Sluiten
Middelbaar beroepsonderwijs en Hoger onderwijs

Nederlands als tweede taal (Nt2)

Voorbeeldexamens

Goed voorbereiden helpt

Cito ontwikkelde tot 2018 jaarlijks een Voorbeeldexamen voor de Staatsexamens Nt2. Deze voorbeeldexamens helpen jou en jouw cursisten om een goed beeld te krijgen van de opgaven van het Staatsexamen Nt2. Met de opgaven kunnen jouw cursisten de vaardigheden lezen, schrijven, luisteren en spreken oefenen. De complete set bestaat uit een informatieboekje, een opgavenboekje, beoordelingsvoorschriften en antwoordbladen. Voor Luisteren en Spreken zijn audioteksten op cd toegevoegd. Sinds 2018 zijn er ook digitale oefenexamens in Facet.

Voorbeeldexamens op papier en oefenexamens online

De voorbeeldexamens die Cito maakt, zijn geschikt om in de klas te gebruiken om jouw cursisten te laten wennen aan de mogelijkheid van de opgaven. Omdat de cesuur mee wordt geleverd, kun je ook vaststellen hoe goed jouw cursisten het Nederlands beheersen. En of ze al toe zijn aan het echte examen. Sinds 2018 zijn er ook online oefenexamens in Facet. Daarmee kunnen jouw cursisten oefenen en wennen aan de digitale omgeving. Bij deze oefenexamens zijn géén zak-slaaggrenzen beschikbaar. Je kunt daarmee dus het niveau van jouw cursisten niet vaststellen.

Wilt u voorbeeldexamens Nt2 van 2001 t/m 2009 downloaden?

Dat kan via de website van het College van Toetsen en Examens (CvTE).

Met de hele groep oefenen?

Let op: je mag de voorbeeldexamens niet kopiëren. Dit betekent niet dat je voor iedere cursist een compleet examen moet kopen. Tegen kostprijs bestel je gewoon voor cursisten extra opgavenboekjes in setjes van 10. Dit is het cursistenmateriaal. Met deze set heb je per cursist al het schriftelijke materiaal voor de vier vaardigheden.

Aanpassing Voorbeeldexamen Programma II 2012 en 2014

De zak- slaaggrens (cesuur) is voor Spreken II en Schrijven II in 2016 aangepast. Met de nieuwe tabellen Vaardigheidsscore zie je hoeveel punten jouw cursisten moeten halen om te slagen. Deze tabel als inlegvel is een onderdeel van het beoordelingsvoorschrift. Meer informatie over de cesuurwijziging lees je op de site van het CvTE.