Sluiten
Bedrijven en Primair onderwijs

Werken bij Cito

Docenten gezocht voor experiment bij itemconstructie centrale examens vo

Ben jij goed in het stellen van de juiste vragen?

Co-creatie is nu al de standaard werkwijze bij de ontwikkeling van centrale examens. De constructiegroepen, de vaststellingscommissies en de syllabuscommissies bestaan uit docenten. Om méér docenten de kans te geven mee te werken aan de constructie van de centrale examens voor het voortgezet onderwijs startten wij in 2018 met het experiment docentenparticipatie.

Het experiment: Constructie op afstand

Constructie op afstand houdt in dat docenten, onder begeleiding van een toetsdeskundige van Cito, in een (digitale) besloten en beveiligde omgeving werken aan itemconstructie (vragen en antwoorden en eventueel aanleveren bronmateriaal).
Het doel van dit experiment is om te onderzoeken of docenten op deze wijze kunnen bijdragen aan de constructie van opgaven voor de centrale examens. De gemaakte producten binnen dit experiment kunnen, als ze geschikt zijn, opgenomen worden in een itembank en in de toekomst worden ingezet voor de centrale examens.

Het experiment is in 2018 gestart voor de vakken:
 • Zorg & Welzijn bb en kb
 • Wiskunde vmbo
 • Engels havo
 • Geschiedenis h/v

In 2019 gaan we door met dit experiment. In 2018 was het aantal docenten maximaal tien per vak. In 2019 gaan we de groep uitbreiden naar maximaal twintig docenten per vak. Voor bovenstaande vakken zoeken we voor kalenderjaar 2019 docenten.

Taak en vergoeding

De docenten werken voor gemiddeld 2 uur per week als constructiegroeplid mee aan dit experiment. Het werk bestaat uit het construeren van (concept) examenvragen en antwoorden en het becommentariëren van het ontwikkelde materiaal van de overige leden. De werkzaamheden vinden op afstand plaats, d.w.z.de constructiegroepleden voeren de werkzaamheden thuis uit en komen niet naar vergaderingen. Mogelijk worden er gedurende het jaar twee bijeenkomsten georganiseerd voor kennismaking en evaluatie van het experiment.

De constructiegroepleden ontvangen voor het kalenderjaar 2019 voor deze werkzaamheden een overeenkomst met een vergoeding van € 1.500,-.

Wat vragen wij van jou?

Om voor de constructiegroep op afstand in aanmerking te komen, moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:
 • Je bent docent en geeft op dit moment les in één van bovenstaande vakken.
 • Je hebt kennis en affiniteit met ontwikkelingen en vernieuwingen in het onderwijs en met examinering/toetsing.
 • Je hebt gedegen vakkennis, bent creatief en kan goed analyseren en structureren.
 • Je kunt je goed schriftelijk uitdrukken.
 • Je hebt ervaring met MS-Word en met relevant vakgerichte software en je bent bereid digitaal samen te werken (via Extranet (Sharepoint).
 • Je kunt goed plannen en levert op tijd de afgesproken bijdrage aan.
 • Je kunt goed schriftelijk feedback geven en ontvangen.

Daarnaast gelden er bijzondere voorwaarden:
 • De werkzaamheden van een constructeur op afstand zijn niet verenigbaar met werkzaamheden van de reguliere constructiegroep.
 • De nieuwe constructeurs ontvangen bij aanvang een overeenkomst voor maximaal één kalenderjaar.
 • Voor dit project is een detacheringsovereenkomst (bijvoorbeeld via uw school) niet mogelijk.

Reageren

Ben je geïnteresseerd, stuur dan voor 21 december een korte mail met je motivatie en jouw cv naar: jankees.tanger@cito.nl.