Sluiten
beach

Begrijpend lezen

Snel inzicht in het leesniveau van je leerlingen

Vanaf 2021-2022: nieuwe generatie LVS

Verrassend nieuw, vertrouwd goed. Dat is ons nieuwe LVS Leerling in beeld.
Vanaf 2021-2022 al beschikbaar voor groep 3 t/m 5, een schooljaar later voor groep 6 t/m 8.

> Alvast kennismaken?

Voor groep 3 tot en met 8

Begrijpend lezen

'Wat staat er eigenlijk?' Voor veel kinderen gaat er een wereld open als ze begrijpend leren lezen. Zelf kunnen analyseren wát een schrijver precies zegt, voor wie en met welk doel: dat zijn essentiële vaardigheden. En vormt een basis voor alle vakken, op het primair én voortgezet onderwijs en daarna. Leer met onze toetsen Begrijpend lezen - goedgekeurd door de Expertgroep Toetsen PO - meer over de groei van je leerlingen op dit gebied. En stem zo je aanbod nóg beter af op de behoeften van je leerlingen.
Begrijpend lezen

Eerdere versies van toetsmateriaal, waaronder de aparte versies voor speciale leerlingen

"Zeker weten dat je de kennis op de meest actuele en professionele wijze toetst. De basis voor optimaal leesonderwijs."
Daarom LVS-toets Begrijpend lezen
 • Geeft inzicht in behaalde referentieniveaus vanaf groep 6
 • Kies zelf het afnamemoment
 • Toetsen op maat
 • Gevarieerde opgaven en verschillende tekstsoorten
 • Methodeonafhankelijk
 • Met unieke Taalprofielen voor gericht handelen
 • Heldere rapportages en analyses
 • Goedgekeurd door de Expertgroep Toetsen PO

Voor álle leerlingen

Bij het maken van onze toetsen houden we direct rekening met leerlingen met extra onderwijsbehoeften. Dit zie je bijvoorbeeld terug in:

 • de rustige opmaak 
 • de opgaven, die zijn gescreend door leerkrachten uit het s(b)o
 • de extra tussentoetsen
 • kortere toetsen voor groep 3 en 4  (40 opgaven per toets)
 • de speciale versies voor slechtzienden

 

Over de toetsen

 • Eén boekje per groep (voor 3 tot en met 8)
 • Op papier
 • Midden- en eindtoetsen
 • Openplaats-, voorspel-, tekst-, opzoek- en samenvatopgaven
 • Speciale versies voor slechtzienden
 • Aansluitend op referentieniveaus
 • Goedgekeurd door de Expertgroep Toetsen PO

Wat bestel je?

 • Leerkrachtmap per groep (met handleiding en handige materialen voor toetsafname en papieren verwerking)
 • Tekstboekjes per groep (per set van 5)
 • Opgavenboekjes per groep (per set van 5)

Dit geeft je gratis toegang tot Cito Portal. Daar vind je onder meer voorbeeldopgaven om op je digibord te tonen, registratieformulieren en informatie voor je handelings-/groepsplannen.

Welke vaardigheden toets je? 

 • Begrijpen
 • Interpreteren
 • Opzoeken (vanaf groep 6)
 • Samenvatten (vanaf groep 6)

Met de toetsen werk je volgens de cyclus signaleren, analyseren, plannen, handelen.

 

Hoe ziet de afname eruit?

Je neemt de toetsen half januari/half februari en/of in juni af. Alle afname-instructies en tips vind je in de leerkrachtmap. De resultaten van de toetsen verwerk je eenvoudig met het Computerprogramma LOVS of handmatig met de formulieren van Cito Portal.

 

Tip
Werk je nu met de 'oude' toetsen en wil je snel overstappen naar de derde generatie van Begrijpend lezen? Neem dan contact met ons op voor een advies op maat.

Haal jij er alles uit?

 • Heldere rapportages en analyses. Leg de resultaten vast in Computerprogramma LOVS om direct te zien hoe je leerlingen er afzonderlijk en als groep voor staan. 
 • Unieke Taalprofielen voor bijsturing op maat.
 • Richtlijnen voor een diagnostisch gesprek.
 • Tussentoetsen voor leerlingen tot en met groep 5 die minder snel leren of vooruitlopen (= toetsen op maat).
 • Bekijk onze flyers over optimaal toetsen.

Hulp nodig? Onze klantenservice helpt je graag.

Training en advies gewenst? Investeer in je eigen deskundigheid via onze cursussen, webinars of advies op maat.

LVS-toets biedt zekerheid

Deze toets is onderdeel van het brede én diepe aanbod van het Cito Volgsysteem voor primair en speciaal onderwijs. Dit betekent dat je zeker kan zijn van:

 • de juiste aansluiting op de onderwijspraktijk (methode-onafhankelijk!)
 • doorlopende leerlijnen, vergelijken op leerling-, groeps- én schoolniveau
 • passende toetsen, ook bij speciale onderwijsbehoeften
 • toetsen op de meest actuele en professionele wijze (bewezen kwaliteit!)
 • continue vernieuwing

Contact