Sluiten
Leerling groep 8 aan het werk in klaslokaal

Centrale Eindtoets

Goede voorspeller en betrouwbaar advies

Stichting Cito: maker van de Centrale Eindtoets

De Centrale Eindtoets is in Nederland nog steeds de meest gekozen eindtoets voor basisscholen. Als partner in het ontwikkeltraject zijn we daar trots op! In april en mei maken groep 8'ers verplicht een eindtoets. De Centrale Eindtoets is de toets van de overheid, methode-onafhankelijk en gemaakt met de expertise van Stichting Cito. Samen met onze ketenpartners zorgen we ervoor dat we de mogelijkheden en talenten van jouw leerlingen goed, eerlijk en objectief in beeld brengen. Zodat jij het schooladvies goed kunt onderbouwen.
Groep achtstejaars tijdens de pauze
Krachtige punten van de Centrale Eindtoets
 • In papieren en adaptief-digitale versie beschikbaar
  De digitale versie past zich automatisch aan op het niveau van de leerling.
 • Gebaseerd op doorstroomonderzoek
  Zorgt voor goede voorspelling en betrouwbaar advies.
 • Is gemaakt door leerkrachten en vakdeskundigen
  Jaarlijks werken tientallen leerkrachten mee aan de opgaven. 

Goed brugklasadvies met Centrale Eindtoets

Wist je dat de Centrale Eindtoets in meer dan 80% van de gevallen het juiste brugklastype voorspelt? Dat weten we, omdat we al meer dan 50 jaar leerlingen volgen op de middelbare school - met ons zogenoemde doorstroomonderzoek, ook na het afnemen van de Centrale Eindtoets (voorheen Eindtoets Basisonderwijs). De standaardscore, die ergens ligt tussen 501 en 550, is dus niet zomaar een voorspelling. Daar is jarenlang wetenschappelijk en praktijkonderzoek aan vooraf gegaan.

Toetsadvies en schooladvies

Het advies van de eindtoets komt ruim na het advies van de school. Waarom dan nog een eindtoets? Omdat het advies van de eindtoets als objectief tweede gegeven, het advies van de school kan bevestigen en onderbouwen. De eindtoets meet de kennis en vaardigheden van een leerling. Terwijl de leerkracht in zijn of haar advies ook andere aspecten als werkhouding en motivatie meeweegt. Het schooladvies van de leerkracht weegt het zwaarst. Valt de eindtoets hoger uit, dan is de leerkracht verplicht om zijn of haar advies te heroverwegen en eventueel bij te stellen. Bij een lagere eindtoetsscore blijft het advies van de leerkracht staan.
Papier en adaptief-digitaal
De Centrale Eindtoets is er al heel lang in een digitale versie naast de papieren versie. Vanaf 2018 is de digitale toets adaptief. Een adaptieve toets gaat een flinke stap verder en past zich automatisch aan op het niveau van de leerling. Zij maken daardoor altijd de best passende toets.

De voordelen van de adaptief-digitale Centrale Eindtoets: 
 • De toets meet steeds wat het niveau van de leerling is.
 • De toets past het niveau van volgende opgaven
  automatisch aan.
 • Leerlingen struikelen niet over te moeilijke vragen.
Bekijk ook de animatie van de adaptief-digitale Centrale Eindtoets.

Afnamedata Centrale Eindtoets 2022

In april en mei maken groep 8'ers verplicht een eindtoets. De afnamedata van de Centrale Eindtoets 2022:
op papier: 20 en 21 april
digitaal: tussen 20 april en 13 mei
facultatief onderdeel wereldoriëntatie:
20, 21 of 22 april

Handige links

Bekijk deze interessante filmpjes
Uitleg over de rol van Cito  en de (digitale) Eindtoets
Over de leerlingrapportage van de Centrale Eindtoets - Ga naar de animatie

Wat is de toekomst van de Centrale Eindtoets?

Stichting Cito maakt de vragen voor de Centrale Eindtoets. Dat doen wij in opdracht van de overheid. In september 2021 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het nieuwe wetvoorstel doorstroomtoetsen PO.

Wat betekent dit?
Na de Tweede Kamer is het nu aan de Eerste Kamer en de Raad van State om het nieuwe wetsvoorstel goed te keuren. Naar verwachting zal bij goedkeuring de laatste afname van de Centrale Eindtoets plaatsvinden in schooljaar 2022/23. Hierna verandert onze wettelijke taak.

In de nieuwe situatie ontwikkelt Stichting Cito in opdracht van de overheid een overheidsdoorstroomtoets. Ook adviseren we het College voor Toetsen en Examens, in haar rol als kwaliteitsbewaker, over de toelating en normering van álle doorstroomtoetsen (overheid en marktpartijen), en de kwaliteit van toets- en observatieinstrumenten binnen LVS-systemen. Daarnaast blijven we - op verzoek - onze kennis en expertise inzetten en delen met marktpartijen.

Lees ook: de Kamerbrief van minister Slob.

Bekijk onze artikelen in het nieuwsarchief