Sluiten
jongens lachen in klas

Kennis en innovatie

Cito kennisorganisatie

Cito en onderwijsvernieuwing

Cito is een kennisorganisatie. Met onze toetsinstrumenten ondersteunen we jouw werk in de klas. Maar we leveren ook onze bijdrage aan onderwijsvernieuwing. We doen onderzoek, werken aan innovatie en delen onze kennis. Zo ontwikkelen we bijvoorbeeld nieuwe meet- en volginstrumenten voor het onderwijs van morgen.
Voor krachtig onderwijs
Vijftig jaar geleden ontstond Cito vanuit pioniersgeest, bevlogenheid en sociale compassie. Met onze toetsen wilden we de kansgelijkheid in het onderwijs vergroten. Deze missie is nog steeds actueel en stimuleert ons om ook de komende jaren een bijdrage te leveren aan krachtig onderwijs. Daarvoor gaan we onze rol van kennisorganisatie zelfbewust inzetten en verder vormgeven. En dat doen we opener en zichtbaarder dan voorheen.
"We zijn een kennisorganisatie die een vanzelfsprekende partner wil zijn om de toekomst van het onderwijs mee vorm te geven."
Anneke Blok
Anneke Blok
Voorzitter Raad van Bestuur
Onderzoeksthema's 2018 – 2021

Samen met onderwijspartners bepaalden we eind 2017 onze onderzoeksthema's. Ze vormen de basis van ons meerjarenbeleidsplan. Op 5 thema's gaan onze experts hun onderzoeks- en innovatiekracht inzetten:

  • Kwaliteit van toetsen
  • Nieuwe onderwijsinhoud
  • Meer data, nieuwe mogelijkheden
  • Onderwijs op maat
  • Eigenaarschap
Meer over onze thema's voor onderwijsvernieuwing

Optelsom van expertises

Het unieke van Cito is de optelsom van de verschillende expertises die we in huis hebben:

  • toetsdeskundigheid
  • toetstechnologie
  • psychometrische kennis
  • onderwijskundige kennis
  • vakinhoudelijke kennis

Vanuit deze expertise hebben we veel kennis die we graag met je delen. Kijk eens in onze Kennisbank

Wetenschappelijk onderzoek in samenwerking

Ons onderzoek doen we vaak in samenwerking met universiteiten of onderzoeksinstellingen. We hebben bijvoorbeeld een structureel samenwerkingsverband met de Universiteit Twente. Ook begeleiden we masterstudenten en promovendi. En we zijn consortiumpartner in diverse onderzoekstrajecten.