SluitenSluiten
Middelbaar beroepsonderwijs en Hoger onderwijs

Hoger onderwijs

Wiscat-pabo

De rekentoets voor pabo-studenten

Wiscat-pabo

In het eerste jaar van je opleiding aan de pabo maak je de rekentoets. Na het maken van deze rekentoets wiscat-pabo weet je als (instromend) eerstejaars student pabo of je voldoet aan de landelijk vastgestelde norm voor rekenen.
Wiscat-pabo

Deze onderdelen staan in de toets

 

  • hoofdrekenen
  • basisvaardigheden
  • breuken, procenten, verhoudingen
  • meten en meetkunde
  • informatieverwerking

Adaptief toetsen met wiscat-pabo

De rekentoets past de moeilijkheidsgraad van de opgaven aan jouw vaardigheid aan. Je krijgt dus een toets op maat. Het programma kijkt je antwoorden meteen na.

Afnamemoment

Je maakt deze toets bij de start van je studieloopbaan op de pabo. Heb je de landelijk vastgestelde norm gehaald, dan is daarmee voor jou dit onderdeel afgesloten. Heb je de landelijk vastgestelde norm niet gehaald, dan heb je nog tijd om jezelf bij te scholen. Voor het afsluiten van je propedeuse moet je de toets opnieuw maken. Als je het haalt, dan is daarmee dit onderdeel afgesloten. Zo niet, dan krijg je een bindend studieadvies van de pabo.

Na de afname

Direct na afloop van de gemaakte toets mag je de toets niet inzien of bespreken met je docent. Jij en jouw docent krijgen een rapportage over jouw toetsresultaat. Daarna kun je de toets inzien op ons kantoor in Arnhem. Met de rapportage heeft jouw docent goede informatie om gericht diagnostisch georiënteerde instrumenten in te zetten.