Sluiten
medewerkers oranje bank

Werken bij Cito

Toetsdeskundigen

Toetsdeskundigen

Een toets is veel meer dan de vragen of opdrachten

Het ontwikkelen van goede en eerlijke toetsen en examens, dat is de kern van Cito. We doen dit voor scholen, overheid, en het bedrijfsleven. Waarbij we inspelen op wensen van onze klanten en nauw samenwerken met onze opdrachtgevers. Denk aan het ontwikkelen van de eindexamens voor vmbo, havo en vwo, de centrale eindtoets voor basisscholen, leerlingvolgsystemen of trainingen en toetsen voor het bedrijfsleven. Binnen Cito is er dan ook een breed scala aan werkzaamheden en een schat aan kennis op het gebied van toetsing in de volle breedte.

De vragen die wij iedere dag stellen …

Om als toetsdeskundige succesvol te zijn in je werk bij Cito, moet je constructiegroepen (teams van docenten die de toetsen en examens maken) kunnen aansturen en begeleiden. Je zoekt daarbij voortdurend samenwerking met de opdrachtgever en met collega’s uit de keten die bezig zijn met onderzoek, innovatie en sales. Voordat je aan de slag gaat met toetsontwikkeling, zorg je dat je precies weet wat de klant wil. Welke rapportage de toets moet opleveren. Of de toets voldoende antwoord geeft op de vragen die er zijn over de vaardigheden van de leerling of werknemer. En welke vraag het beste past bij de vaardigheid van een leerling of professional.

Het antwoord dat wij geven

De toets die wij uiteindelijk maken, is veel meer dan alleen de vragen of opdrachten waaruit de toets bestaat. De rapportage is net zo belangrijk. Een toets is pas goed als de rapportage helder inzicht geeft in de kennis en vaardigheden van de getoetste. En de kwaliteit van de toets is belangrijk, maar ook de vorm moet aansluiten bij de belevingswereld van de kandidaat! Innovatie, digitale toetsing en adaptiviteit zijn dan ook onderwerpen die hoog op onze agenda staan. Hoe maken we het beste gebruik van alle nieuwe technologische mogelijkheden – nu én in de toekomst – om telkens de beste toets te ontwikkelen?

Vakgebied – Toetsdeskundigheid
Gelijke kansen voor iedereen
Het mooie van werken bij Cito is dat je leerlingen en werknemers door goed en eerlijk te toetsen gelijke kansen biedt en daarmee helpt te groeien. Met goed onderbouwde toetsen, examens, assessments en diagnostische profielen maken wij inzichtelijk wat iemand kan, en waarin hij of zij zich nog verder kan ontwikkelen. We bieden onafhankelijke meetgegevens waarmee kandidaten kunnen zeggen: “Ik weet wat ik kan, en in deze richting wil ik mijn toekomst vormgeven.” Onze missie is sinds onze oprichting in 1968 nog steeds actueel: gelijke kansen voor iedereen. Diezelfde kansen bieden we ook aan onze medewerkers. Als jij kenbaar maakt wat je wilt verbeteren – aan jezelf of aan onze organisatie – dan biedt Cito daar veel ruimte en mogelijkheden toe!
Toetsdeskundige Wilma
Toetsdeskundige Michel