SluitenSluiten
Banner jaarverslag 2019

Jaarverslagen

2021: Het verhaal achter de cijfers

Cito logo plectrumVerder
Het verhaal achter de cijfers

Jaarverslag 2021

Op deze pagina's doen we verslag van onze resultaten en de maatschappelijke impact die we in 2021 wisten te realiseren. Vanuit onze divisies en voor Cito-brede aspecten laten we je zien welke stappen we het afgelopen jaar konden zetten. Met en voor het onderwijs. 

Het jaar dat veel vroeg van onze flexibiliteit en wendbaarheid

Nooit meer, zo dachten we eind 2020 nog. Na een jaar waarin alles anders ging en veel tot stilstand kwam, hoopten we ons in 2021 de pandemie uit te kunnen vaccineren. Zodat alles weer normaal zou worden. Maar hoe anders verliep 2021. [...] En toch, toch werd 2021 een jaar waarin we als Cito – met de nodige aanpassingen en creativiteit – veel konden realiseren.

Als Cito verkeren we in de gelukkige omstandigheid dat we werken in en voor een sector waar áltijd wordt gezocht naar wat wél kan. Kijk bijvoorbeeld naar het funderend onderwijs. Daar groeide na de tweede scholensluiting in de winter van 2020 naar 2021 het besef dat onderwijs op afstand niet alles kon oplossen. De roep om leerlingen niet de dupe te laten zijn van de pandemie werd luider. En ook al lag daarbij de nadruk in eerste instantie op groeiende leerachterstanden, al snel groeide een breder besef. Want: onderwijs is veel meer dan een leerproces. De pandemie zette ook de sociale en emotionele ontwikkeling van leerlingen onder druk. [...] Zo kreeg de functie van onderwijs in 2021 een nieuwe lading.
In het afgelopen jaar werd benadrukt dat de ontwikkeling van leerlingen over meer gaat dan kennis en vaardigheden. Het gaat ook over competenties, socialisatie en persoonsvorming. [...] 

In 2021 werden onze toetsen en examens wel afgenomen. Mét een aantal aanpassingen die recht deden aan de bijzondere situatie waarin leerlingen verkeerden als gevolg van de pandemie. Dat vroeg om flexibiliteit en inventiviteit. Bij Cito en in het hele onderwijs. Kansrijk adviseren zoals dit eerder door de PO-Raad was gevraagd, bleek een zoektocht naar ‘iedere leerling willen zien in de context van deze tijd’ en ‘recht doen aan het inzicht dat de toets geeft’. Deze uitdaging lag er en namen we Cito-breed aan. Ook maatschappelijk werd het vraagstuk onderkend, net zoals veel onderwijszaken het afgelopen jaar maatschappelijk werden besproken. Uitleg geven over toetsgegevens is nog belangrijker dan voorheen. Dit geldt in de maatschappelijke discussie over onderwijsachterstanden, maar geldt uiteraard in de breedte van het portfolio van Cito BV. 

Je hebt hier een deel gelezen uit het voorwoord van het bestuursverslag over het jaar 2021. Wil je meer lezen? Lees het complete jaarverslag van Stichting Cito over 2021
"2021 vroeg van Cito, net als van de rest van Nederland, om flexibel en wendbaar te zijn. Dat het ons gelukt is hierop in te spelen en zo ons steentje bij te dragen aan goed onderwijs in 2021, is iets waar we trots op zijn."