Sluiten
leerlingen kijken op telefoon

Middelbaar beroepsonderwijs

Centrale examens mbo

Stichting Cito en centrale examens mbo

In opdracht van de overheid construeren wij jaarlijks de vragen voor de centrale examens mbo voor Nederlandse taal, Engels en Rekenen. Deze centrale examens worden online afgenomen gedurende vijf afnameperiodes in het studiejaar.

De opgaven ontwikkelen we samen met een groot aantal docenten uit het veld. Zo zorgen we ervoor dat studenten examenopgaven krijgen die aansluiten op hun belevingswereld en onderwijspraktijk. Ga voor meer informatie naar docentenparticipatie.

Maatregelen coronavirus 2022

Kijk voor meer informatie op:

"Als constructeur heb ik de mogelijkheid om continu mijn kennis op het gebied van examinering aan te scherpen. Er komt ontzettend veel kijken bij het zoeken naar geschikte teksten en het maken van goede examenvragen. Sluiten de teksten aan bij de belevingswereld van studenten, zijn de vragen valide en betrouwbaar en toets je wat je wilt toetsen? Allemaal kwesties waar ik telkens weer graag mee aan de slag ga!"
Eva
Constructeur mbo Nederlands

Telt het mee of niet?

De centrale examens voor Nederlandse taal en Engels tellen mee voor het halen van je diploma. Een examen Rekenen moet je wel maken, maar het telt niet meer mee voor het diploma.

Tijd voor pauze
De mbo-examens zijn bijzonder, omdat ze afgenomen worden in maar liefst vijf perioden. Voor Cito betekent dit de ontwikkeling van een grote databank aan up-to-date examenvragen.
Uit het Jubileumboek Cito, pag. 73
"Wat ik zo leuk vind aan het werken aan de centrale examens mbo Nederlands? Samen met docenten uit het mbo een goed en zinvol examen maken voor de kandidaten. Steeds op zoek naar interessante teksten en samen sleutelen aan vragen tot ze goed en zinvol zijn; dat geeft mij enorm veel voldoening!"
Kirsten
Toetsdeskundige mbo Nederlands

Lees meer

Leerlingen tijdens de pauze