SluitenSluiten
Middelbaar beroepsonderwijs en Hoger onderwijs

Hoger onderwijs

Toelatingstoetsen pabo

Toelatingstoetsen Aardrijkskunde, Geschiedenis, Natuur & Techniek

Toetsen voor de pabo

In opdracht van de Vereniging Hogescholen en OCW ontwikkelde Cito in samenwerking met de pabo's de adaptieve digitale rekentoets wiscat-pabo en de toelatingstoetsen Aardrijkskunde, Geschiedenis en Natuur & Techniek. De toelatingstoetsen meten per vakgebied of je als aspirant student voldoende kennis en vaardigheden hebt om de pabo succesvol te kunnen afronden.

Voldoen aan de toelatingseisen

Ben je een havo- of mbo-student en wil je verder studeren op de pabo, dan moet je voldoen aan toelatingseisen voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek. Je meldt je eerst aan voor de pabo. Direct daarna kun je jezelf inschrijven voor de toetsen. Meer weten? Ga naar de website Goed-voorbereid-naar-de-pabo, hier vind je alle informatie bij elkaar.

Wijziging inzet toelatingstoetsen

Wil je per 1 september 2022 instromen op de pabo, dan val je onder de vernieuwde toelatingseisen:
  • Je maakt toelatingstoetsen, voorafgaand aan de start op de pabo
  • Je hebt twee toetskansen per vak voor de start van de pabo, waarvan er ten minste één ingezet moet worden
  • Wanneer je de beide toetsen voor een of meerdere vakken voor de start van de pabo niet haalt, mag je wel aan de pabo beginnen. In het eerste jaar van inschrijving moet dan alsnog aan de extra toelatingseisen worden voldaan
  • Wanneer je de toets bij de eerste of de tweede mogelijkheid wel haalt, ben je vrijgesteld van verdere toetsing van de toelatingseisen voor het betreffende vak
  • Wanneer je in het eerste jaar van inschrijving op de pabo de toetsen voor een of meerdere vakken niet haalt, dan moet je de opleiding alsnog verlaten
Lees meer op goedvoorbereidnaardepabo.nl