SluitenSluiten
voorkant Cito

Organisatie & governance

Raad van Toezicht

Cito logo plectrumVerder

Raad van Toezicht: missie en continuïteit als kader 

Bij Cito werken we met een Raad van Toezicht (RvT). Onze toezichthouders komen uit een breed maatschappelijk veld en zijn benoemd vanwege hun financiële, strategische, veranderkundige, juridische en onderwijskundige expertise. De RvT staat de Raad van Bestuur met raad en daad terzijde en houdt toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken.
Raad van Toezicht
Mevr. drs. D. van Kelle MBA, Mevr. mr. F. Belhrich, Dhr. mr. V. van der Chijs, Dhr. prof. dr. H. Hoijtink, Dhr. drs. R.L. Azimullah, Mevr. mr. drs. T.S.M. van Schie en Dhr. drs. C.H. Dubbelboer RA

Commissies Raad van Toezicht

  • Commissie Onderwijs en Kwaliteit
  • Auditcommissie
  • Remuneratiecommissie
Victor van der Chijs

Dhr. mr. V. van der Chijs

Voorzitter RvT en lid Remuneratiecommissie

‘Ik vind het mooi om een organisatie bij te staan waar mensen werken die zo gemotiveerd en professioneel zijn.’

Lees verder >
Therese van Schie

Mevr. mr. drs. T.S.M. van Schie

Vicevoorzitter RvT en voorzitter Remuneratiecommissie

‘Ik hoop als Raad van Toezicht lid kritisch, maar ook enthousiast vorm te geven aan een krachtig Cito, want wat Cito doet (en laat) doet er toe!’

Lees verder >
Herbert Hoijtink

Dhr. prof. dr. H. Hoijtink

Lid RvT en voorzitter commissie Onderwijs & Kwaliteit

‘Gelijke kansen is een onderwerp dat nooit af is. Via de Raad van Toezicht probeer ik hieraan bij te dragen door het inzetten van mijn academische kennis op het gebied van het maken, evalueren en normeren van toetsen.’

Lees verder >
Doetina van Kelle

Mevr. drs. D. van Kelle MBA

Lid RvT en lid commissie Onderwijs & Kwaliteit

‘Cito spreekt mij zo lang als ik mij kan herinneren aan. Cito heeft veel betekend voor de onderwijsloopbaan voor mensen voor wie dat vanuit hun achtergrond niet vanzelfsprekend was en gaf en geeft hen de kans zich in het vervolgonderwijs optimaal te ontwikkelen.’

Lees verder >
Fatimazhra Belhirch

Mevr. mr. F. Belhrich

Lid RvT en lid commissie Onderwijs & Kwaliteit

‘Door meer diversiteit en inclusiviteit zorg je voor bredere kansengelijkheid. Vanuit mijn functie als directeur-bestuurder bij het UAF, waar we gevluchte studenten en professionals ondersteunen bij het vinden van een passende studie en passend werk om een duurzame toekomst in Nederland op te bouwen, zie ik hoe belangrijk goed en passend onderwijs is.’

Lees verder >
Kees Dubbelboer

Dhr. drs. C.H. Dubbelboer RA

Lid RvT en voorzitter Auditcommissie

‘Cito speelt een belangrijke rol in zowel Nederland alsook daarbuiten om goed onderwijs te faciliteren en “gelijke kansen voor iedereen” te creëren. Om daarin als toezichthouder een bescheiden rol te mogen spelen is een voorrecht.’

Lees verder >
Rashid Azimullah

Dhr. drs. R.L. Azimullah

Lid RvT en lid Auditcommissie

‘De impact van digitalisering zal de komende tijd ook voor Cito een steeds grotere rol spelen. Mijn expertise op het gebied van digitalisering deel ik graag.’

Lees verder >