SluitenSluiten

Toetsen op School

Datum:
1 juni 2017
Auteur:
Auteur: Sanders, P.
Opdrachtgever:
Cito

In deze publicatie lees je in tien hoofdstukken een groot aantal aspecten van toetsen en examineren. Deze is in de eerste plaats bedoeld voor studenten van lerarenopleidingen en is in samenspraak met opleiders van lerarenopleidingen ontwikkeld. Daarnaast kunnen ook docenten die in de praktijk werkzaam zijn er hun voordeel mee doen. Achtereenvolgens komt het volgende aan bod:

 

1.

Het doel van toetsen

6.

Het construeren van gesloten vragen

2.

De inhoud van toetsen

7.

Het construeren van open vragen

3.

De betrouwbaarheid van toetsscores

8.

Het construeren van praktijktoetsen

4.

De validiteit van toetsscores

9.

Het beoordelen van toetsscores

5.

Informatie over toetsen en examineren

10.

De kwaliteit van toetsen en examens