SluitenSluiten
leerlingen kijken op telefoon

Centrale examens mbo

Examens Nederlandse taal en Engels

Cito logo plectrumVerder

Stichting Cito en centrale examens mbo

In opdracht van de overheid construeren wij jaarlijks de opgaven voor de centrale examens mbo voor Nederlandse taal en Engels. Deze centrale examens worden online afgenomen gedurende vijf afnameperiodes in het studiejaar.

De opgaven ontwikkelen we samen met een groot aantal docenten uit het veld. Zo zorgen we ervoor dat studenten examenopgaven krijgen die aansluiten op hun belevingswereld en onderwijspraktijk. Ga voor meer informatie naar docentenparticipatie

Het rekenexamen

Voor Rekenen werden in het verleden ook centrale examens aangeboden. Inmiddels wordt Rekenen geëxamineerd door middel van een instellingsexamen. Met ingang van studiejaar 2022-2023 zijn de nieuwe rekeneisen van kracht . Studenten die vanaf dat jaar met een opleiding in het mbo starten leggen een examen af dat voldoet aan deze eisen. Voor studenten die al eerder aan een mbo-opleiding zijn begonnen, blijven de voormalige eisen met betrekking tot rekenen gelden. Dit houdt in dat zij geëxamineerd moeten worden op basis van de huidige referentieniveaus. Voor deze studenten worden nog tot en met studiejaar 2024-2025 examens aangeboden. Meer informatie over deze examens vind je op Examenbladmbo. De instelling kan er ook voor kiezen om een eigen (instellings-)examen af te nemen.

Zo werkt de keten

Totstandkoming centrale examens mbo
Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Onze taken bij de centrale examens mbo

  • het construeren van opgaven voor centrale examens mbo
  • het onderzoeken van de moeilijkheidsgraad van de centrale examens en het ontwikkelen van een omzettingstabel per examen en examenvariant
Naar onze expertise

Voorbeeldexamens

Elk jaar worden voorbeeldexamens gepubliceerd op Examenbladmbo.nl. Deze kunnen helpen bij de voorbereiding op centrale examens mbo. Je vindt ze hier.
Tijd voor pauze

Externe informatie

  • Centrale examinering in het mbo: Examenblad
  • Landelijke jongerenorganisatie voor mbo-studenten: JOB MBO
  • Kennispunt mbo taal en rekenen: Kennispunt
Vraag