Sluiten
Voortgezet onderwijs

Van corona naar NPO, Cito ondersteunt het onderwijs

Update 18 oktober 2021

We helpen en we staan klaar

Nog altijd zorgt de coronapandemie ervoor dat we met elkaar voor grote uitdagingen staan. Als Cito ondersteunen we jullie hierbij. Met informatie, met onderzoek, met het bieden van oplossingen en (meedenken over) alternatieven en met ondersteuning bij het Nationaal Programma Onderwijs.


Klantenservice
Heb je ondersteuning van ons nodig of heb je andere vragen? We helpen je graag! Neem vooral contact op met onze klantenservice via (026) 352 11 11 of klantenservice@cito.nl.

Onze medewerkers werken vanuit kantoor of thuis, maar staan paraat.

Ondersteuning scholen voor het volgen van leerlingen

Vanwege de langdurige periode van thuisonderwijs investeert de overheid extra in onderwijs in kader van het meerjarige Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Dit programma biedt mooie kansen, maar brengt ook een extra uitdaging met zich mee. Hoe Cito de scholen in het primair en speciaal onderwijs en in het voortgezet (speciaal) onderwijs daarin kan ondersteunen, lees je hieronder.


Zo ondersteunt het Cito LVS primair en speciaal onderwijs bij het NPO 

Heeft jouw school met het Cito Volgsysteem voor primair en speciaal onderwijs goed in kaart kunnen brengen welke problemen en behoeftes er zijn? We ontvingen veel positieve reacties op de speciale handleiding 'Hoe gebruik je het LVS voor de schoolscan?', hartstikke fijn!

Leervertragingen deels ingelopen
Gehoord in het NOS Journaal? 'Na de tweede lockdown zijn de leervertragingen in het basisonderwijs deels ingelopen. Althans bij begrijpend lezen en rekenen. Maar niet alle leerlingen herstellen zich in dezelfde mate.'
Lees meer over onderzoek van Stichting Cito naar de impact van corona

Zo ondersteunt het Cito Volgsysteem VO bij het NPO

Heeft jullie school de rapportages van het Cito Volgsysteem VO gebruikt bij het maken van de schoolscan? Jullie zijn vast druk met het doorvertalen van de uitkomsten hiervan én andere bevindingen naar interventies die nodig zijn om jouw leerlingen en school komend schooljaar verder te helpen. Cito deed onderzoek naar de impact van corona op basis van het volgsysteem.

Lees meer over de onderzoeksresultaten en tips bij determinatie
Training en advies op afstand

In company

Inmiddels kunnen wij met trots melden dat wij nagenoeg al onze trainingen en consultancy op afstand verzorgen. Wij hebben meer dan 15 jaar ervaring met het verzorgen van training en advies op afstand. Daarom kunnen wij nagenoeg alle in company mbo en HO trainingen online uitvoeren.

Wat bij je past

Via Teams verzorgen onze trainers in company training, net als een klassikale training. Wij blijven je helpen bij de professionalisering van examendeskundigen.

HO-studenten en professionals

Afname ISSO, EP, NVHP, Telecom CAI, Bal/Bast, Boa OV en PE Elektrolassen 

Examens op besloten locaties en bij Lamark mogen doorgaan.  Staat u ingeschreven voor een examen en verandert er iets? Dan brengen we u op de hoogte per mail.

Bekijk hier de actuele informatie per examen en eventuele aanvullende informatie.

Toelatingstoetsen pabo


19-04-2021 | Instroom onder voorwaarden
Studenten die naar de pabo willen, maar de toelatingstoetsen nog niet hebben gehaald, mogen per 1 september 2021 onder voorwaarden aan de opleiding beginnen.
Lees meer.