SluitenSluiten
boom entree

Organisatie & governance

Raad van Bestuur en directie

Cito logo plectrumVerder

Raad van Bestuur en directie

Cito wordt aangestuurd door een Raad van Bestuur en directie. De RvB bestaat uit twee bestuurders: Anneke Blok en Arthur Weijers. Zij dragen de eindverantwoordelijkheid voor alle Cito-divisies. Van de strategische koers tot het dagelijkse reilen en zeilen van de organisatie. De directeuren zijn ieder verantwoordelijk voor een divisie. Het directieteam wordt gevormd door Hester van Twillert, Saskia Wools en Jacqueline Visser.

Bestuurders en directeuren Cito

  • drs. Anneke Blok, voorzitter Raad van Bestuur
  • mr. Arthur Weijers, COO Raad van Bestuur
  • Hester van Twillert, directeur divisie Centrale Toetsen en Examens, Stichting Cito
  • dr. Saskia Wools, directeur divisie CitoLab, Stichting Cito
  • dr. Jacqueline Visser, directeur divisie Cito BV
Anneke Blok en Arthur Weijers

Blijven bijdragen aan kansengelijkheid

‘In 2016 startten wij als RvB vanuit de strategie ‘Vernieuwen in eigenheid’. We maakten keuzes om ons fundament te verstevigen en van daaruit te vernieuwen op een wijze die bij Cito past, waarbij we ons verbonden aan onze oorsprong van kansengelijkheid.

Zeker sinds de coronacrisis is kansengelijkheid weer een veelbesproken onderwerp. Dat raakt ons direct. Bijdragen aan gelijke kansen is inherent verbonden aan onze oorsprong. Met de eindtoets dragen we hier sinds 1968 op een positieve manier aan bij en dat willen wij ook in de toekomst met onze producten en diensten blijven doen.

Meebewegen in een veranderende maatschappij en -onderwijs-praktijk is daarbij noodzakelijk. Het is belangrijker dan voorheen om te kunnen werken met medewerkers die weerbaar zijn in sterk veranderde omstandigheden. En als organisatie is het van levensbelang om wendbaar te zijn. Hoe willen we anders toegevoegde waarde voor het onderwijs blijven leveren? Daarom zijn de termen weerbaar, wendbaar en waarde toevoegen anno nu centrale thema’s voor ons in het besturen van Cito.’

drs. Anneke Blok en mr. Arthur Weijers
Hester Twillert

Stichting Cito – Centrale toetsen en examens

Directeur Hester van Twillert

“Aan examinering heb ik jaren geleden mijn hart verpand en ik zie de grote waarde van een goed examen. Tegelijkertijd zie ik de wereld veranderen. Er ligt een grote uitdaging in het zoeken van verbinding tussen de toetsexpertise van Stichting Cito en de veranderende behoeften van het veld, en daarmee bij te dragen aan beleid en oplossingen. Ik ben 1 juli 2021 bij Stichting Cito gestart en dit is een van de dingen waar ik mij vol enthousiasme voor ga inzetten. Daarnaast kijk ik ernaar uit om de ervaring die ik meebreng in het verbinden van stakeholders (overheid, onderwijs, branche organisaties) en de ervaring die ik heb in de aansturing van examenprocessen te combineren met de kennis en resources van Stichting Cito.”
Saskia Wools

Stichting Cito – CitoLab

Directeur dr. Saskia Wools

Saskia Wools is directeur van de divisie CitoLab. Binnen deze divisie werken onderzoekers en ontwikkelaars aan prototypes, wetenschappelijk onderzoek op het vlak van onderwijskundig meten en psychometrische dienstverlening. De divisie geeft vorm aan de publieke taak van Stichting Cito – gericht op het creëren en delen van kennis over onderwijskundig meten voor professionals, wetenschappers en om dagelijks te kunnen gebruiken in de klas.
Saskia startte in 2008 als wetenschappelijk onderzoeker bij de afdeling psychometrisch onderzoek van Stichting Cito en promoveerde bij de Universiteit Twente met een proefschrift over validiteit van toetsen en toetsprogramma’s. Daarna was zij als manager CitoLab verantwoordelijk voor de innovatieagenda van Stichting Cito zoals beschreven in het meerjarenbeleidsplan 2018-2021.
Jacqueline Visser

Cito BV

Directeur dr. Jacqueline Visser 

"Toetsing en gelijke kansen vormen een rode draad in mijn leven. Dat begon in 1974, toen ik de Citotoets maakte. Mede dankzij die toets, kreeg ik een eerlijke kans om me verder te ontwikkelen. Mijn studie Onderwijskunde rondde ik af met een onderzoek naar het verband tussen de achtergrond van leerlingen, hun Citoscore en het advies voor voortgezet onderwijs. In 1997 promoveerde ik op de validering en normering van de AVI-toetskaarten. En sinds 2007 probeer ik mijn Cito-steentje bij te dragen aan eerlijke beoordelingen. Zodat leerlingen van nu kunnen laten zien wat ze kunnen. En ze, net als ik zoveel jaar geleden, een eerlijke kans krijgen om zich te ontwikkelen."