SluitenSluiten
Voortgezet onderwijs

Organisatie & governance

Raad van Toezicht

Cito logo plectrumVerder

Raad van Toezicht: missie en continuïteit als kader 

Bij Cito werken we met een Raad van Toezicht: een overkoepelend orgaan voor Stichting Cito én Cito BV. Onze toezichthouders komen uit een breed maatschappelijk veld en zijn benoemd vanwege hun financiële, strategische, veranderkundige, juridische en onderwijskundige expertise. De RvT staat de Raad van Bestuur met raad en daad terzijde en houdt toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken.   

Dit zijn onze toezichthouders

Commissies Raad van Toezicht

  • Commissie Onderwijs en Kwaliteit
  • Auditcommissie
  • Remuneratiecommissie

Kennis en ervaring

Onze zes toezichthouders bekleden diverse functies en nevenfuncties. Transparant als we willen zijn, melden we ze in het overzicht.

Raad van Toezicht
Functie in RvTDagelijkse functie(s) en nevenfuncties
Dhr. mr. V. van der ChijsVoorzitter
lid Remuneratiecommissie

Functie
Voorzitter Deltalinqs

Nevenfuncties
President-commissaris BOM – Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij
Voorzitter Rotterdam Port Promotion Council
Lid Dagelijks Bestuur VNO-NCW
Lid RvC Deerns Groep
Voorzitter Raad van Advies Nationaal Archief

Dhr. prof. dr. W.D. ten HaveVice-voorzitter
lid Remuneratiecommissie

Functies
Partner Ten Have Change Management
Hoogleraar Organisatieverandering VU Amsterdam

Nevenfuncties
Lid RvT Kwadrantgroep
Docent Organisatie en Verandering postgraduate opleiding Management Consultanting Vrije Universiteit Amsterdam (VU)
Docent Change Management MBA Healthcare Amsterdam Business School (UVA)
Lid programmaraad Vilans

Mevr. mr. drs. T.S.M. van SchieToezichthouder
lid Auditcommissie

Functie
Directeur/eigenaar TSM van Schie consulting BV

Nevenfuncties
Lid RvT Openbare Bibliotheken Amsterdam
Lid RvT Stichting Frans Hals Museum
Vice voorzitter RvT Haarlem Marketing
Regent Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor (RCOAK)
Voorzitter RvC de Stilho Groep BV
Bestuurslid Vereniging Rembrandt

Dhr. drs. C.H. Dubbelboer RAToezichthouder
lid Auditcommissie

Functie
Partner in MBD Advice B.V.
Directeur WW Zorg Groep BV

Nevenfuncties
Lid RvT en lid van de Financiële Commissie Stichting Hogeschool Leiden
Lid RvT en lid van de Audit Commissie Stichting Rijnstate Ziekenhuis

Mevr. drs. D. van Kelle MBAToezichthouder
lid commissie Onderwijs & Kwaliteit

Functie
Voorzitter College van Bestuur Stichting Markland College

Nevenfuncties
Voorzitter Auditcommissie Vervangingsfonds en Participatiefonds
Vicevoorzitter Raad van Toezicht Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Roosendaal e.o.
Lid Algemeen Bestuur VO-raad

Dhr. prof. dr. H. HoijtinkToezichthouder
Voorzitter commissie Onderwijs & Kwaliteit

Functie
Hoogleraar Toegepaste Bayesiaanse Statistiek aan de Universiteit Utrecht

Verder
Dhr. mr. V. van der Chijs
Verder
Dhr. prof. dr. W.D. ten Have
Verder
Mevr. mr. drs. T.S.M. van Schie
Verder
Dhr. drs. C.H. Dubbelboer RA
Verder
Mevr. drs. D. van Kelle MBA
Verder
Dhr. prof. dr. H. Hoijtink