SluitenSluiten
2 november 2020

Kleuter in beeld – Taal eerste goedgekeurde observatie-instrument voor kleuters

Nieuws
Kleuter in beeld – Taal is op alle relevante onderdelen positief beoordeeld door de Expertgroep Toetsen PO. Dit maakt Kleuter in beeld - Taal het eerste goedgekeurde observatie-instrument dat voldoet aan de nieuwe regelgeving omtrent het volgen van kleuters. Het past naadloos in de dagelijkse schoolpraktijk, waarbij er geen tijdsdruk is op kleuters. Voor kleuters vormt de observatie geen belasting: spelen, leren en observeren gaan hand in hand.

Vanaf augustus 2022 mogen scholen geen gebruik meer maken van ‘schoolse’ toetsen voor het volgen van de ontwikkeling van kleuters. De nieuwe wetgeving stelt dat bij kleuters binnen het LVS, enkel observatie-instrumenten mogen worden ingezet, die goedgekeurd moeten zijn door de Expertgroep Toetsen PO. Kleuter in beeld – Taal heeft nu deze positieve beoordeling ontvangen.

Kleuter in beeld – Taal is door de Expertgroep Toetsen PO beoordeeld aan de hand van het beoordelingskader LVS instrumenten. Het instrument heeft bij de beoordeling door de onderwijskundige en psychometrische experts op alle onderdelen de hoogst mogelijke waardering ontvangen. Het kwaliteitsoordeel acht het volginstrument bewezen betrouwbaar. De kind- en groepsrapportages zijn objectief en worden als duidelijk en goed inzetbaar ervaren:

‘De kindrapportage geeft een goede onderlegger voor een gesprek tussen leerkracht en ouders/verzorgers over de ontwikkeling van het kind.’


De expertgroep vindt de gekozen domeinen en subdomeinen van Kleuter in beeld goed aansluiten op de kennis en vaardigheden zoals omschreven in de referentieniveaus.

Flexibiliteit gecombineerd met betrouwbaarheid
Kleuter in beeld is hét nieuwe online observatie-instrument voor een compleet en objectief beeld van elke kleuter op de domeinen Taal, Rekenen, Sociaal-emotioneel en Motoriek. Het is ontwikkeld in samenwerking met bijna 200 kleuterleerkrachten en OnderwijsMaakJeSamen.
Het geeft leerkrachten de ondersteuning die zij nodig hebben door flexibiliteit te combineren met de betrouwbaarheid die men gewend is van Cito. Een leerkracht plant en kiest zelf de observatiemomenten. Is er twijfel over de beheersing van bepaalde vaardigheden bij Taal of Rekenen, dan kan de leerkracht ervoor kiezen een kleuter een speelse opdracht of activiteit uit te laten voeren. De observatie is kort, waardoor een kind geen enkele druk voelt bij de uitvoering.
De focus van Kleuter in beeld ligt op de groei van elk individueel kind.

Kijk op de website van Expertgroep Toetsen PO voor meer informatie over het kwaliteitsoordeel of de uitgebreide beoordeling van Kleuter in beeld – Taal.

Kijk voor meer informatie over Kleuter in beeld op: cito.nl/kleuterinbeeld

Lees ook de documenten uit onze Kennisbank over Kleuter in beeld - Taal:
de wetenschappelijke verantwoording van Cito en de (kwaliteits)beoordeling door de Expertgroep Toetsen PO
.