Sluiten
twee meisjes aan de koffie

Onderzoek en innovatie

Divisie Onderzoek Kennis & Innovatie

Divisie Onderzoek Kennis en Innovatie

Als kennisorganisatie zijn we er voor jou

Divisie Onderzoek Kennis & Innovatie (OK&I) is Cito's jongste divisie. Als onderdeel van Stichting Cito geven we er sinds 2018 invulling aan het label 'Cito Kennisorganisatie'. Via innovatieve onderzoeks- en innovatieprojecten werken we continu aan nieuwe meet- en volginstrumenten voor in de klas. En dat doen we samen met scholen en heel veel leraren en leerlingen. De kennis en kunde die we hiermee vergaren en ontwikkelen, delen we via deze site. Bijvoorbeeld met gratis downloads voor materialen en informatieve artikelen.  

Werkvelden divisie OK&I


Divisie OKI - werkzaamheden
"Het is mijn droom dat Cito beschouwd wordt als kennispartner om de ontwikkeling van een kind te faciliteren en ondersteunen. Met alle kennis en expertise die we in huis hebben, en intensieve co-creatie met het onderwijs, moet dat mogelijk zijn."
Cito Anneke Blok
Anneke Blok
Voorzitter Raad van Bestuur in het Cito-jubileumboek, oktober 2019
Organisatie en management

Het Managementteam van Divisie Onderzoek, Kennis & Innovatie: 

Open en transparant innoveren met meerjarenbeleidsplannen

Groeien in samenwerking en co-creatie

In 2018 traden we als Stichting Cito naar buiten met het eerste Meerjarenbeleidsplan 2018 - 2021. In het plan geven we vorm aan onze ambities om uit te groeien tot hét Nederlandse kennisinstituut voor onderwijskundig meten. Het Meerjarenbeleidsplan geeft divisie OK&I de kaders om snel(ler) en gericht(er) te werken aan onderzoeks- en innovatieprojecten. Nooit alleen, altijd samen en in afstemming met onderwijspartners. De jaren daarna delen we onze resultaten, plannen en groei open en transparant in werkprogramma's.

Nieuw meerjarenbeleidsplan: nóg meer samen

Op dit moment schrijven we aan ons nieuwe meerjarenbeleidsplan 2022 - 2025. Voor dit plan werken we nóg meer samen met het onderwijsveld. Zo haalden we de afgelopen tijd op diverse manieren informatie, vragen en wensen op uit het onderwijsveld. Op basis daarvan destilleerden we samen met scholen en andere stakeholders de trends in onze maatschappij en het onderwijs. En bepalen we vervolgens onze nieuwe innovatiethema's. Waarom we zo werken? Omdat we op onze expertise - het onderwijskundig meten - echt wat willen toevoegen op school en in de klas. Lees hoe we onze plannen ontwikkelen
"Door het Meerjarenbeleidsplan is onze herkenning vergroot. Bij stakeholders, maar ook op scholen. We zijn niet meer alleen 'Cito van de examens' of 'Cito van het Leerlingvolgsysteem', maar bijvoorbeeld ook 'Cito van het formatief toetsen'."
Saskia Wools
Saskia Wools
Directeur divisie Onderzoek Kennis & Innovatie in het Werkprogramma 2020

Meerjarenbeleidsplan 2018 - 2021

Van thema's naar resultaatgebieden

Samen met onderwijspartners bepaalden we eind 2017 onze innovatiethema's. Ze vormen de basis van ons meerjarenbeleidsplan. 

 • Kwaliteit van toetsen
 • Nieuwe onderwijsinhoud
 • Meer data, nieuwe mogelijkheden
 • Onderwijs op maat
 • Eigenaarschap.
Eind 2019 stapten we af van deze globale thema's. We verbonden ons in plaats daarvan aan drie concrete resultaatgebieden. 
 • Verantwoord toetsgebruik
 • Rijker rapporteren
 • Vernieuwend meten.
"Als kennisorganisatie heb je een belangrijke publieke taak: kennis genereren en kennis delen. We hebben er de Cito-organisatie op aangepast. Zo ontstond de volledig nieuwe divisie OK&I." 
Cito Anneke Blok
Anneke Blok
Voorzitter Raad van Bestuur Cito in het Werkprogramma 2020
Vijf beloften aan het onderwijs

In ons meerjarenbeleidsplan doen we het onderwijs vijf concrete beloften. We koppelden ze aan de vijf innovatiethema's waarop onze inzet - zo gaven onze stakeholders aan - gewenst was. En ook al werken we inmiddels met drie concrete resultaatgebieden, de beloften die we in 2018 staan nog steeds. We schreven er een vijftal mooie, lezenswaardige artikelen over. 

1. Kwaliteit van toetsen

 • Onze belofte We dragen onze expertise rondom toetsen, meten en volgen uit. Daarmee helpen we onderwijsprofessionals betere beslissingen te nemen over de waarde en inzet van toetsen.
 • Lees 'Cito en de kwaliteit van toetsen' Artikel over het thema en de betekenis ervan voor het voortgezet onderwijs in vo-onderwijsblad Van Twaalf Tot Achttien (2018). Download 'Cito en de kwaliteit van toetsen'.

2. Nieuwe onderwijsinhoud

 • Onze belofte Hoe het onderwijs ook verandert, wij maken zichtbaar hoe leerlingen zich ontwikkelen.
 • Lees 'Omdat niemand zit te wachten op een meerkeuzetoets' Artikel over het thema en de betekenis ervan voor het voortgezet onderwijs in vo-onderwijsblad Van Twaalf Tot Achttien (2018). Download 'Omdat niemand zit te wachten op een meerkeuzetoets'

3. Meer data, nieuwe mogelijkheden

 • Onze belofte Met moderne statistische modellen en IT-toepassingen geven we meer betekenis aan leerresultaten.
 • Lees 'Hoe toetsgegevens steeds meer informatie opleveren' Artikel over het thema en de betekenis ervan voor het voortgezet onderwijs in vo-onderwijsblad Van Twaalf Tot Achttien (2019). Download 'Hoe toetsgegevens steeds meer informatie opleveren'
Beeldverhaal wint de Innovatie-award 
Wij zijn trots op dit succesvol project
Lees meer over het prototype
"We presenteren onze projectideeën aan onze stakeholders. Met de insteek dat de ideeën moeten aanslaan. Gaan de handen niet op elkaar, dan nemen we het project terug. Ook dat is part of the game."
Jos Keuning
Jos Keuning
Teamhoofd Onderwijskundig Onderzoek in het Werkprogramma 2020

4. Onderwijs op maat

 • Onze belofte. Wij ondersteunen onderwijsprofessionals bij het vormgeven van onderwijs op maat.
 • Lees 'Werken aan oplossingen voor maatwerk in de klas' Artikel over het thema en de betekenis ervan voor het voortgezet onderwijs in vo-onderwijsblad Van Twaalf Tot Achttien (2019). Download 'Werken aan oplossingen voor maatwerk in de klas'

5. Eigenaarschap

 • Onze belofte. We helpen scholen, leraren en leerlingen zelf eigenaar te worden van het onderwijsleerproces.
 • Lees 'Toetsresultaten als informatiebron voor eigenaarschap' Artikel over het thema en de betekenis ervan voor het voortgezet onderwijs in vo-onderwijsblad Van Twaalf Tot Achttien (2019). Download 'Toetsresultaten als informatiebron voor eigenaarschap'
"We hopen dat wat we doen een vliegwieleffect heeft. Ik zie dat nu wel gebeuren. We weten steeds beter waar we wat kunnen toevoegen. Er is nog zoveel te halen, zoveel onontgonnen."
Remco Feskens
Remco Feskens
Teamhoofd Psychometrisch Onderzoek & Dienstverlening in het Werkprogramma 2020

Meer over onze activiteiten