SluitenSluiten

Rapport en conclusie naar Tweede Kamer

Nieuws
Op 18 april 2019 is het rapport Vaardigheidsontwikkelingen volgens PISA en examens, samen met conclusies van de commissie Steur, naar de Tweede Kamer verzonden. In het rapport schrijft Cito over haar bevindingen van het onderzoek dat Cito uitvoerde in opdracht van deze commissie. Cito vond het aangenaam om een bijdrage te mogen leveren aan het onderwijsdebat. De bijdrage van Cito is gebaseerd op expertise en gevoed met de overtuiging dat voor het onderwijs van vandaag en (over)morgen het belangrijk is om inzicht te hebben in de vaardigheidsontwikkeling van vo-leerlingen en de factoren die daarbij een rol spelen.

Aanleiding voor het onderzoek is de ingediende motie door Paul van Meenen c.s. in februari 2018, waarbij de vraag centraal stond waarom de examencijfers van Nederlandse leerlingen gelijk blijven of zelfs stijgen terwijl het PISA-onderzoek een dalende tendens laat zien. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft vervolgens aan het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) gevraagd een onafhankelijke commissie in te stellen, om antwoord te geven op vragen uit de motie. Onder voorzitterschap van Rick Steur heeft de commissie hieraan uitvoering gegeven.