SluitenSluiten
leerling werkt aan opdracht

Nieuws centrale examens 2022

Nieuwsrubriek

Cito logo plectrumVerder

Examennieuws 2022

Stichting Cito maakt elk jaar de opgaven voor de centrale examens in het voortgezet onderwijs. Ook adviseren wij over de normering. We maken tevens centrale examenvragen voor mbo. Een opdracht die we met veel plezier en trots uitvoeren binnen de eindexamenketen, in opdracht van de overheid. Via deze nieuwsrubriek houden we je graag op de hoogte van recente ontwikkelingen die betrekking hebben op onze rol in deze examenperiode.
Leerlingen tijdens de pauze

Centraal schriftelijke examens uit de startblokken

12 mei 2022 - Vanmorgen is de afnameperiode van de centraal schriftelijke examens 2022 van start gegaan. Dit jaar nemen ruim 188.000 leerlingen hieraan deel.

Weet je dat de vragen en antwoorden na afloop van de examens worden gepubliceerd op onze website? Je vindt deze informatie ook op Examenblad.nl en op deze webpagina van LAKS.

De vragen en antwoorden m.b.t. de centrale examens Nederlands vwo en aardrijkskunde havo (12 mei) en Nederlands vmbo gl/tl (16 mei) komen niet op dezelfde dag van het examen, maar komen twee dagen later beschikbaar. Dat heeft te maken met testcorrecties. Bij een testcorrectie wordt door een groep docenten de dag na de afname het werk gecorrigeerd aan de hand van een voorlopig correctievoorschrift. Vervolgens kunnen zij suggesties doen voor het aanscherpen van het correctievoorschrift. Lees hierover op Examenblad.nl.

Wij wensen alle eindexamenkandidaten veel succes!
Op het plein

Examenkompas uitgebreid

25 april 2022 - Vorig jaar heeft Stichting Cito Examenkompas ontwikkeld. Deze tool laat zien welke oude eindexamens vmbo gl/tl, havo en vwo relevant zijn voor de examens van 2022 en geeft examenkandidaten feedback over welke stof zij al beheersen en welke stof nog oefening nodig heeft. Hiermee kan de leerling gericht leren en oefenen voor de centrale examens. Super handig!

Dit jaar is de tool fors uitgebreid, vooral met moderne vreemde talen. Meer weten? Ga naar examenkompas (citolab.nl).
Of wil je direct aan de slag? Ga dan naar de tool.

Namens Stichting Cito wensen wij alle eindexamenkandidaten veel succes met hun voorbereidingen!
"In het afgelopen jaar bleek dat docenten Examenkompas ook graag zouden willen inzetten voor de moderne vreemde talen. Dit jaar hebben wij daarom veel taalvakken toegevoegd. We geven leerlingen daarbij feedback over hun beheersing van de eindtermen." 
Afbeelding gevoelig roze
Eva de Schipper
Projectleider Examenkompas en onderwijskundig onderzoeker bij Onderzoek, Kennis & Innovatie | Stichting Cito
twee leerlingen hout aan het bewerken

N-term suggestie beschikbaar voor alle cspe-onderdelen

11 april 2022 - Als gevolg van corona worden ook dit schooljaar de beroepsgerichte profielvakken in het vmbo afgesloten met een schoolexamen. Dit betekent dat scholen zelf verantwoordelijk zijn voor het omzetten van de score die een leerling heeft behaald, naar een cijfer. Om docenten hierbij te ondersteunen, zijn vandaag N-term suggesties afgegeven aan de betreffende scholen. Zoals ook in 2021 is gedaan. Dit betreffen N-term suggesties voor alle cspe-onderdelen afzonderlijk, omdat scholen niet verplicht zijn om alle onderdelen uit de beschikbaar gestelde cspe’s 2022 voor hun schoolexamen te gebruiken.

De N-term suggesties zijn tot stand gekomen door de samenwerking met bijna 150 docenten van de diverse profielvakken, die een inschatting hebben gemaakt van de moeilijkheid van het cspe ten opzichte van vorige jaren. Op basis daarvan heeft Stichting Cito aan het College voor Toetsen en Examens een advies uitgebracht, waarna zij de N-term suggesties heeft vastgesteld.

De periode waarbinnen de scholen de cspe’s kunnen gebruiken in hun schoolexamens loopt van 16 februari tot en met 22 juli.
"Fijn om op deze manier toch een bijdrage te kunnen leveren nu dit schooljaar de beroepsgerichte profielvakken in het vmbo worden afgesloten met een schoolexamen."
Afbeelding krachtig paars
Harco Weemink
Clustermanager beroepsgerichte profielvakken Stichting Cito
leerling in schoollokaal

Wolf open voor voorbereiding scholen

11 april – Onze applicatie Wolf is opengezet voor scholen. Dit betekent dat scholen vanaf nu voorbereidingen kunnen treffen voor het uitwisselen van hun examengegevens met Stichting Cito.

Direct na de afnames van centrale examens zetten scholen via Wolf de scores van eindexamenkandidaten door naar Cito. Op basis van deze gegevens geven wij een adviesnormering af aan het College voor Toetsen en Examens, die de N-term vaststelt. Docenten ontvangen van ons een groepsrapportage waarmee ze de resultaten van hun examenkandidaten kunnen vergelijken met het landelijk gemiddelde. Wolf wordt ook gebruikt voor het uitwisselen van scores tussen de eerst en tweede corrector.

Op deze webpagina vind je uitgebreide informatie over Wolf. Zoals handleidingen, instructiefilmpjes en een vragen- en antwoordenoverzicht.

Vrijdag 8 april is naar de accountbeheerders van alle scholen een mail gestuurd met inloggegevens. Heeft deze mailing jouw school niet bereikt, neem dan contact op met onze helpdesk (026) 352 11 11 (keuze 2 – 4) of mail naar wolf@cito.nl.

Veel succes met de voorbereidingen!
Tools voor docenten

Tools voor docenten

30 maart – Ben jij docent en betrokken bij de centrale examens? Onze praktische tools kunnen jou ondersteunen in deze examenperiode.

Zoals Mix&meet, waarmee je leerlingscores van zelf samengestelde proefexamens Engels, Frans of Duits eenvoudig omzet naar cijfers die de examennorm benaderen.

Meer weten? Ga naar onze webpagina Tools voor docenten.
Docentenoverleg

Workshops ‘Aan de slag met examencorrectie’

23 maart – Wat komt er allemaal kijken bij een examencorrectie? In navolging van 2017, 2019, 2020 en 2021 organiseren we ook dit jaar samen met College voor Toetsen en Examens workshops voor beginnende eindexamendocenten. Aan de hand van bijvoorbeeld voorbeeldopgaven en mogelijk leerlingenwerk maken zij de praktische vertaalslag naar de examencorrectie. Met elkaar wordt gesproken over zaken als vakspecifieke regels, ruimte en kaders van het correctievoorschrift en het overleg tussen de eerste en tweede corrector. Na havo/vwo in 2021, zijn de workshops van 2022 ingedeeld naar vmbo algemene vakken. Tot 1 maart hebben docenten zich kunnen inschrijven via Examenblad.nl. Elke workshop duurt ca 1,5 tot 2 uur en vindt online plaats op 23 en 30 maart.
"Vorig jaar waardeerden de deelnemers de workshops met een mooie 7,8. Het concreet aan de slag gaan met vakgenoten en de onderlinge discussies worden als leerzaam en prettig ervaren. Daar doen we het voor!"
Afbeelding krachtig paars
Ruud Stolwijk
Toetsdeskundige Stichting Cito en medeorganisator van de workshops
leerling  aan het meten

Cspe’s beschikbaar voor afname

16 februari - Net als in 2021 is door de overheid besloten om de vmbo beroepsgerichte profielvakken met een schoolexamen af te sluiten. Hierdoor is het aan de docent om na te gaan of alle deeltaken uit de syllabus nu op de juiste wijze in dat PTA, in die schoolexamentoetsen, vertegenwoordigd zijn.

Is een aanpassing of uitbreiding nodig, dan kan de docent gebruikmaken van (delen van) de cspe’s 2022. Scholen hebben vanaf vandaag de beschikking over alle cspe-bestanden 2022 van alle profielvakken. Dit betreft zowel het papieren als het digitale deel. Hiermee kunnen ze zowel de praktijkopdrachten als de computeropdrachten inzetten in het schoolexamen.

Ter voorbereiding op de cspe’s heeft Stichting Cito in samenwerking met het College voor Toetsen en Examens en Stichting Platforms vmbo een aantal online webinars verzorgd voor docenten over het gebruik van Facet. Terugkijken? Kies hier het betreffende profielvak. Voor aanvullende informatie bij voorbereiding en afname verwijzen wij je graag naar dit webinar en presentatie (met handige linken naar informatiebronnen).
leerlingen kijken op telefoon

Afnameperiodes centrale examens mbo ook in schooljaar 2022-2023 verruimd

Door corona zijn ook in het aankomende studiejaar 2022-2023 de afnameperiodes voor centrale examinering mbo verruimd. Dit betekent dat examens over een langere periode zijn in te plannen en af te nemen. Het gaat over de periodes 2 t/m 5. In periode 1 geldt, zoals normaal gesproken, één afnamedag per vak. Zie examenbladmbo.nl.

Stichting Cito ontwikkelt voor het mbo de centrale examens Nederlandse taal, Engels en Rekenen. Deze examens worden online afgenomen gedurende vijf afnameperiodes per studiejaar. In het huidige studiejaar is ook sprake van verruimde afnameperiodes in verband met corona. Periode 5 loopt t/m 7 juli. Zie examenbladmbo.nl.