Sluiten
Centrale Eindtoets

Centrale Eindtoets

Meest gebruikte voorspeller van schoolsucces

Welke eindtoets kies jij?

De Centrale Eindtoets is in Nederland nog steeds de meest gekozen eindtoets voor basisscholen. Als partner in het ontwikkeltraject zijn we daar trots op! De Centrale Eindtoets is de toets van de overheid, methode-onafhankelijk en gemaakt met de expertise van Cito. Samen met onze ketenpartners zorgen we ervoor dat we de mogelijkheden en talenten van jouw leerlingen goed, eerlijk en objectief in beeld brengen. Zodat jij het schooladvies goed kunt onderbouwen.

Goed brugklasadvies met Centrale Eindtoets

Wist je dat de Centrale Eindtoets in meer dan 80% van de gevallen het juiste brugklastype voorspelt? Dat weten we, omdat we al meer dan 50 jaar leerlingen volgen op de middelbare school - met ons zogenoemde 'doorstroomonderzoek', ook na het afnemen van de Centrale Eindtoets (voormalige Citotoets). De standaardscore, die ergens ligt tussen 501 en 550, is dus niet zomaar een voorspelling. Daar is jarenlang wetenschappelijk en praktijkonderzoek aan vooraf gegaan.

Afname digitaal

In 2021 kan de digitale Centrale Eindtoets flexibel worden afgenomen:
  • in de periode tussen 19 april en 14 mei  (behalve op Koningsdag 27 april)
  • inhaalperiode van 26 april tot en met 30 april en van 10 mei tot en met 14 mei

Afnamedata papier 

In 2021 wordt de papieren Centrale Eindtoets afgenomen op:
  • dinsdag 20 april 
  • woensdag 21 april 
  • het facultatieve onderdeel wereldoriëntatie kan afgenomen worden op maandag 20, woensdag 21 of donderdag 22 april
Centrale Eindtoets
Vijf krachtige punten

De centrale eindtoets:

  • geeft een betrouwbaar advies
  • neemt iedere leerling serieus
  • is evenwichtig opgebouwd
  • is een goede voorspeller van schoolsucces
  • is gemaakt door leerkrachten en vakdeskundigen
Na afname verwerken we bij Cito de antwoordbladen - Benieuwd hoe dat gaat?
Over de leerlingrapportage van de Centrale Eindtoets - Ga naar de animatie

Centrale Eindtoets in het nieuws

Eindtoets ná schooladvies

Het advies van de eindtoets komt tegenwoordig ruim na het advies van de school. Waarom dan nog een eindtoets? Omdat het advies van de eindtoets als objectief tweede gegeven, het advies van de school kan bevestigen en onderbouwen. De eindtoets meet de kennis en vaardigheden van een leerling. Terwijl de leraar in zijn of haar advies ook andere aspecten als werkhouding en motivatie meewegen. Valt de eindtoets hoger uit, dan is de leraar verplicht om zijn of haar advies bij te heroverwegen en eventueel bij te stellen. Bij een lagere eindtoetsscore blijft het advies van de leraar staan.