Sluiten
cito_gv_18_po_0936_a3a4222

Speciaal voor jou als kleuterleerkracht...

Samen met jou ontwikkelen we een krachtige, betrouwbare tool

Hoe wij denken over het volgen van kleuters?

Er is geen wettelijke verplichting tot het toetsen van kleuters, wel tot het volgen van hun taal- en rekenontwikkeling. De manier waarop is aan de school zelf. Hoe kunnen wij vanuit Cito de onderwijsprofessionals daarbij het beste ondersteunen? En hoe kunnen we de kleuters uitdagen om hen op een aansluitende en speelse wijze te laten zien wat ze kunnen?

Het past bij Cito om na te denken wat er speelt, wat beter kan. Om het meetinstrument voor kleuters nog beter te laten aansluiten op zowel hun belevingswereld als de behoefte van de leerkracht, werken we in nauwe samenwerking met het onderwijsveld sinds 2017 aan de ontwikkeling van ‘Kleuter in beeld’.

Over ‘Kleuter in beeld’

‘Kleuter in beeld’ wordt een observatie-instrument waarbij de observaties van de leerkracht leidend zijn. Hiermee kunnen zij nagaan hoe de kleuters ervoor staan, zodat zij het onderwijsaanbod daarop kunnen afstemmen. De leerkracht kan daarbij kiezen voor het invullen van een observatielijst (‘leerkrachtroute’) of het invullen van een observatielijst in combinatie met het afnemen van korte, speelse en kindvriendelijke activiteiten en opdrachtjes bij de kleuters (‘kindroute’).

Met de nieuwe tool Kleuter in beeld volg je de ontwikkeling van je kleuters en groep:

✓ speels en vrolijk

✓ flexibel en snel

✓ eerlijk en betrouwbaar

✓ met jouw observaties centraal

✓ gericht op groei

Kwaliteitsonderzoek

Om het instrument goed af te stemmen op de behoefte van het veld en een inhoudelijke kwaliteitscheck te doen, hebben wij in oktober 2018 aan scholen gevraagd mee te doen aan een onderzoek. We hebben dat onderzoek aangeduid als ‘normeringsonderzoek’, dat eigenlijk onbedoeld een andere lading geeft aan dit onderzoek. Want het gaat hier om een kwaliteitsonderzoek, een inhoudelijke validatie van het systeem. We gaan in het nieuwe systeem geen normeringen meer gebruiken waarbij een kind vergeleken wordt met 5 niveaugroepen (A-E of 1-5), maar we gaan nieuwe rapportagevormen ontwikkelen, met het veld, waarin we juist de groei van kinderen centraal stellen.


Wil je ook meedenken over Kleuter in beeld?
Meld je hieronder aan voor de speciale community of mail naar kleuters@cito.nl als je deel wilt nemen aan focusgroepen of aan onderzoek in jouw eigen groep. Lees in de blog van Judith, projectleider Kleuter in beeld - Taal, de laatste update over de co-creatie.

Wetgeving

Bij de ontwikkeling van ‘Kleuter in beeld’ hanteren wij natuurlijk de huidige kaders zoals door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zijn aangegeven. Zoals vermeld in de Kamerbrief over Kleutertoetsen in juli van dit jaar, zal het Toetsbesluit PO worden aangepast op de nieuwe regelgeving rondom kleuters. In dit besluit zal worden vastgelegd dat alleen observatiesystemen in aanmerking komen voor goedkeuring door de Expertgroep PO en zullen de specifieke eisen voor goedkeuring van deze systemen worden beschreven. Deze specifieke eisen zijn nog niet bekend en worden door de Expertgroep PO nog ontwikkeld. Naar verwachting treden wijzigingen, conform Kamerbrief, in werking vanaf 1 januari 2021. De ontwikkelingen hieromtrent volgen wij nauwgezet en met interesse.

www.cito.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Via de knop ‘instellen’ geef je aan welke cookies je wilt accepteren. Meer informatie over Cookies en privacy