SluitenSluiten
twee meisjes aan de koffie

Onderzoek en innovatie

Divisie CitoLab

Cito logo plectrumVerder
Divisie CitoLab

Als kennisorganisatie zijn we er voor jou

CitoLab is Cito's jongste divisie. Als onderdeel van Stichting Cito geven we er sinds 2018 invulling aan het label 'Cito Kennisorganisatie'. Via innovatieve onderzoeks- en innovatieprojecten werken we continu aan nieuwe meet- en volginstrumenten voor in de klas. En dat doen we samen met scholen en heel veel leraren en leerlingen. De kennis en kunde die we hiermee vergaren en ontwikkelen, delen we via deze site. Bijvoorbeeld met gratis downloads voor materialen en informatieve artikelen.  
Logo CitoLab

leerlingen gamen
Afbeelding omslag CitoLab werkprogramma 2023

Taken divisie CitoLab

Bij CitoLab vergroten we de kennis over onderwijskundig meten en geven we deze kennis terug aan het onderwijs. Dat doen we met vijf activiteiten: onderzoek, prototypes, psychometrie, kennisdeling en software. We werken daarbij zoveel mogelijk samen met scholen, universiteiten, ketenpartners en andere stakeholders.

Afbeelding OKI-taken

Van OK&I naar CitoLab

CitoLab is de nieuwe naam voor divisie Onderzoek, Kennis & Innovatie, oftewel OK&I.
We hanteren de nieuwe naam vanaf 1 september 2022.
Logo CitoLab

Ook up-to-date blijven?

Nieuw! Wil je altijd up-to-date zijn en meteen weten wat onze allernieuwste onderzoeks- en innovatieprojecten voor jou kunnen betekenen? 
Volg CitoLab op LinkedIn
Bij CitoLab denken we vrijer en kijken we breder. We gaan integer te werk met data om eerlijke kansen te vergroten. We zoeken en onderzoeken de mogelijkheden, zodat eigenaarschap in het onderwijs kan groeien. En we creëren kennis en tools die de talenten van leerlingen zichtbaar maken, en leraren de tijd en ruimte geven hun vak uit te oefenen.
Afbeelding uit meerjarenbeleidsplan OK&I
Onze code
CitoLab-code in meerjarenbeleidsplan 2022 - 2025

Medewerkers divisie

Management CitoLab

Teams CitoLab

Vier innovatiethema's voor 2022 - 2025

In onze nieuwe beleidsplanperiode 2022 - 2025 werken we met vier innovatiethema’s. Thema's waarmee we vanuit onze kennis en expertise het onderwijs(veld) verder helpen. Deze vier thema's vormen de paraplu voor onze werkzaamheden: 
De waarde van data | Ruimte voor ieders talent | Vaardigheden voor de toekomst | De klas van morgen

‘Denk vrijer, kijk breder' is het motto van ons meerjarenbeleidsplan 2022 - 2025. 

De waarde van data

Aan deze onderwijsvraagstukken werken we: 
 • Hoe kunnen we andere soorten data gebruiken? 
 • Hoe kunnen we rijker rapporteren? Voor een breder publiek?
 • Hoe kunnen we technologie gebruiken en de menselijke maat behouden?
 • Hoe kunnen we de juiste data ophalen voor de rapportages/ beslissingen van morgen?

Ruimte voor ieders talent

Aan deze onderwijsvraagstukken werken we:
 • Hoe brengen we voorkeuren en de belevingswereld van leerlingen in kaart?
 • Hoe kunnen we omgaan met verschillen hierin?
 • Hoe voorkomen we drempels in toetsen en meetinstrumenten?
 • Hoe benadrukken we de focus op individuele groei?
 • Hoe kunnen we leerlingen zeggenschap geven over toetsen?
 • Hoe kunnen we zó rapporteren dat leerlingen zich eigenaar voelen?

Vaardigheden voor een nieuwe wereld

Aan deze onderwijsvraagstukken werken we:
 • Hoe kunnen we (nieuwe) vaardigheden zichtbaar maken?
 • Hoe kunnen we, bijvoorbeeld, probleemoplossend vermogen meten?
 • Hoe kunnen we vaardigheden verpakken in een toets? Welke nieuwe toetsvormen zijn er?
 • Hoe kunnen we vaardigheden per leeftijdsgroep beoordelen?
 • Hoe kunnen we eigenaarschap over zulke vaardigheden bij leerlingen leggen en vergroten?

De klas van morgen

Aan deze onderwijsvraagstukken werken we:
 • Hoe zorgen we voor tijdsbesparing bij het maken van toetsen?
 • Hoe zorgen we voor tijdsbesparing bij het interpreteren van toetsresultaten?
 • Hoe kunnen we toets- of nakijktijd onderdeel maken van de leeractiviteit?
 • Hoe optimaliseren we het gebruik van bestaande databronnen in de klas?
"Wij vergroten de kennis over toetsen, zodat de waarde en toepasbaarheid ervan toenemen."
teal
Onze belofte
CitoLab-belofte in het meerjarenbeleidsplan 2022 - 2025
Afbeelding uit meerjarenbeleidsplan OK&I

Meer over onze activiteiten