SluitenSluiten
leerlingen kijken op telefoon

Middelbaar beroepsonderwijs

Centrale examens mbo

Cito logo plectrumVerder

Stichting Cito en centrale examens mbo

In opdracht van de overheid construeren wij jaarlijks de opgaven voor de centrale examens mbo voor Nederlandse taal, Engels en Rekenen. Deze centrale examens worden online afgenomen gedurende vijf afnameperiodes in het studiejaar.

De opgaven ontwikkelen we samen met een groot aantal docenten uit het veld. Zo zorgen we ervoor dat studenten examenopgaven krijgen die aansluiten op hun belevingswereld en onderwijspraktijk. Ga voor meer informatie naar docentenparticipatie
Vraag

Examenvoorbereiding

Elk jaar worden voorbeeldexamens gepubliceerd op Examenblad.nl. Deze kunnen helpen bij de voorbereiding op centrale examens mbo. Je vindt ze hier.

Telt het mee of niet?

De centrale examens voor Nederlandse taal en Engels tellen mee voor het halen van je diploma. Een examen Rekenen moet je wel maken, maar het telt niet meer mee voor het diploma.

Zo werkt de keten

Totstandkoming centrale examens mbo
Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Onze taken bij de centrale examens mbo

  • het construeren van opgaven voor centrale examen mbo
  • het onderzoeken van de moeilijkheidsgraad van de centrale examens en het ontwikkelen van een omzettingstabel per examen en examenvariant
Naar onze expertise
Tijd voor pauze