Sluiten
cito_gv_18_po_bedrijven_en_po_cito_0924_a3a5566

Werken bij Cito

Vakdocenten geschiedenis gezocht!

Ben jij goed in het stellen van de juiste vragen?

Co-creatie is nu al de standaard werkwijze bij de ontwikkeling van centrale examens. De constructiegroepen, de vaststellingscommissies en de syllabuscommissies bestaan uit docenten. Om méér docenten de kans te geven mee te werken aan de constructie van de centrale examens voor het voortgezet onderwijs startten wij met het experiment docentenparticipatie.

Het experiment: Constructie op afstand

Constructie op afstand houdt in dat docenten, onder begeleiding van een toetsdeskundige van Cito, in een (digitale) besloten en beveiligde omgeving werken aan itemconstructie (vragen en antwoorden en eventueel aanleveren bronmateriaal).
Het doel van dit experiment is om te onderzoeken of docenten op deze wijze kunnen bijdragen aan de constructie van opgaven voor de centrale examens. De gemaakte producten binnen dit experiment kunnen, als ze geschikt zijn, opgenomen worden in een itembank en in de toekomst worden ingezet voor de centrale examens.
Het experiment wordt in 2019 ook uitgevoerd voor het vak geschiedenis h/v en geschiedenis vmbo-gl/tl.

Taak en vergoeding

De docenten werken voor gemiddeld 2 uur per week als constructiegroeplid mee aan dit experiment. Het werk bestaat uit het construeren van (concept) examenvragen en antwoorden en het becommentariëren van het ontwikkelde materiaal van de overige leden. De werkzaamheden vinden op afstand plaats, d.w.z.de constructiegroepleden voeren de werkzaamheden thuis uit en komen niet naar vergaderingen. Mogelijk worden er gedurende het jaar twee bijeenkomsten georganiseerd voor kennismaking en evaluatie van het experiment.

De constructiegroepleden ontvangen voor het kalenderjaar 2019 voor deze werkzaamheden een overeenkomst met een vergoeding van € 1.000,-.

Wat vragen wij van jou?

Om voor de constructiegroep op afstand in aanmerking te komen, moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:
  • Je bent docent en geeft op dit moment les in de bovenbouw van h/v of vmbo-gl/tl voor geschiedenis.
  • Je hebt kennis en affiniteit met ontwikkelingen en vernieuwingen in het onderwijs en met examinering/toetsing.
  • Je hebt gedegen vakkennis, bent creatief en kan goed analyseren en structureren.
  • Je kunt je goed schriftelijk uitdrukken.
  • Je hebt ervaring met MS-Word en met relevant vakgerichte software en je bent bereid digitaal samen te werken (via Extranet (Sharepoint).
  • Je kunt goed plannen en levert op tijd de afgesproken bijdrage aan.
  • Je kunt goed schriftelijk feedback geven en ontvangen.

Daarnaast gelden er bijzondere voorwaarden:
  • De werkzaamheden van een constructeur op afstand zijn niet verenigbaar met werkzaamheden van een reguliere constructiegroep.
  • De nieuwe constructeurs ontvangen bij aanvang een overeenkomst van opdracht + deelovereenkomst tot het einde van dit kalenderjaar.
  • Voor dit project is een detacheringsovereenkomst (bijvoorbeeld via uw school) niet mogelijk.
Reageren
Ben je geïnteresseerd, stuur dan vóór 15 maart a.s. een korte mail met je motivatie en jouw cv naar: jankees.tanger@cito.nl.
www.cito.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Via de knop ‘instellen’ geef je aan welke cookies je wilt accepteren. Meer informatie over Cookies en privacy