Sluiten
Primair onderwijs

Kleuter in beeld – nieuw!

Wat vind jíj belangrijk bij het volgen van de ontwikkeling van kleuters?

Hét instrument om je kleuters te volgen!

Kleuter in beeld is compleet

Hét nieuwe observatie-instrument Kleuter in beeld is gemaakt om jou te helpen. Volg de ontwikkeling van je kleuters op de domeinen: Taal, Motoriek, Sociaal-Emotioneel en Rekenen. Trots zijn we op het feit dat Kleuter in beeld – Taal als eerste observatie-instrument is goedgekeurd door de Expertgroep Toetsen PO! Hiermee voldoet Kleuter in beeld – Taal als eerste observatie-instrument aan de eis om ook na 1 augustus 2022 als volginstrument voor kleuters gebruikt te mogen worden.

Update april 2021: ook Kleuter in beeld - Rekenen is nu goedgekeurd door de Expertgroep Toetsen PO! Hierover volgt snel meer informatie.
Kleuter in beeld
Dit is Kleuter in beeld ...
Met dit nieuwe observatie-instrument breng je – op basis van jouw observaties – snel en objectief in beeld hoe je kleuters ervoor staan en hoe ze zich ontwikkelen. Jij hebt de regie en kiest zelf voor welk kind, welke domeinen én hoe vaak je Kleuter in beeld inzet.

Met Kleuter in beeld staat de groei van elk kind centraal!
Kleuter in beeld is compleet voor een compleet beeld van je kleuters

De kracht van Kleuter in beeld

Met het nieuwe observatie-instrument volg je de brede ontwikkeling van je kleuters en groep.

  • De leerkrachtroute = de basis, jouw observaties staan centraal
  • De kindroute bij Taal en Rekenen = voor verdiepend inzicht als je twijfelt of meer informatie wilt
  • In de rapportages op kind-, groeps- en schoolniveau staat groei centraal
  • De directe signalering laat zien: "Hé, het gaat wel heel goed op dat gebied" of "Dat onderdeel valt op"
Hoe het werkt

Onderwijsadviesbureau Onderwijs Maak Je Samen:
Kleuter in beeld is een unieke combinatie van observatie en objectiviteit

Vanaf 1 oktober 2019 kunnen alle scholen met het nieuwe observatie-instrument Kleuter in beeld aan de slag. Hiermee krijgen kleuterleerkrachten meer regie bij het volgen van individuele kleuters en de groep. Het werkt eenvoudig én is betrouwbaar. Onderwijs Maak Je Samen is trotse ontwikkelpartner van Cito in de totstandkoming van dit product.

De visie van Onderwijs Maak Je Samen en Cito op het volgen van leerlingen is zeer complementair. Daarmee is er een goede basis om samen op te trekken. We vinden het allebei belangrijk dat elk kind zijn kansen optimaal benut en zich op z’n eigen niveau kan ontwikkelen.

De kracht van Kleuter in beeld is de combinatie van snelle observatie en objectiviteit. Dit maakt Kleuter in beeld een uniek instrument om kinderen in groep 1 en 2 mee te volgen. De mensen van Onderwijs Maak Je Samen zijn er trots op dat ze met het ontwikkelen van de software een wezenlijke bijdrage aan de kwaliteit van Kleuter in beeld kunnen leveren.

Lees in OMJS Magazine over de totstandkoming van Kleuter in beeld.

Wil je ook meedenken?

Wat vind jíj belangrijk bij het volgen van de ontwikkeling van kleuters? Samen zorgen we ervoor dat het nieuwe observatie-instrument hét antwoord wordt op de grote behoefte aan een nieuwe manier van volgen. Meedenken? Meld je hieronder aan voor de speciale community of mail naar kleuters@cito.nl als je deel wilt nemen aan focusgroepen of aan onderzoek in jouw eigen groep. Lees in de blog van Judith, projectleider Kleuter in beeld – Taal, de laatste update over de co-creatie.

Kleuter in beeld - Rekenen
Mede mogelijk gemaakt door ...

Kleuter in beeld is mede mogelijk gemaakt door:

  • 175 Kleuterleerkrachten
  • 115 scholen en bijna 3000 kinderen uit groep 1 en 2

Ook meedenken?

Registreer je in de community.