Sluiten
21 mei 2019

Toetsadviezen Centrale Eindtoets zijn correct en veranderen niet

Nieuws

Vandaag communiceren de eindtoetsaanbieders van de eindtoetsen Route 8, IEP, DIA en AMN dat een deel van de leerlingen die recent hun eindtoets hebben gemaakt helaas een verkeerd toetsadvies heeft gekregen. Deze situatie is niet van toepassing op de toetsadviezen van de leerlingen die de Centrale Eindtoets hebben gemaakt. Alle leerlingen die de Centrale Eindtoets hebben gemaakt, hebben een correct toetsadvies gekregen.

De opgaven voor de Centrale Eindtoets worden door Cito gemaakt in opdracht van het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Lees hier het volledige bericht van CvTE

Zie ook de Kamerbrief van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Meer informatie

  • Scholen met vragen over de toetsadviezen van de Centrale Eindtoets kunnen contact opnemen met de helpdesk Centrale Eindtoets: info@centraleeindtoetspo.nl of 050 599 77 99.
  • Ouders met vragen wordt aangeraden eerst contact op te nemen met hun school en/of de leerkracht van groep 8. Als ouders daarna nog vragen hebben, kunnen zij contact opnemen met het algemene informatiepunt van het ministerie van OCW: 050 59 99 820 of kijken op de webpagina.