SluitenSluiten
bushalte

Projecten

Empathisch denken en handelen

Cito logo plectrumVerder

Empatisch denken & handelen

Recente ontwikkelingen in onze samenleving, waarin groepen soms tegenover elkaar komen te staan, roepen om aandacht voor empathisch denken en handelen. Empathisch vermogen draagt bij aan een constructieve, inclusieve samenleving, waarin ruimte bestaat voor verschillen. Logisch dat empathisch handelen in het curriculum voor burgerschap een voorname plaats inneemt. In 2020 ontwikkelden we het prototype SortBoard hiervoor. In dit vervolgonderzoek richten we ons op de scoring en rapportage. 

Scoring en rapportage van empathisch handelen

  • In het curriculum voor burgerschap neemt empathisch denken en handelen een voorname plaats in. Volgens de bouwsteen 'Een ander begrijpen' moeten leerlingen leren zich in een ander te verplaatsen en dat te betrekken op hun eigen gevoelens, handelen en overtuigingen.
  • In 2020 ontwikkelden we hiervoor de app SortBoard. Dit is een instrument waarmee docenten met hun leerlingen in gesprek kunnen gaan over empathisch handelen.
  • Dit onderzoek het vervolg. We richten ons op de scoring en rapportage van empatisch handelen. Kun je dat op een schaal zetten van pro-sociaal tot egocentrisch?
  • En hoe werkt empathisch handelen eigenlijk in specifieke situaties? Welke invloed heeft groepsdruk of schaarste van ruimte en middelen?  

Eerste ervaringen: sociale keuzesituaties doen ertoe

Gebruikerstesten met onze app SortBoard gaven het al aan: sociale keuzesituaties doen ertoe. Voor leerlingen zijn ze belastend voor het maken van pro-sociale keuzes te maken. Ook in dit onderzoek wijzen de eerste ervaringen met het voorleggen van sociale situaties in dezelfde richting. Als we leerlingen situaties voorleggen en vragen of ze een meer egocentrische (zelf dienende) of meer pro-sociale keuze (ander dienende) keuze maken, dan is dit sterk afhankelijk van situatiekenmerken. Tot hoe lang een individu kan doorgaan met gedrag dat een ander dient, hangt af van schaarste, zichtbaarheid van de ander en de directe gevolgen van het eigen sociale handelen.