Sluiten
Kinderen rennen de school uit

LVS 3.0

Inzicht in de ontwikkeling van ál je leerlingen

Inzicht in de ontwikkeling van ál je leerlingen

Het leerlingvolgsysteem van Cito geeft je betrouwbaar en diepgaand inzicht in de ontwikkeling van ál je leerlingen. Bijna elke school in Nederland werkt met ons LVS voor groep 3 tot en met 8. Het onderwijs blijft zich ontwikkelen en daarmee veranderen ook je wensen ten aanzien van toetsen en volgen. Die wensen hebben we meegenomen in de ontwikkeling van de opvolger van LVS 3.0: Leerling in beeld.

LVS 3.0 en het Computerprogramma LOVS gaan vanaf schooljaar 2021-2022 op in Leerling in beeld. Dit schooljaar kun je al gebruikmaken van de nieuwe toetsen voor groep 3 t/m 5, daarna volgen de toetsen voor groep 6 t/m 8.