SluitenSluiten
13 april 2021

Samenwerkingsovereenkomst tussen Open Universiteit en Stichting Cito

Nieuws
Logo Open Universiteit en Cito De Open Universiteit en Stichting Cito gaan structureel samenwerken op het gebied van onderzoek rond toetsontwikkeling. De twee instellingen hebben een overeenkomst getekend voor twee jaar. De OU en Cito zijn geen vreemden van elkaar. Beide partijen werkten eerder al samen, bijvoorbeeld voor het ontwerpen van toetsopgaven met multimedia erin. De komende periode gaan de OU en Cito gezamenlijk diverse projecten oppakken.

Eyetracking

De samenwerking tussen de Open Universiteit en Cito is gericht op taakontwerp in leer- en assessmentcontexten. Momenteel loopt hiervoor al een gezamenlijk project rondom beeldschermtoetsen. Met eyetracking onderzoeken we hoe leerlingen omgaan met toetsen waarin multimedia is verwerkt. Dat leidt dan tot adviezen over hoe je afbeeldingen het beste in een toets kunt zetten. En waar je bijvoorbeeld feedback het beste kunt plaatsen.

“Onze samenwerking zorgt voor een uitstekende combinatie van theorieontwikkeling en praktijkonderzoek. Met ons gezamenlijke onderzoek naar multimedia in toetsen kunnen we een bijdrage leveren aan de validiteit van toetsing in Nederland en kunnen we komen tot een cognitieve theorie voor multimediagebruik in toetsen.”

Halszka Jarodzka, hoogleraar Instructional Design for Online Learning, Open Universiteit

Samen het programma bepalen

Met de overeenkomst tonen de OU en Cito hun gezamenlijke onderzoeksambitie. Daarbij brengt de OU expertise in op het terrein van beïnvloeding van leerprocessen, en staat Cito garant voor expertise op het terrein van valide toetsontwerp. Gezamenlijke projecten worden in overleg bepaald en gaan uit van empirisch onderzoek in verschillende contexten. Zo willen beide partijen samen nieuwe kennis opbouwen en delen.

“In de samenwerking brengen we kennis over leren en onderwijskundig meten samen. Ik ben ervan overtuigd dat we elkaar versterken. Nóg beter begrijpen hoe je goede taken maakt. Voor leren en toetsen. Dat is ons doel.“

Jos Keuning, hoofd Onderwijskundig Onderzoek, divisie OK&I Stichting Cito.

Cito: ambities op onderwijskundig meten

Bij Cito wordt de samenwerking getrokken door divisie Onderzoek, Kennis & Innovatie (OK&I), de innovatieafdeling van de stichting. Daar sluit de samenwerking met de OU nauw aan bij de ambities op onderwijskundig meten. Ook past deze bij OK&I’s lopende onderzoekslijn ‘Toetsontwerp volgens de bouwstenenmethode’. Een onderzoekslijn waarin Cito beschikbare kennis over leren, presteren en onderwijskundig meten vertaalt naar ‘bouwstenen’ voor het systematisch ontwerpen van toetstaken. Zie voor meer informatie:
Samenwerkingen (cito.nl) en Open Universiteit (cito.nl).

OU: leren en doceren in een door technologie verrijkte omgeving

De Open Universiteit is een niet-traditionele, publieke universiteit met een bijzondere opdracht: het ontwikkelen, innoveren en aanbieden van open hoger onderwijs. De Open Universiteit heeft de wettelijke taak via onderwijskundig onderzoek bij te dragen aan de innovatie van het Nederlands hoger onderwijs. Ze heeft zich dan ook ontwikkeld tot dé expert op het gebied van leren en doceren in een door technologie verrijkte omgeving. Vanuit de kant van de Open Universiteit is met name de vakgroep Online leren en instructie van de faculteit Onderwijswetenschappen daarbij betrokken. Voor meer informatie over de Open Universiteit ga naar: www.ou.nl/onderzoek.