SluitenSluiten
meisjes lachen in klas

Missie en strategie

Merkwaarden

Cito logo plectrumVerder

Merkwaarden: onze handtekening

Cito heeft vijf merkwaarden. Ze bepalen hoe we kunnen en willen werken. En geven aan waar we uniek en herkenbaar in (willen) zijn. Je mag ons als organisatie en onze medewerkers op deze merkwaarden aanspreken.

Meisje op fiets

Dit is hoe we elke dag het beste in onszelf naar boven halen

  • Sociaal Onze missie over gelijke kansen is wat ons drijft en bindt. We dragen met ons werk bij aan een krachtig onderwijs, en dus ook aan de maatschappij.
  • Expert We hebben unieke kennis en ervaring in huis. Onze producten ontwikkelen we vanuit die expertise. Daar staan we voor en dat dragen we uit.
  • Integer We zijn transparant, laten zien hoe we werken. Onze producten leveren eerlijke, objectieve meetresultaten. We doen wat we beloven en staan voor wat we maken.
  • Open We werken graag samen, mét en vóór het onderwijs. We delen onze kennis, zijn bereikbaar en benaderbaar en hebben oog en oor voor onze omgeving.
  • Zichtbaar We delen, leggen uit en geven onze mening daar waar dat vanuit onze rol gepast is.
"Als we ons willen profileren als maatschappelijke organisatie en kennisorganisatie met toekomstperspectief, zullen we open en zichtbaar moeten zijn en sociaal verbinding moeten zoeken met onze klanten en stakeholders. We zullen onze toegevoegde waarde moeten bewijzen."
Strategisch beleidsplan 'Samen voor krachtig onderwijs' 2018 – 2020