SluitenSluiten
Groei centraal in leerling in beeld

Leerling in beeld

Maakt elke leerling zichtbaar

Maak kennis met Leerling in beeld

Vernieuwing toetsen

In Leerling in beeld hebben we de inhoud van de toetsen vernieuwd. Uiteraard hebben we hier goed geluisterd naar de wensen die jullie uitspraken. Zo zijn de toetsen korter en de opgaven bij Rekenen-wiskunde minder talig. Ook werkt Leerling in beeld op elk gangbare device (Chromebooks, iPad en Windows PC). Ben je benieuwd naar alle verbeteringen en vernieuwingen van de Leerling in beeld toetsen? Dan krijg je hieronder vast een beeld. Ook kun je het inkijkexemplaar downloaden, waarin je nog meer te zien krijgt over de vernieuwing van de toetsen.

Rekenen-Wiskunde

Rekenen-wiskunde
 • Taligheid van de contextsommen is aangepakt
 • Meer kale sommen
 • Rapportage op kale en contextsommen
 • Verdieping mogelijk met Groeimeter Rekenen, Rekenen basisbewerkingen en een Rekengesprek

Taalverzorging

Taalverzorging
 • Huidige toets Spelling wordt opgenomen in Taalverzorging
 • Onderdelen:
  –  Spelling niet-werkwoorden | groep 3 t/m 8
  –  Spelling werkwoorden, Leestekens | groep 6 t/m 8
 • Categorieënanalyse op domeinen
 • Verdieping mogelijk met Groeimeter Spelling en een Spellinggesprek

Begrijpend lezen

Begrijpend lezen
 • Kortere teksten
 • Geen openplaatsopgaven meer
 • Authentiekere opmaak
 • Audio-ondersteuning voor dyslectische leerlingen (digitale versie)
 • Verdieping mogelijk vanaf groep 5 met Leesgesprek (over leesbeleving en leesproces)

Nieuw: Leerling in beeld-doorstroomtoets! 

Na de Tweede Kamer, heeft dinsdag 8 februari ook de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Doorstroomtoetsen PO. De nieuwe wet Doorstroomtoetsen PO wordt per 1 januari 2023 van kracht. Vanaf schooljaar 2023-2024 maken leerlingen uit groep 8 een doorstroomtoets. Vanuit Cito BV is er een gloednieuwe doorstroomtoets in ontwikkeling, die onderdeel zal worden van het nieuwe LVS Leerling in beeld. Daarmee wordt een volledig leerlingvolgsysteem voor groep 3 tot en met 8 aangeboden. Voor de ontwikkeling zoeken we nog scholen die meedoen met de proeftoets in november 2022. Doe je mee?
Leerling in beeld

Hoe werkt de verdieping?

Het is mogelijk om naast de korte basistoets voor alle leerlingen een verdiepend instrument te gebruiken voor enkele leerlingen. In Leerling in beeld download je eenvoudig een verdiepend gesprek dat bestaat uit een stappenplan met vragen. Of zet Groeimeter in om er achter te komen welke leerdoelen ze wel of niet beheersen. Dit geeft je handvatten bij het verder diagnosticeren.