SluitenSluiten
leerlingen buiten

Team

Eva de Schipper

Cito logo plectrumVerder

Meer waarde halen uit beschikbare data

Als onderwijskundig onderzoeker zoekt Eva de Schipper naar manieren om meer waarde uit beschikbare data te halen voor mensen in de onderwijspraktijk (leerlingen, docenten en andere betrokkenen). Het is haar dagelijks werk om onderwijskundige toetsdata op een objectieve en betrouwbare manier te analyseren en interpreteren, en duidelijk en transparant over de resultaten te communiceren. Eva heeft waardering voor mooi geschreven code, efficiënte processen en effectieve communicatie waarbij de ander centraal staat. Haar motivatie put ze uit het leveren van een bijdrage aan leerprocessen, haar plezier haalt ze uit ontwerpen en creëren.

Eva de Schipper | wetenschappelijk onderzoeker | promovendus

Portret Eva de SchipperContact met Eva:
Mail | LinkedIn

(Onderzoeks)projecten

 • Promotieonderzoek 'Meer en betere feedback met behulp van data'. Met onder andere onderzoek naar:
  • de toegevoegde waarde van procesdata bij het begrijpen van gebruikte strategieën en uiteindelijk het geven van geautomatiseerde feedback.
  • de toepasbaarheid van recommender systems voor het aanraden van toetsopgaven aan examenkandidaten.
 • Projectleider ontwikkeling prototype Examenkompas: voorbereidingshulp voor vo-leerlingen op de centrale eindexamens.
 • Onderzoek naar schattingsmethoden van de trend in populatievaardigheid bij de centrale eindexamens in het vo.
 • Onderwijs geven over text mining aan masterstudenten Psychologie (Universiteit Twente).
“Ooit heb ik gehoord dat wetenschappelijke creativiteit het op nieuwe manieren gebruiken van concepten uit verschillende velden is. Dat is wat ik in dit onderzoek naar recommender systems doe.”
Eva de Schipper
in het OK&I-Werkprogramma 2021

Publicaties

Interviews

Eva werkte eerder mee aan  

 • DexterGUI  
 • Vernieuwing van software voor de equivalering van de digitale VMBO examens, ten behoeve van het technisch normeringsadvies.
 • Het leveren van een technisch normeringsadvies bij de digitale vmbo-examens (niveau basis en kader).
 • Het produceren van groepsrapportages voor de digitale vmbo-examens (algemene vakken op niveau basis en kader).