Sluiten
Bedrijven en Primair onderwijs

Werken bij Cito

Vakdocenten natuurkunde gezocht!

Vakdocenten natuurkunde gezocht!

Ben je vakdocent natuurkunde en wil je meedoen aan ons pilot-project? Dan nodigen wij je uit om materiaal in te sturen. De pilot 'Insturen contexten voor natuurkunde havo en vwo' is een pilot waarbij alle vakdocenten natuurkunde materiaal aanleveren. Het is goed mogelijk dat wij jouw materiaal gaan gebruiken in de centrale examens natuurkunde havo en vwo. Wij vragen je om contexten, eventueel met voorbeelden van mogelijke vragen.

Samen aan het werk

Wij vinden betrokkenheid van vakdocenten bij het toets- en examenproces belangrijk. Sinds lange tijd leveren vakdocenten een bijdrage aan het opstellen van het examenprogramma, het opstellen van de inhoud van de syllabus en de constructie van examenopgaven met de bijbehorende correctievoorschriften. Deze groep vakdocenten selecteren we via een formele sollicitatieprocedure. Met deze pilot willen we onze horizon verbreden en ook een andere informele weg bewandelen.

Doe je mee?

Jouw materiaal wordt eenmaal door onze examenmakers van persoonlijke feedback met suggesties voorzien, en daarna op een prikbord gepubliceerd. Het materiaal is dan beschikbaar voor alle belangstellenden, dus ook voor de examenmakers.
"We zijn benieuwd of deze manier van werken leidt tot meer deelname van docenten bij het maken van examens en tot bruikbare examencontexten."
Bernadette Kruijver, Sander Velthuis (toetsdeskundigen natuurkunde), Anke Weekers (wetenschappelijk onderzoeker en projectleider)