Sluiten
Banner jaarverslag 2019

Jaarverslagen

2019: Het verhaal achter de cijfers

Het verhaal achter de cijfers

Jaarverslag 2019

Op deze pagina's doen we verslag van onze resultaten en de maatschappelijke impact die we in 2019 wisten te realiseren. Vanuit onze divisies en voor Cito-brede aspecten laten we je zien welke stappen we hebben gezet. In vernieuwing, in openheid, in innovatieve oplossingen, in toegevoegde waarde. Lees mee hoe we als Cito in 2019 samen werkten aan krachtig onderwijs.

2019 - eind van een periode

Voor Cito was 2019 het laatste jaar van een  proces dat we in 2016 in gang zetten. Het was een interessante periode waarin we ons als Cito ontwikkelden tot de maatschappelijke organisatie die we nu zijn. Vanaf het moment van herijking van de strategie in 2016 werkten we, op basis van het governanceplan, stap voor stap toe naar 2019 en de laatste stap: het neerzetten van de organisatiestructuur voor de nieuwe divisie Onderzoek, Kennis & Innovatie. Dit hele proces konden we met ingang van januari 2020 afronden. 

En toen kwam corona ...

In dit jaarverslag blikken we terug op 2019. Op al onze activiteiten, gezette stappen en plannen voor 2020 en verder. Maar toen kwam corona ... en veranderde niet alles, maar wel veel. De Centrale Eindtoets ging niet door. De centrale examens werden gecanceld. Onze medewerkers gingen vanuit huis aan de slag. En scholen bestelden minder, en later. Wat het gaat betekenen voor onze resultaten over 2020 is onzeker. Dat het impact heeft, is duidelijk. Dat we nieuwe manieren vonden om onze expertise in te zetten voor het onderwijs, ook. 

2019 jubileumjaar

50 jaar Cito

In het schooljaar 2018 - 2019 vierden we ons vijftig-jarig bestaan. En dat maakte ook van 2019 deels een feestelijk jubileumjaar. Met geplande activiteiten, en onverwachte feestelijkheden. Wat highlights:
  • We trapten 2019 zichtbaar af met een feestelijke stand op de Nationale Onderwijstentoonstelling. Het evenement werd extra memorabel, doordat we de Innovatieprijs wonnen voor ons prototype Beeldverhaal.
  • In maart openden we voor de allereerste keer in onze geschiedenis de deuren. Een unicum dus. Honderden geïnteresseerden bezochten onze open dag met tal van speciale activiteiten. We hebben ervan genoten! 
  • In september sloten we het jubileumjaar af met onze medewerkers in ons eigen Citorant. Samen bekeken we er een film met de highlights van het jubileumjaar.  Trots, dat was het overheersende gevoel.  
  • En trots, zo voelden we ons, het hele jaar. Een jaar dat we in oktober afsloten met de presentatie van het Cito-jubileumboek. Eerst aan alle medewerkers, later ook aan de buitenwereld.
Open dag
maart 2019
Bekijk foto's en filmpjes ...
Beeldverhaal wint de Innovatie-award 
Wij zijn trots
Lees meer over een succesvol prototype ...

Strategie in een veranderende omgeving

Strategische doelen: 5 x v

In 2019 vroeg het realiseren van de strategische doelen zoals we die voor 2018 en 2019 hadden gesteld, om aandacht en focus. Die focus lag voor elke afdeling anders, maar was soms ook verbindend over afdelingen heen. Met elkaar maakten we ons sterk voor realisatie van onze vijf strategische v’s: Verlengen, Vernieuwen, Verbinden, Versterken en Vertellen. De v’s bleken belangrijk voor de toekomstbestendigheid en continuïteit van onze organisatie. Ze hielpen om te blijven investeren in de toegevoegde waarde die Cito kan toevoegen aan het onderwijs. 

Samen voor krachtig onderwijs

In 2019 startten we diverse focusprojecten. Ze zullen doorlopen tot ver in het nieuwe decennium. En richtinggevend zijn voor de toekomst. De context van het onderwijs verandert en op diverse vlakken groeit de druk: van onderwijsgevend personeel tot onderwijsinhoud, van kwaliteit tot onderwijsvrijheid. Als Cito maken we ons sterk om een nieuwe visie op meten te ontwikkelen. Als antwoord en als handreiking. Zo wordt 'Samen voor krachtig onderwijs' een belofte die ook voor een verdere toekomst geldt.

2019 voor onze drie divisies

2019 voor Cito-brede aspecten