Sluiten
Primair onderwijs

Hoe werkt het?

Wat vind jíj belangrijk bij het volgen van de ontwikkeling van kleuters?

De kleuter steeds breder in beeld

Hoe werkt het?

De basis van Kleuter in beeld is een online omgeving. Hier vul je de korte leerkrachtroute in voor Taal, Rekenen, Sociaal-Emotioneel en Motoriek. Jouw observaties staan hierbij centraal. Twijfel je of wil je meer informatie, dan kies je bij Taal en Rekenen voor de kindroute, online of op papier. In Kleuter in beeld online vind je ook overzichtelijke kindrapportages en groepsoverzichten. 

Meer zien? Schrijf je in voor een online bijeenkomst!

Quote van Janine van Bernebeek
Volg je kleuters

Subdomeinen Kleuter in beeld

Taal

 • Woordenschat
 • Luisteren
 • Spreken
 • Gesprekken
 • Fonologisch bewustzijn
 • Letterkennis
 • Oriëntatie op boek en verhaal
 • Oriëntatie op geschreven taal
via leerkrachtroute & kindroute

Sociaal-Emotioneel

 • Sociaal gedrag
 • Welbevinden
 • Speelwerkhouding
via leerkrachtroute 

Motoriek

 • Grove motoriek
 • Fijne motoriek
via leerkrachtroute

Rekenen

 • Getalbegrip
 • Bewerkingen
 • Meten
 • Meetkunde
 • Verbanden
via leerkrachtroute & kindroute
Inzetten van Kleuter in beeld: leerkrachtroute vs kindroute

Bij de leerkrachtroute komen alle onderdelen in een observatielijst voor. Voor elk subdomein van Taal en Rekenen kun je kiezen uit de leerkrachtroute (indirecte observatie) of kindroute (opdrachtje of activiteit). Sociaal-Emotioneel en Motoriek kent alleen een leerkrachtroute.

Hoe je Kleuter in beeld inzet hangt af van je eigen ervaring en van de populatie kinderen in je groep. Je start altijd met de leerkrachtroute, invullen van een subdomein in de leerkrachtroute kost je maximaal 10 minuten. Gebruik de kindroute als je twijfelt over de vaardigheid van een kind op een bepaald subdomein, of als je meer informatie wilt. Bij deze route komen dezelfde subdomeinen aan bod, maar nu betrek je het kind erbij. Je legt het kind digitale of papieren opdrachten voor of voert samen speelse activiteiten uit. 

De online omgeving is de basis
Kleuter in beeld bestaat uit een leerkrachtmap en een online omgeving. De basis is de online omgeving. Hier vul je de leerkrachtroute in voor Taal, Sociaal-Emotioneel, Motoriek en Rekenen, vind je de opdrachtjes van de kindroute van Taal en Rekenen en de kind- en groepsrapportages.

In de leerkrachtmap vind je naast de handleiding en instructies ook de materialen voor de activiteiten van Taal en Rekenen in de kindroute. De opdrachten van de kindroute van Taal en Rekenen zijn naast digitaal ook op papier te bestellen.

Juf Ilse heeft al een aantal jaren ervaring met kleuters

juf Ilse"Ik vul voor alle kinderen de observatielijsten in van de 3 onderdelen van Sociaal-Emotioneel. Mijn school is een VVE-locatie, daarom is het extra belangrijk dat ik goed zicht heb op hoe het met de kinderen gaat. Kinderen met een risicosignaal bespreken we op school."

Meester Jeroen is net overgestapt naar kleuters

Meester Jeroen
"Ik vul voor alle kinderen voor 4 subdomeinen van Taal de leerkrachtroute in. 2 subdomeinen kan ik lastig inschatten, ik start hier met de leerkrachtroute en kies bij twijfel de kindroute bij een aantal kinderen."


Juf Maud heeft een paar jaar ervaring met kleuters

Juf Maud

"Ik kies voor de kindroute van Taal met activiteiten bij de wat stillere kinderen. In kleine groepjes heb ik het gevoel dat ze meer laten zien."


korte speelse opdrachten en activiteiten

De Kindroute

Voorbeeld observatie Spreken
Afbeelding Regen en Wolken
LUISTEREN 2116 Terwijl het regent begint de zon te schijnen_ Op welk plaatje zie je dat
handig en overzichtelijk

Het dashboard

dashboard kleuter in beeld

Rapportages

In het dashboard van Kleuter in beeld vind je 3 rapportages op 3 niveaus:
 • Signaalfunctie: direct duidelijk waar je kleuters staan en wie er aandacht nodig heeft
 • Kindrapportage: Waar staat je kleuter in zijn of haar ontwikkeling?
 • Groepsrapportage: Waar staat je groep in de ontwikkeling
Uit ervaring blijkt dat de rapportages prima zijn te gebruiken als ondersteuning in de oudergesprekken. Lees hier het verhaal van kleuterleerkracht Janine van Bernebeek.
Voorbeelden van de rapportages in Kleuter in beeld

Kleuter in beeld - Taal combineren met de Kleutertoetsen voor taal?

Natuurlijk kun je Kleuter in beeld - Taal al volledig inzetten. Wil je het nog even combineren? Dat kan ook, aan jou de keuze:

 • begin met Kleuter in beeld – Taal in groep 1, als je alleen de toetsen voor taal in groep 2 gebruikt.
 • zet Kleuter in beeld in – voor enkele leerlingen of de hele klas – náást de taaltoets die je nu gebruikt.
 • of kies ervoor om je huidige kleutertoetsen maar één keer in te zetten dit schooljaar. Voor het andere moment gebruik je Kleuter in beeld – Taal.