SluitenSluiten
Nieuwe webwinkel

Cito ondersteunt po bij het NPO

Ondersteuning tijdens de coronapandemie en het Nationaal Programma Onderwijs

Ondersteuning van het primair en speciaal onderwijs

Ondersteuning tijdens het NPO, we helpen je graag

Laten we het nog eens benadrukken: we hebben veel respect voor de manier waarop jullie de crisis en het leerkrachtentekort het hoofd blijven bieden en daadkrachtig te werk gaan. Via onze nieuwsbrief en op deze pagina lees je telkens hoe we jou proberen te ondersteunen in deze uitdagende tijd.

Heb je goed in beeld hoe het gaat met de (brede) ontwikkeling van je leerlingen? Als Cito ondersteunen we graag daar waar mogelijk.

Scannen, monitoren, analyseren: dat doe je ieder jaar. Heb je de groepsrapportages al gemaakt? En hoe gebruik je de LVS-toetsen om als school te groeien? OCW doet in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) een oproep voor het actualiseren van de schoolscan. Laat het ons weten als we daar net als vorig jaar (met de speciale handleiding, red.) bij kunnen ondersteunen.

Heeft jouw school goed in kaart kunnen brengen welke problemen en behoeftes er zijn? Ook in de volgende stappen kan het LVS je goed ondersteunen.

Goed om te weten: met het nieuwe LVS Leerling in beeld groeien we natuurlijk ook mee. Hiermee heeft jouw school de juiste tools in handen voor de actuele thema’s binnen het onderwijs, ook als het gaat om (maatwerk bij) de aanpak van eventuele onderwijsvertraging. Wanneer stap jij in?

Het volgen van leerlingen

De afname geeft altijd waardevolle informatie. Door de scholensluitingen en daarmee de latere afnames leefden verschillende vragen over het gebruik van de toetsresultaten. Hoe ga je om met de interpretatie van de gegevens en wat zijn verdere adviezen? We helpen je graag op weg. Hieronder een aantal tips:
 • Het doel van een toetsafname is niet anders dan anders. Het doel van de toetsafname is het monitoren van de ontwikkeling van leerlingen. Zodat je weet op welke gebieden jouw groep of specifieke leerlingen extra aandacht nodig hebben. Dat werd in 'corona-tijd' niet anders dan anders, maar misschien wél wat belangrijker dan in een normaal schooljaar. Immers door de lock-down en het op afstand onderwijs volgen, hebben leerlingen zich soms anders ontwikkeld dan verwacht. En hebben verschillende leerlingen, nu ze weer op school zijn, meer of anders behoefte aan ondersteuning en begeleiding. Het helpt dan dat je weet hoe de ontwikkeling van een leerling er nu voor staat. Zodat je in je onderwijs de focus kunt leggen op de groei en op de krachten en ontwikkelpunten van de leerling in de leerstofinhoud.
 • Focus op groei door het functioneringsniveau. Het verkrijgen van dit inzicht hangt niet af van het exacte moment waarop je een toets afneemt. Het functioneringsniveau geeft – onafhankelijk van de afnameperiode – aan waar de leerling staat binnen het onderwijscurriculum. Daarnaast kun je meer gedetailleerd inzicht in de ontwikkeling van de leerling krijgen door het alternatief leerlingrapport, de categorieënanalyse en de foutenanalyses te raadplegen. Met deze informatie kun je in je lesaanbod inspelen op de ontwikkelingsbehoefte van de leerling.
  Lees op deze pagina alles over rapportages voor alle niveaus
  Stappenplan voor interpretatie en analyse
 • Heb realistische verwachtingen. Het vergelijken van de ontwikkeling van de leerlingen met die van andere leerlingen uit voorgaande schooljaren is in deze bijzondere 'corona-periode' wat minder zinvol. Immers het effect van de scholensluiting verschilt tussen scholen en leerlingen. Een vergelijking van de resultaten met die van leerlingen in een regulier cohort – dus vóór de corona-tijd – doet onvoldoende recht aan de prestaties van de individuele leerlingen. In de nieuwe situatie waren de resultaten op de toetsen dan ook geen realistische voorspeller van de ontwikkeling van een vaardigheid op de lange termijn. Voor de ontwikkeling van leerlingen is het belangrijk dat je realistische verwachtingen hebt. Zodat leerlingen zich kunnen ontwikkelen naar het niveau waarop ze oorspronkelijk zaten. Je probeert als het ware de leerling ‘terug op de lijn’ te krijgen die bij de leerling paste voor de lockdowns. Daarbij helpt het om te weten op welke aspecten een leerling anders scoort dan je normaal gesproken had verwacht.
 • Ook doen: monitor de sociale veiligheid van je leerlingen. Zeker weten dat je school voldoet aan de wettelijke monitoringsverplichting sociale veiligheid? Dit kan bijvoorbeeld met Viseon. Nog het hele jaar af te nemen én volledig goedgekeurd als monitoringsinstrument. Zie ook deze blog van collega Nynke Bakker
 • Zorg voor goede communicatie richting ouders. Hoe helpen toetsen juíst verder in deze tijd en hoe kijken we nu naar de resultaten? In de media blijft het maar gaan over 'leerachterstanden'. Dit roept vragen op bij ouders. Daarnaast horen we ook dat ouders bezorgd zijn over toetsen in deze tijd. Goed om weer even stil te staan bij waarom en met welk doel je toetst: vanuit Cito helpen we je graag met heldere informatie voor ouders. > Hier vind je een voorbeeldbrief die je bijvoorbeeld in je nieuwsbrief kunt gebruiken, zodat vragen beantwoord worden.

  Bij het presenteren aan en bespreken van de toetsresultaten met ouders gelden drie aandachtspunten:
 1. Maak duidelijk dat hun kind meer is dan het toetsresultaat en dat je als leerkracht (en als school) ook zeker op andere manieren naar de ontwikkeling van hun kind kijkt.
 2. Een goede uitleg bij toetsresultaten is onmisbaar. Laat bijvoorbeeld zien dat je vooral kijkt naar groei, en niet alleen naar het niveau. 
  (Leerling in beeld legt de focus nog veel meer op de groei van iedere leerling. In het Leerlingprofiel zien de leerlingen direct hun groei ten opzichte van zichzelf. En de kleur rood - die je overigens in LVS 3.0 uit kunt zetten wanneer je de resultaten aan ouders wilt laten zien - is in het nieuwe LVS niet meer beschikbaar.)
 3. Benadruk dat de toetsresultaten een mooi hulpmiddel zijn om ouders een realistisch beeld te geven van de ontwikkeling van hun kind. 

Hulp nodig of vragen?

Onze medewerkers van klantenservice staan vanuit huis én kantoor paraat. Continu houden we bij Cito – net als de scholen – de vinger aan de pols wat betreft de consequenties van de corona-maatregelen voor het onderwijs. Achter de schermen houden we telkens rekening met verschillende scenario's, en werken we onze adviezen hiervoor uit. Zijn er bepaalde onderwerpen of vragen die leven bij jou of je collega's? Deel het met ons.

> Kijk ook op deze informatieve pagina van de Rijksoverheid