training en advies op afstand. Daarom kunnen wij nagenoeg alle in company mbo en HO trainingen online uitvoeren.

Wat bij je past

Via Teams verzorgen onze trainers in company training, net als een klassikale training. Wij blijven je helpen bij de professionalisering van examendeskundigen.

HO-studenten en professionals

Afname ISSO, EP, NVHP, Telecom CAI, Bal/Bast, Boa OV en PE Elektrolassen 

Examens op besloten locaties en bij Lamark mogen doorgaan.  Staat u ingeschreven voor een examen en verandert er iets? Dan brengen we u op de hoogte per mail.

Er geldt per 15-10-2020 een mondkapjesplicht bij alle Test Centers van Lamark. 

Bekijk hier de actuele informatie per examen en eventuele aanvullende informatie.