Sluiten
Voortgezet onderwijs

Organisatie & governance

Raad van Toezicht

Raad van Toezicht: missie en continuïteit als kader 

Bij Cito werken we met een Raad van Toezicht: een overkoepelend orgaan voor Stichting Cito én Cito BV. Onze toezichthouders komen uit een breed maatschappelijk veld en zijn benoemd vanwege hun financiële, strategische, veranderkundige, juridische en onderwijskundige expertise. De RvT staat de Raad van Bestuur met raad en daad terzijde en houdt toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken.   

Dit zijn onze toezichthouders

"Het kader voor ons toezicht is steeds de missie en – omdat we ervan overtuigd zijn dat die missie relevant is! – de borging van continuïteit."
Josephine de Zwaan
Josephine de Zwaan
Voorzitter Raad van Toezicht

Commissies Raad van Toezicht

  • Commissie Onderwijs en Kwaliteit
  • Auditcommissie
  • Remuneratiecommissie

Kennis en ervaring

Onze zes toezichthouders bekleden diverse functies en nevenfuncties. Transparant als we willen zijn, melden we ze in het overzicht.

Functie in RvTDagelijkse functie(s) en nevenfuncties
Mevr. mr. J.G.J.M. de ZwaanVoorzitter
lid Remuneratiecommissie

Functie
Zelfstandig adviseur

Nevenfuncties
Voorzitter RvC Fairphone BV
Voorzitter RvT Vereniging Buma en Stichting Stemra
Lid RvT Avans Hogeschool
Voorzitter bestuur administratiekantoor Aandelen Triodos Bank NV
Voorzitter bestuur Stichting Register Code Sociale Ondernemingen
Bestuurslid Stichting Academie voor Liberal Arts

Dhr. prof. dr. W.D. ten HaveVice-voorzitter
lid Remuneratiecommissie

Functies
Partner Ten Have Change Management
Hoogleraar Organisatieverandering VU Amsterdam

Nevenfuncties
Lid RvT Kwadrantgroep
Docent Organisatie en Verandering postgraduate opleiding Management Consultanting Vrije Universiteit Amsterdam (VU)
Docent Change Management MBA Healthcare Amsterdam Business School (UVA)
Lid programmaraad Vilans

Mevr. mr. drs. T.S.M. van SchieToezichthouder
lid Auditcommissie

Functie
Directeur/eigenaar TSM van Schie consulting BV

Nevenfuncties
Lid RvT Openbare Bibliotheken Amsterdam
Lid RvT Stichting Frans Hals Museum
Vice voorzitter RvT Haarlem Marketing
Regent Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor (RCOAK)
Voorzitter RvC de Stilho Groep BV
Bestuurslid Vereniging Rembrandt

Dhr. drs. C.H. Dubbelboer RAToezichthouder
lid Auditcommissie

Functie
Partner in MBD Advice B.V.
Directeur WW Zorg Groep BV

Nevenfuncties
Lid RvT en lid van de Financiële Commissie Stichting Hogeschool Leiden
Lid RvT en lid van de Audit Commissie Stichting Rijnstate Ziekenhuis

Mevr. drs. D. van Kelle MBAToezichthouder
lid commissie Onderwijs & Kwaliteit

Functie
Voorzitter College van Bestuur Stichting Markland College

Nevenfuncties
Voorzitter Auditcommissie Vervangingsfonds en Participatiefonds
Vicevoorzitter Raad van Toezicht Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Roosendaal e.o.
Lid Algemeen Bestuur VO-raad

Dhr. prof. dr. H. HoijtinkToezichthouder
Voorzitter commissie Onderwijs & Kwaliteit

Functie
Hoogleraar Toegepaste Bayesiaanse Statistiek aan de Universiteit Utrecht

Mevr. mr. J.G.J.M. de Zwaan
Dhr. prof. dr. W.D. ten Have
Mevr. mr. drs. T.S.M. van Schie
Dhr. drs. C.H. Dubbelboer RA
Mevr. drs. D. van Kelle MBA
Dhr. prof. dr. H. Hoijtink