SluitenSluiten
Primair onderwijs

Je kleuters in beeld

Vroegtijdig inzicht in elk kind

Uniek inzicht

Benut je alle gegevens?

Nieuw! Observatie-instrument Kleuter in beeld. Je kleuters snel en objectief volgen op Taal, Rekenen, Sociaal-Emotioneel én Motoriek? 
Probeer een gratis proeflicentie


De gegevens uit onze eerdere kleutertoetsen en observatielijsten voor kleuters geven je inzicht in de vorderingen van individuele kinderen, in de ontwikkeling van de totale groep en in het kleuteronderwijs bij jou op school. Uit de resultaten komt telkens een vaardigheidsscore en een bijbehorend vaardigheidsniveau. Maar ken je ook onderstaande mogelijkheden?

 • Analyses en rapportages op leerlingniveau

  Wat is het niveau van de kleuter? Welke groei laat hij of zij zien? In de rapportages zie je ook de eventuele verschillen in scores tussen verschillende categorieën.
  > Voorbeeld Alternatief leerlingrapport Rekenen

  Je kunt eenvoudig op elk onderdeel zien of een kleuter laag of hoog scoort. Bij rekenen zie je bijvoorbeeld hoe je kleuters het doen op de verschillende onderdelen getalbegrip, meten en meetkunde:
  > Voorbeeld Categorieënanalyse leerlingrapport Rekenen
  Tip: wanneer een kleuter uitvalt bij een of meerdere categorieën van Rekenen voor kleuters of over de gehele linie zwak scoort, biedt het hulpboek Rekenen voor kleuters extra houvast.

 • Analyses en rapportages op groepsniveau

  Hoe staan je kleuters er als groep voor? En als je dat vergelijkt met het landelijk gemiddelde? In de rapportages zie je de gegevens van alle kleuters uit een groep overzichtelijk bij elkaar. Ook geven veel groepsrapportages de gemiddelde scores van de groep weer. 
  > Voorbeeld Groepsoverzicht afnamemoment Rekenen
  > Voorbeeld Groepsoverzicht afnamemoment Taal   

 • Analyses en rapportages op schoolniveau

  Schoolrapporten geven je een beeld van de ontwikkeling in de verschillende kleutergroepen bij verschillende leergebieden. Je ziet snel of er kleutergroepen of leergebieden zijn die om extra aandacht vragen. Ook breng je met schoolrapportages je successen in beeld, omdat je direct ziet of eerder genomen maatregelen effect hebben gehad.
  Voorbeeld Dwarsdoorsnede Rekenen
  Voorbeeld Vaardigheidsgroei Rekenen

  Ook inzicht op dit niveau gewenst? We helpen je graag. Neem contact met ons op via adviespo@cito.nl.

Systematisch analyseren biedt veel voordelen

Gebruik Computerprogramma LOVS voor:

 • directe verwerking digitale toetsen
 • geavanceerde analyses op leerling-, groeps- en schoolniveau
 • uitgebreide rapportages o.b.v. wetenschappelijk onderzoek
 • koppeling met je leerlingadministratiesysteem (via DULT)

Lees meer over Computerprogramma LOVS

Papieren analyseformulieren: handmatig patronen ontdekken

Ook zonder het Computerprogramma LOVS kun je resultaten analyseren. De analyseformulieren helpen je patronen in fouten te ontdekken. Hierbij wordt rekening gehouden met het verschil in moeilijkheid van de opgaven tussen de verschillende categorieën. De informatie uit de analyse gebruik je om het aanbod op de kleuters af te stemmen. Het analyseformulier vind je op Cito Portal.

Training en advies voor nóg krachtiger onderwijs

Investeer in deskundigheid met onze praktijkgerichte cursussen, webinars of advies op maat. Waar helpen we jouw school mee?
Bekijk het aanbod