SluitenSluiten
Leerlingen groep 8 op de trappen

doorstroomtoets PO

Vragen en antwoorden

Cito logo plectrumVerder
8 februari 2022

Vragen en antwoorden wetsvoorstel doorstroomtoetsen PO

Stichting Cito maakt de vragen voor de Centrale Eindtoets. Dat doen wij in opdracht van de overheid. In september 2021 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het nieuwe wetvoorstel doorstroomtoetsen PO. Vandaag heeft de Eerste Kamer het voorstel aanvaard.
  • Waarom een nieuwe wet? De wet doorstroomtoetsen PO draagt bij aan het bevorderen van kansengelijkheid voor iedere leerling bij de overgang van PO naar VO, met één aanmeldmoment voor het VO. Het voorziet in een stelsel van eenduidige kwaliteitsbewaking en normering. Hierdoor is de betrouwbaarheid en de vergelijkbaarheid van de doorstroomtoetsen gewaarborgd, evenals de keuzevrijheid voor scholen.
  • Wanneer treedt de nieuwe wet in werking? De Tweede Kamer heeft in september 2021 positief ingestemd met de nieuwe wet doorstroomtoetsen PO. Op 8 februari 2022 heeft de Eerste Kamer deze wet aanvaard. De wet Doorstroomtoetsen PO zal in werking treden met ingang van 1 januari 2023. De betekent dat de laatste Centrale Eindtoets in het voorjaar van 2023 zal worden afgenomen en de scholen voor het eerst te maken krijgen met het nieuwe stelsel vanaf schooljaar 2023/2024.
  • Waarom wijzigt de naam Eindtoets naar doorstroomtoets? De naam Eindtoets lijkt het einde van een leerlijn te markeren, terwijl met de naam 'doorstroomtoets' de ononderbroken ontwikkeling van een leerling benadrukt wordt.
  • Er komt één moment om groep 8-leerlingen aan te melden in het VO. Waarom is dat? Een centraal aanmeldmoment - in de week voor 1 april - bevordert kansengelijkheid. Hierdoor hebben alle leerlingen evenveel kans om te worden toegelaten tot de VO-school van hun keuze. (Op dit moment kunnen leerlingen zich vanaf 1 maart aanmelden met een voorlopig schooladvies.)
  • Deze wet voorziet in ‘eenduidige kwaliteitsbewaking en normering’. Hoe zit dat? De taak voor het bewaken van de kwaliteit van alle doorstroomtoetsen (overheid en marktpartijen) op het gebied van inhoud, betrouwbaarheid en normering, is belegd bij één partij; het College voor Toetsen en Examens. In het huidige stelsel is de Expertgroep PO verantwoordelijk voor het toelaten van eindtoetsen van marktpartijen en is het College voor Toetsen en Examens verantwoordelijk voor de kwaliteitsborging van de Centrale Eindtoets.
  • Blijft het schooladvies van de leraar leidend t.o.v. de doorstroomtoets en wat betekent dat voor de volgorde? Net als de huidige eindtoets dient de doorstroomtoets als een objectief tweede gegeven. Het is ondersteunend aan het schooladvies van de leraar, dat leidend blijft. Er verandert niets aan de volgorde: eerst ontvangt de leerling het schooladvies van de leraar, daarna volgt de afname van de doorstroomtoets. Valt het resultaat van de doorstroomtoets hoger uit dan het schooladvies, dan is de leraar verplicht om het schooladvies bij te stellen, overeenkomstig het resultaat van de doorstroomtoets. Tenzij door de leraar kan worden onderbouwd waarom bijstelling niet in het belang is van de leerling. In het huidige stelsel is de leraar verplicht om te heroverwegen, als het resultaat van de eindtoets hoger uitvalt dan het schooladvies. Het niet aanpassen van een schooladvies na heroverweging hoeft in het huidige stelsel niet onderbouwd te worden.
  • Waarom biedt de overheid naast de marktpartijen ook een doorstroomtoets aan? Bij het behandelen van de voorgenomen wet is door GroenLinks en SP een amendement ingediend. Gegeven dat er een wettelijke verplichting is tot afname van doorstroomtoetsen, stellen deze partijen voor om te blijven voorzien in een doorstroomtoets vanuit de overheid. Dit amendement is aangenomen in de Tweede Kamer. Daarom zal op verzoek van de Tweede Kamer een doorstroomtoets vanuit de overheid worden ontwikkeld.

    Zie ook Plannen kabinet voor de eindtoets basisschool