Sluiten
Primair onderwijs

Missie en strategie

Missie

Gelijke kansen voor iedereen

Een maatschappelijke organisatie, dat is wat Cito is. Met een mooie oorsprong en een krachtige missie. 

Leerlingen maken online toets
Missie Cito
"Gelijke kansen voor iedereen. Dit is sinds de oprichting de drijfveer voor medewerkers van Cito. Onze primaire focus van 'goed en eerlijk toetsen' hebben we verbreed naar het 'objectief meten van mogelijkheden en talenten'. We zetten onze unieke expertise in om de ontwikkeling van kennis, vaardigheden en competenties te volgen en inzichtelijk te maken. Daarmee ondersteunen we leraren, ouders en werkgevers. Zo kunnen leerlingen en professionals het beste uit zichzelf halen en richting geven aan hun toekomst."
"Onze maatschappelijke missie zit verankerd in de genen van onze organisatie. Dagelijks werken we aan producten en diensten die bijdragen aan gelijke kansen en onderwijskwaliteit."
Meerjarenbeleidsplan 2018 – 2021

Bijdragen aan gelijke kansen.
Dat doen we al 50 jaar

Hoe het allemaal begon ...

In 1968 werd onze basis gelegd. Het begon allemaal met onze founding father: Adriaan de Groot, psycholoog en onderwijspionier. Tijdens een studiereis naar de VS raakte hij geïnspireerd door de mogelijkheden van de meerkeuzetoets. De toets kon inzicht geven in de kansen en mogelijkheden van leerlingen en zo een objectief gegeven zetten naast het advies van de leerkracht.
De Cito-toets was geboren! Het bracht verzuild Nederland een onafhankelijk instrument dat kinderen gelijke kansen gaf op onderwijs naar capaciteiten, ongeacht afkomst of sociale willekeur. In de jaren daarna groeide de Cito-toets uit tot hét instrument dat de schoolcarrières van kinderen - en de perspectieven van families - openbrak.

Gelijke kansen: nog steeds actueel

Inmiddels zijn we 50 jaar verder. Maar onze oorsprong is nog steeds actueel. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de rapportages van de onderwijsinspectie over de afgelopen jaren. Daarin geeft de inspectie aan dat gelijke kansen nog steeds geen vanzelfsprekendheid zijn. En dat de segregatie in het onderwijs van vandaag zorgwekkend is. Blijven werken aan gelijke kansen voor alle kinderen blijft dus noodzakelijk. Zelfs nu.

Vanuit drive en overtuiging 

In 2016 namen we onze oorsprong op in de tekst van onze missie. Met de nieuwe missie wilden we onze maatschappelijke taak verankeren. En onze oorspronkelijke drive van pionieren en verbeteren benadrukken. Bij Cito is de overtuiging om mee te werken aan gelijke onderwijskansen diep geworteld. We doen dat vanuit onze specifieke expertise: de kwaliteit van toetsen. Onze bijdrage aan het onderwijs van morgen is dat we inzicht geven in capaciteiten en talenten, en ontwikkeling volgen. Of het nu gaat om leerlingen, studenten of werkende professionals.