SluitenSluiten
trap gebouw

Organisatie & governance

Raad van Toezicht

Cito logo plectrumVerder

Raad van Toezicht: missie en continuïteit als kader 

Bij Cito werken we met een Raad van Toezicht (RvT). Onze toezichthouders komen uit een breed maatschappelijk veld en zijn benoemd vanwege hun financiële, strategische, veranderkundige, juridische en onderwijskundige expertise. De RvT staat de Raad van Bestuur met raad en daad terzijde en houdt toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken.   

Dit zijn onze toezichthouders

Commissies Raad van Toezicht

  • Commissie Onderwijs en Kwaliteit
  • Auditcommissie
  • Remuneratiecommissie

Kennis en ervaring

Onze zes toezichthouders bekleden diverse functies en nevenfuncties. Transparant als we willen zijn, melden we ze in het overzicht.

Raad van Toezicht
Functie in RvTDagelijkse functie(s) en nevenfuncties
Dhr. mr. V. van der ChijsVoorzitter
Lid Remuneratiecommissie

Functie
Voorzitter Deltalinqs

Nevenfuncties
President-commissaris BOM – Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij
Voorzitter Rotterdam Port Promotion Council
Lid Dagelijks Bestuur VNO-NCW
Lid RvC Portbase
Bestuurslid Smartport
Bestuurslid Nationaal Programma Rotterdam-Zuid
Voorzitter Raad van Advies Nationaal Archief

Dhr. prof. dr. W.D. ten HaveVice-voorzitter
Voorzitter Remuneratiecommissie

Functies
Partner Ten Have Change Management
Hoogleraar Organisatieverandering VU Amsterdam

Nevenfuncties
Lid RvT Kwadrantgroep
Lid RvT de Hartstichting

Mevr. mr. drs. T.S.M. van SchieLid
Lid Auditcommissie

Functie
Directeur/eigenaar TSM van Schie consulting BV

Nevenfuncties
Lid RvT Openbare Bibliotheken Amsterdam
Vice voorzitter RvT Haarlem Marketing
Regent Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor (RCOAK)
Voorzitter RvC de Stilho Groep BV
Bestuurslid Vereniging Rembrandt

Dhr. drs. C.H. Dubbelboer RALid
Voorzitter Auditcommissie

Functie
Partner in MBD Advice B.V.

Nevenfuncties
Voorzitter Financiële Commissie Stichting Hogeschool Leiden
Vicevoorzitter RvT en voorzitter Auditcommissie Stichting Rijnstate Ziekenhuis

Mevr. drs. D. van Kelle MBALid
Lid commissie Onderwijs & Kwaliteit

Functie
Voorzitter College van Bestuur Stichting Markland College

Nevenfuncties
Voorzitter Auditcommissie Vervangingsfonds en Participatiefonds
Vicevoorzitter Raad van Toezicht Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Roosendaal e.o.
Lid Algemeen Bestuur VO-raad

Dhr. prof. dr. H. HoijtinkLid
Voorzitter commissie Onderwijs & Kwaliteit

Functie
Hoogleraar Toegepaste Bayesiaanse Statistiek aan de Universiteit Utrecht

Verder
Dhr. mr. V. van der Chijs
Verder
Dhr. prof. dr. W.D. ten Have
Verder
Mevr. mr. drs. T.S.M. van Schie
Verder
Dhr. drs. C.H. Dubbelboer RA
Verder
Mevr. drs. D. van Kelle MBA
Verder
Dhr. prof. dr. H. Hoijtink