Sluiten
leerling met potlood

Organisatie & governance

Raad van Bestuur en directie

Raad van Bestuur en directie

Cito wordt aangestuurd door een Raad van Bestuur en directie. De RvB bestaat uit twee bestuurders: Anneke Blok en Arthur Weijers. Zij dragen de eindverantwoordelijkheid voor alle Cito-divisies. Van de strategische koers tot het dagelijkse reilen en zeilen van de organisatie. De directeuren zijn ieder verantwoordelijk voor een divisie. Het directieteam wordt gevormd door Hester van Twillert, Saskia Wools en Jacqueline Visser.
Bestuurders en directeuren Cito
  • drs. Anneke Blok, voorzitter Raad van Bestuur
  • mr. Arthur Weijers, COO Raad van Bestuur
  • Hester van Twillert, directeur divisie Centrale Toetsen en Examens (Stichting Cito)
  • dr. Saskia Wools, directeur divisie Onderzoek, Kennis en Innovatie (Stichting Cito)
  • dr. Jacqueline Visser, directeur divisie Cito BV
Anneke Blok en Arthur Weijers
Sterker, weerbaarder, zichtbaarder

"De komende jaren willen we onszelf als Cito doorontwikkelen. Van examens die versmallen naar een bijdrage in een breed maatschappelijk gedragen systeem. Van volgsystemen die groei weergeven naar regie en toegevoegde waarde voor het nieuwe toetsen, meten en volgen. Sinds onze oorsprong zijn we als pionier soms omstreden geweest, maar onze principes zijn we altijd trouw gebleven. Het is nu tijd om nog meer te luisteren naar het veld, met stakeholders te praten en mee te denken in oplossingen voor morgen en overmorgen."

drs. Anneke Blok en mr. Arthur Weijers
Cito-strategieplan 'Samen voor krachtig onderwijs, juni 2018

Hester Twillert
Stichting Cito – Centrale toetsen en examens
Directeur Hester van Twillert

“Aan examinering heb ik jaren geleden mijn hart verpand en ik zie de grote waarde van een goed examen. Tegelijkertijd zie ik de wereld veranderen. Er ligt een grote uitdaging in het zoeken van verbinding tussen de toetsexpertise van Cito en de veranderende behoeften van het veld, en daarmee bij te dragen aan beleid en oplossingen. Ik ben 1 juli 2021 bij Cito gestart en dit is een van de dingen waar ik mij vol enthousiasme voor ga inzetten. Daarnaast kijk ik ernaar uit om de ervaring die ik meebreng in het verbinden van stakeholders (overheid, onderwijs, branche organisaties) en de ervaring die ik heb in de aansturing van examenprocessen te combineren met de kennis en resources van Cito.”
Saskia Wools
Stichting Cito – Onderzoek, Kennis en Innovatie
Directeur dr. Saskia Wools

Saskia Wools is directeur van de divisie Onderzoek, Kennis en Innovatie. Binnen deze divisie werken onderzoekers en ontwikkelaars aan prototypes, wetenschappelijk onderzoek op het vlak van onderwijskundig meten en psychometrische dienstverlening. De divisie geeft vorm aan de publieke taak van Stichting Cito – gericht op het creëren en delen van kennis over onderwijskundig meten voor professionals, wetenschappers en om dagelijks te kunnen gebruiken in de klas.
Saskia startte in 2008 als wetenschappelijk onderzoeker bij de afdeling psychometrisch onderzoek van Cito en promoveerde bij de Universiteit Twente met een proefschrift over validiteit van toetsen en toetsprogramma’s. Daarna was zij als manager CitoLab verantwoordelijk voor de innovatieagenda van Stichting Cito zoals beschreven in het meerjarenbeleidsplan 2018-2021.
Jacqueline Visser
Cito B.V.

Directeur dr. Jacqueline Visser 

"Toetsing en gelijke kansen vormen een rode draad in mijn leven. Dat begon in 1974, toen ik de Citotoets maakte. Mede dankzij die toets, kreeg ik een eerlijke kans om me verder te ontwikkelen. Mijn studie Onderwijskunde rondde ik af met een onderzoek naar het verband tussen de achtergrond van leerlingen, hun Citoscore en het advies voor voortgezet onderwijs. In 1997 promoveerde ik op de validering en normering van de AVI-toetskaarten. En sinds 2007 probeer ik mijn Cito-steentje bij te dragen aan eerlijke beoordelingen. Zodat leerlingen van nu kunnen laten zien wat ze kunnen. En ze, net als ik zoveel jaar geleden, een eerlijke kans krijgen om zich te ontwikkelen."