SluitenSluiten
beach

Screeningsinstrument Dyslexie

Tijdig opsporen is van groot belang

Cito logo plectrumVerder
Voor groep 4 tot en met 8

Screeningsinstrument Dyslexie

Met dit instrument signaleer je of leerlingen die moeite hebben met spellen en/of technisch lezen mogelijk dyslectisch zijn. Afhankelijk van de uitkomst verwijs je leerlingen door naar de zorg, waar de diagnose dyslexie kan worden gesteld. Bij de doorverwijzing kun je gebruikmaken van het handzame leerlingdossier dat na afname beschikbaar is. Dit dossier geeft een samenvatting van de lees- en spellingprestaties van een leerling en een onderbouwing van het vermoeden van dyslexie. 

Let op: LVS 3.0 wordt Leerling in beeld
Het Screeningsinstrument Dyslexie ontwikkelden wij samen met het Expertisecentrum Nederlands, in opdracht van het Masterplan Dyslexie

Over het Screeningsinstrument Dyslexie

 • Uitsluitend voor leerlingen die zeer zwak zijn in technisch lezen en/of spellen. Zij scoren niveau V of niveau D en E op de LVS-toetsen Technisch lezen en Spelling, DMT en AVI.
 • Een digitale, adaptieve toets die de spellingvaardigheid meet.
 • De leerling moet één woord uit een zin intypen.
 • De opgaven zijn verdeeld over 43 verschillende spellingscategorieën.
 • Papieren toets voor technisch lezen:  met  8 woordleeskaarten. 

Rapportage
Via het Computerprogramma LOVS vraag je een leerlingdossier op met de resultaten van het Screeningsinstrument Dyslexie. Ook zie je hier de resultaten van alle andere relevante LVS-toetsen. Bovendien kun je hierin aangeven welke interventies je hebt uitgevoerd. Je beschikt zo over een handzaam, beknopt overzicht met alle relevante informatie. Dit heb je nodig voor doorverwijzing naar de zorg.

Afname

 • Twee keer per schooljaar (begin en eind), om de vijf maanden: 
  –  eerste afname na 13 maanden leesonderwijs (groep 4); 
  –  tweede afname na 18 maanden leesonderwijs; 
  –  derde afname na 23 maanden leesonderwijs en zo verder.

Wat bestel je?

Leerkrachtmap met: 

 • handleiding
 • leeskaarten technisch lezen
 • scoreformulieren technisch lezen
 • een inhoudsverantwoording 

Gebruik je Computerprogramma LOVS? Dit heb je nodig voor de digitale afname (en voor het maken van de beste rapportages en analyses!).
Je betaalt per afname, per leerling voor de digitale LVS-toetsen. > Lees meer

Contact