Sluiten
Nieuwe webwinkel

Weer starten op school

Coronavirus: extra ondersteuning onderwijs

Van onderwijs op afstand... naar weer starten op school

We staan voor je klaar

Wat zijn we trots op het onderwijs in Nederland! We hebben veel respect voor de manier waarop jullie de crisis het hoofd blijven bieden en daadkrachtig te werk gaan. In no-time vond vorig schooljaar vrijwel elke school zijn weg om het onderwijs op afstand te organiseren. En toen de scholen in mei – in aangepaste vorm – weer mochten starten, werkte iedereen keihard aan een goede invulling daarvan. Alle complimenten daarvoor, ook voor jou als onderwijsprofessional. We wensen jou alle succes en energie voor dit nieuwe schooljaar! Via onze nieuwsbrief en op deze pagina lees je telkens hoe we jou proberen te ondersteunen in deze uitdagende tijd.

cover trots september 2020


Op dinsdag 8 september vind je een nieuwe trots op de mat van je school, vol eerlijke en inspirerende verhalen: een Haagse binnenstadschool in coronatijd, een kleuterleerkracht die 43 oudergesprekken via Teams deed, een school die overwoog om nu over te stappen op een ander LVS, een interview met Bertus Meijer van Onderwijsenzo ... Mis 'm niet!

LVS-afnames in september/oktober? Praktische tips:

 • Bekijk nog even onze video over de aangepaste normering:
  Floor, toetsdeskundige > Toetsdeskundige Floor geeft uitleg
 • Welke toets kies je nu in het Computerprogramma LOVS of leerlingadministratiesysteem? Er zijn voor de momenten B4 tot en met B7 geen aparte toetsen. De leerlingen maken de E-toets van vorig leerjaar. Je kiest voor je leerlingen die nu in bijvoorbeeld groep 6 zitten, de E5-toets (dus geen toets voor groep 6). De aangepaste normering zorgt dan voor een B6-normering bij de E5-toetsen. Ga je nu voor groep 8 toetsen (dus de E7), dan neem je in januari de B8/M8 af.
  Afname op papier? Voer de resultaten in op de datum waarop je de toets hebt afgenomen.
 • Neem de toetsen af volgens de richtlijnen in de handleiding, voor een zuivere interpretatie van de toetsgegevens. In de handleiding vind je ook de mogelijke aanpassingen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.
 • Overweeg op maat te toetsen, bij leerlingen die bijvoorbeeld minder gebruik hebben kunnen maken van het thuisonderwijs. Kies een (tussen)toets die een kwartjaar boven de laatste toets ligt. Bijvoorbeeld i.p.v. E6 de M6/E6 toets. Doordat al onze toetsen op dezelfde vaardigheidsschaal liggen, krijg je een mooie doorgaande lijn zonder de leerling te frustreren. > lees meer
 • Toets bij voorkeur digitaal, > lees meer 
 • Houd extra rekening met leerlingen met dyslexie en leesproblemen. Lees dit advies op dyslexiecentraal.nl
 • De aangepaste normering, waar vind je die? We adviseren om naar het leerlingrapport te kijken. De vaardigheidsscore en het functioneringsniveau blijven hetzelfde, alleen het vaardigheidsniveau (I tot en met V) is anders. Je ziet bij de resultaten twee niveaus:
  1. Het vaardigheidsniveau dat past bij de toets, bijvoorbeeld E5.
  2. Het vaardigheidsniveau dat past bij het afnamemoment, de gecorrigeerde score, bijvoorbeeld B6.
  Maak je geen gebruik van Computerprogramma LOVS? De aangepaste normeringstabellen zijn ook beschikbaar voor wie rechtstreeks in een van de leerlingadministratiesystemen (LAS’en) werkt. Neem contact op met het betreffende LAS, mocht dat nodig zijn.
 • Maak optimaal gebruik van de handige analyses. De groeicurve met vaardigheidsscores, de categorieënanalyse van Rekenen-Wiskunde, de Foutenanalyse van Spelling, en vergeet ook de Antwoordenoverzichten niet. Gebruik het handige stappenplan om enige systematiek in je analyses aan te  brengen of bekijk voor inspiratie hoofdstuk 4 van de handleiding van de toets. > Stappenplan voor interpretatie en analyse
 • Zorg voor goede communicatie richting ouders. Of je nu hebt gekozen voor juni of september, we raden je aan om aan ouders uit te leggen waarom je die keuze maakt en met welk doel je toetst. Voor de afnames in juni hebben we deze brief (aan te passen naar eigen inzicht) gemaakt, om mogelijk te helpen in de communicatie richting ouders.
Bekijk de (aangepaste) toetskalenders voor schooljaar 2020-2021

Waarom toetsen?

Het is goed om – juist nu – even stil te staan bij het waarom van toetsen: we toetsen om de ontwikkeling van de leerlingen te volgen en daarmee het onderwijs optimaal te kunnen afstemmen op de leerling. Dat is precies wat je waarschijnlijk wilt weten: hoe hebben mijn leerlingen zich de afgelopen tijd ontwikkeld? Wat is er nodig in mijn onderwijsaanbod? We toetsen niet om af te rekenen; nooit, en nu al helemaal niet! 

Doordat leerlingen voor de zomervakantie zo’n 8 weken onderwijs op school gemist hebben, is deze vraag misschien nog wel essentiëler dan anders. Met elkaar weten we dat de manier waarop leerlingen in de onderwijs-op-afstand-situatie zich kunnen ontwikkelen sterk verschilt. Scholen maakten verschillende keuzes in het aanbod. Voor het ene kind is het thuis leren makkelijker dan voor het andere, en helaas zijn er leerlingen die door de thuissituatie niet of nauwelijks aan leren toe zijn gekomen.

Praatplaat toetsbeleid / Op een zinvolle manier toetsen

Advies april 2020: hoe ga je om met de LVS-toetsen?
Toen bekend werd dat de basisscholen op 11 mei 2020 weer open mochten gaan, vroegen veel scholen zich ook af: 'Gaan we de reguliere LVS-afnames juist wel of juist niet doen, nog dit schooljaar?' In deze nieuwsbrief vind je het advies terug dat we hierover stuurden
Hoe volg je de cruciale rekendoelen?

PO-Raad, OCW, SLO en educatieve uitgevers hebben samengewerkt om scholen te helpen focus aan te brengen. Focus op de leerdoelen die van belang zijn voor doorstroom van de leerlingen. 

In dit kader brengen we graag Groeimeter onder de aandacht: het formatieve, online platform waarmee je op leerdoelniveau kunt zien wat je leerlingen beheersen en nog niet. We nodigen je van harte uit te ontdekken hoe Groeimeter jou en jouw leerlingen kan ondersteunen, juist ook in deze tijd. Daarom kan je Groeimeter een maand gratis uitproberen

> Lees hoe Groeimeter juist nu kan helpen

Analyses maken

Met CP online kun je ook vanuit huis aan de slag met analyses. Met deze oplossing kun je Computerprogramma LOVS vanaf elke plek benaderen.

Handmatig analyseren? Op Cito Portal vind je formulieren en categorieënoverzichten om in te vullen.

nieuwsbrief

Online & gratis

Onze nieuwste instrumenten Groeimeter (leerdoeltoetsen voor groep 3 t/m 8) en Kleuter in beeld (observatie-instrument voor kleuters: taal én sociaal-emotioneel) zijn nu ook online bereikbaar via Basispoort én tijdelijk gratis. 

Tip: Groeimeter kun je ook inzetten om de rekenontwikkeling op afstand te volgen.

nieuwsbrief

Advies op maat

Natuurlijk is het mogelijk om online afspraken met onze adviseurs te maken, bijvoorbeeld voor een kennismaking met het nieuwe LVS (verrassend nieuw, vertrouwd goed!). Of om je bij te laten praten over de nieuwste instrumenten of onze e-learnings. Stuur een mailtje naar adviespo@cito.nl!
Leerkracht op laptop

Afname Entreetoets op later moment

Veel scholen hadden in april 2020 de Entreetoets gepland. Jouw school ook? Goed om te weten dat deze (naast in mei of juni 2020) ook zelfs begin groep 8 af te nemen is. > Lees onze adviezen voor de verschillende scenario’s in deze extra nieuwsbrief.

Ook de afname van Viseon voor sociaal-emotionele ontwikkeling kan op een later moment. De leerkrachtlijst kun je ook online afnemen.

Geen Centrale Eindtoets primair onderwijs in 2020

Minister Slob besloot dat dit in schooljaar 2019-2020 leerkrachten (eenmalig) geen eindtoets hoefden af te nemen bij leerlingen in groep 8. Dit hield in dat ook de Centrale Eindtoets in schooljaar 2019-2020 niet doorging. Voor meer informatie over dit besluit, zie de veelgestelde vragen op deze pagina van Rijksoverheid.nl. We wijzen je ook graag op de Kamerbrief over eindtoets 2020.

Normale levertermijn bestellingen

Ook in schooljaar 2020-2021 kun je eenvoudig en snel bestellen. Plaats je bestelling online, dan zorgen wij ervoor dat de materialen binnen de normale termijn van vijf werkdagen worden geleverd. Heb je specifieke wensen ten aanzien van de materialen of de levering? Neem dan contact op met de klantenservice. We denken graag met je mee. 

Hulp nodig of vragen?

Onze medewerkers van Klantenservice staan vanuit huis én kantoor paraat. Continu houden we bij Cito – net als de scholen – de vinger aan de pols wat betreft de consequenties van de corona-maatregelen voor het onderwijs. Achter de schermen houden we telkens rekening met verschillende scenario's, en werken we onze adviezen hiervoor uit. Zijn er bepaalde onderwerpen of vragen die leven bij jou of je collega's? Deel het met ons.