SluitenSluiten
Twee docenten in vo bespreken hoe het gaat met hun leerlingen

Ondersteuning voor krachtig onderwijs

En gelijke kansen voor leerlingen in alle onderwijssectoren

Cito BV

Voor alle onderwijsprofessionals

Cito is vanuit haar oorsprong ondersteunend aan het onderwijs. Samen met en voor het onderwijs, maken we vanuit Cito BV middelen die onderwijsprofessionals ondersteunen bij het uitvoeren van hun taak. Voorbeelden hiervan zijn volgsystemen voor primair en voortgezet onderwijs, maar ook taaltoetsen en schoolexamens als Kijk- en luistertoetsen. Voor het middelbaar en hoger onderwijs zijn we vooral actief met ondersteuning op het gebied van training, advies en certificering. Voor ho maken we daarnaast ook pabo-toetsen en voor NT2 inburgeringsexamens. Lees per onderwijssector wat we voor jou kunnen betekenen.
Logo Cito
Wil je meer weten? Neem contact op. We helpen je graag.