SluitenSluiten
Leerling groep 8 aan het werk in klaslokaal

Centrale Eindtoets

Goede voorspeller en betrouwbaar advies

Cito logo plectrumVerder

Stichting Cito en de Centrale Eindtoets

In april en mei maken groep 8'ers verplicht een eindtoets. De Centrale Eindtoets is de meest gekozen eindtoets voor basisscholen in Nederland. Stichting Cito ontwikkelt deze eindtoets onder regie van het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Met de Centrale Eindtoets worden de mogelijkheden en talenten van leerlingen goed, eerlijk en objectief in beeld gebracht. Ook kan het de leerkracht helpen bij het onderbouwen van het schooladvies.

Van eindtoetsen naar doorstroomtoetsen

Per 1 januari 2023 is de nieuwe wet Doorstroomtoetsen po in werking getreden en gaan eindtoetsen, doorstroomtoetsen heten. De Centrale Eindtoets wordt niet als doorstroomtoets aangeboden. Dit betekent dat in het voorjaar van 2023 de laatste Centrale Eindtoets wordt afgenomen. Zie 'Wet Doorstroomtoetsen po'.
Leerlingen groep 8 bij de fietsenstalling

Onze taken bij de Centrale Eindtoets

Goed brugklasadvies met Centrale Eindtoets

Wist je dat de Centrale Eindtoets in meer dan 80% van de gevallen het juiste brugklastype voorspelt? Dat weten we, omdat we al meer dan 50 jaar leerlingen volgen op de middelbare school - met ons zogenoemde doorstroomonderzoek, ook na het afnemen van de Centrale Eindtoets (voorheen Eindtoets Basisonderwijs). De standaardscore, die ergens ligt tussen 501 en 550, is dus niet zomaar een voorspelling. Daar is jarenlang wetenschappelijk en praktijkonderzoek aan vooraf gegaan.

Toetsadvies en schooladvies

Het advies van de eindtoets komt ruim na het advies van de school. Waarom dan nog een eindtoets? Omdat het advies van de eindtoets als objectief tweede gegeven, het advies van de school kan bevestigen en onderbouwen. De eindtoets meet de kennis en vaardigheden van een leerling. Terwijl de leerkracht in zijn of haar advies ook andere aspecten als werkhouding en motivatie meeweegt. Het schooladvies van de leerkracht weegt het zwaarst. Valt de eindtoets hoger uit, dan is de leerkracht verplicht om zijn of haar advies te heroverwegen en eventueel bij te stellen. Bij een lagere eindtoetsscore blijft het advies van de leerkracht staan.

Papier en adaptief-digitaal

De Centrale Eindtoets is er in een digitale en een papieren variant. Vanaf 2018 is de digitale toets adaptief. Een adaptieve toets gaat een flinke stap verder en past zich automatisch aan op het niveau van de leerling. Zij maken daardoor altijd de best passende toets.

De voordelen van de adaptief-digitale Centrale Eindtoets: 
  • De toets meet steeds wat het niveau van de leerling is.
  • De toets past het niveau van volgende opgaven
    automatisch aan.
  • Leerlingen struikelen niet over te moeilijke vragen.
Bekijk ook de animatie van de adaptief-digitale Centrale Eindtoets.

Lees meer

Vraag