Sluiten
Middelbaar beroepsonderwijs en Hoger onderwijs

Hoger onderwijs

Toelatingstoetsen pabo

Informatie over instroom op de pabo per 1 september 2020

De maatregelen ter bestrijding van het coronavirus zijn ten minste tot en met 28 april van kracht. Deze maatregelen hebben invloed op de afname van de toelatingstoetsen. Zo zijn de toelatingstoetsen van het toetsvenster van eind maart/begin april niet doorgegaan. Hierover zijn studenten geïnformeerd via www.goedvoorbereidnaardepabo.nl en, als ze zich voor de toets in hadden geschreven, via een persoonlijke mail.

Bovengenoemde situatie kan mogelijk leiden tot onduidelijkheid over de instroom in de pabo per 1 september 2020. Lukt het om in de resterende toetsvensters voor 1 september de toetsen te maken en succesvol af te ronden?

Over deze situatie wordt tussen de hogescholen en met het ministerie van OCW gesproken. Het uitgangspunt hierbij is dat mogelijke belemmeringen voor de start van de pabo worden weggenomen, maar dat de toelatingstoetsen wel op enig moment worden behaald om aan de pabo (verder) te studeren. We gaan er vooralsnog vanuit dat de toetsvensters van juni, juli en augustus doorgaan. Zodra aanvullende informatie bekend is, wordt deze zo snel mogelijk met jullie gedeeld.

Toelatingstoetsen Aardrijkskunde, Geschiedenis, Natuur & Techniek

Toetsen voor de pabo

In opdracht van de Vereniging Hogescholen en OCW ontwikkelde Cito in samenwerking met de pabo's de adaptieve digitale rekentoets wiscat-pabo en de toelatingstoetsen Aardrijkskunde, Geschiedenis en Natuur & Techniek. De toelatingstoetsen meten per vakgebied of je als aspirant student voldoende kennis en vaardigheden hebt om de pabo succesvol te kunnen afronden.

Voldoen aan de toelatingseisen

Ben je een havo- of mbo-student en wil je verder studeren op de pabo, dan moet je voldoen aan toelatingseisen voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek. Je meldt je eerst aan voor de pabo. Direct daarna kun je jezelf inschrijven voor de toetsen. Meer weten? Ga naar de website Goed-voorbereid-naar-de-pabo, hier vind je alle informatie bij elkaar.
www.cito.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Via de knop ‘instellen’ geef je aan welke cookies je wilt accepteren. Meer informatie over Cookies en privacy