SluitenSluiten
Voortgezet onderwijs

Actueel

LVS-toetsen te koop!

Cito logo plectrumVerder
Wat vindt Cito daar eigenlijk van?

LVS-toetsen te koop!

Helaas worden er toetsen van het Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs (LVS-toetsen) op het internet te koop aangeboden. Gewoon via Marktplaats, en dus verkrijgbaar voor elke ouder die dat wil. Is dat verstandig? En wat vindt Cito daar eigenlijk van? Hieronder staat een aantal vragen die leven bij ouders en bij scholen/leerkrachten. Wij geven daar graag antwoorden op.
Wat is het doel van de LVS-toetsen van Cito?
Doel is om de leervorderingen van leerlingen gedurende de hele basisschoolperiode op systematische wijze in kaart te brengen. De toetsen geven inzicht in de resultaten van het onderwijs op leerling-, groeps- en schoolniveau. Deze informatie geeft houvast bij het plannen en evalueren van het onderwijsaanbod. De LVS-toetsen van Cito zijn een stukje van de puzzel, naast alle andere informatie die een leerkracht al van de leerlingen heeft, zoals werkjes, methodetoetsen, observaties en gegevens over de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Veelgestelde vragen
Wat zegt de uitslag van deze toetsen over het kind?
Het geeft aan waar het kind staat ten opzichte van de eigen ontwikkeling en die van groepsgenoten (door een landelijke normering). Zie ook de hierboven genoemde animatie. Vanaf eind groep 6 geven de toetsen aan waar de leerling staat ten opzichte van door de overheid gestelde referentieniveaus.

Is Cito ervan op de hoogte dat de LVS-toetsen te koop zijn op internet en dus voor iedere ouder beschikbaar?
Ja, we proberen daar iets aan te doen door de aanbieder te benaderen en uit te leggen waarom dit niet goed is. Maar zolang het auteursrecht niet geschonden wordt (dat betekent foto’s van toetsen of kopieën aanbieden), valt er juridisch voor ons niets aan te doen. De school koopt de toetsen en is dus eigenaar, niet Cito. Scholen die toetsen verhandelen zijn wij nog niet tegengekomen.

Is het de bedoeling dat deze toetsen worden geoefend of juist niet?
Nee, dat is niet de bedoeling, oefenen vertekent de uitslag van de toetsen. Ook ouders moeten zich realiseren dat ze hun kinderen niet helpen wanneer ze hen laten oefenen vooraf. Een kind is immers gebaat bij passend vervolgonderwijs.

Mogen leerkrachten de LVS-toetsen oefenen in de klas?
Nee, maar er is geen ‘verbod’. Een professional snapt heel goed dat oefenen de uitkomst vertekent. En dat er dan geen sprake meer is van een objectief meetinstrument.

Is het de bedoeling dat basisscholen uitslagen delen met de ouders?
Dat mag, mits voorzien van een goede uitleg. Bekijk ook onze speciale pagina Voor ouders.