Sluiten
beach

Spelling

Gericht aan de slag met je spellingonderwijs

Vanaf 2021-2022:
LVS 3.0 wordt Leerling in beeld

Komend schooljaar kun je jouw leerlingen zien groeien in het gloednieuwe LVS, Leerling in beeld. Het leerlingvolgsysteem van iederéén. Ook benieuwd?

> Maak snel kennis

Ga in schooljaar 2021-2022 aan de slag! Starten met het nieuwe LVS is heel gemakkelijk. Leerling in beeld werkt met een doorlopende leerlijn waardoor er geen trendbreuk ontstaat bij de overstap vanuit LVS 3.0 toetsen.

Spelling/Taalverzorging
in Leerling in beeld

 • Huidige toets Spelling wordt opgenomen in Taalverzorging
 • Onderdelen:
  –  Spelling niet-werkwoorden | groep 3 t/m 8
  –  Spelling werkwoorden, Leestekens | groep 6 t/m 8
 • Categorieënanalyse op domeinen
 • Verdieping mogelijk met Groeimeter Spelling en een Spellinggesprek
> Lees meer over de vernieuwingen van de toetsen

Voor groep 3 tot en met 8

Spelling

Spellingvaardigheid is voor alle leerlingen van belang, op school en in het dagelijks leven. Met de actuele dictees van de LVS-toetsen Spelling weet je precies hoe de spellingvaardigheid van jouw leerlingen, groep en school zich ontwikkelt. De spellingtoetsen uit de nieuwste generatie van het Cito Volgsysteem voor primair en speciaal onderwijs sluiten aan bij het referentiekader, de meest recente taalmethodes en de wensen uit het veld.

Spelling 3.0

Eerdere versies van toetsmateriaal, waaronder de aparte versies voor speciale leerlingen

"De foutenanalyse helpt mij goed om te zien waar de spellingproblemen zitten."
Spelling daarom
Daarom LVS-toets Spelling
 • Betrouwbaar en objectief inzicht op leerling-, groeps- en schoolniveau
 • Ook digitaal beschikbaar (op chromebooks)
 • De juiste aansluiting op het referentiekader
 • Ook voor speciale leerlingen
 • Uitgebreide analysemogelijkheden
 • Goedgekeurd door de Expertgroep Toetsen PO

Zo toets je alle aspecten van het referentiekader

Voor álle leerlingen

Bij het maken van onze toetsen houden we ook direct rekening met leerlingen met extra onderwijsbehoeften. Dit zie je bijvoorbeeld terug in:

 • samenwerking met leerkrachten uit het s(b)o
 • korte en concrete dicteezinnen, waarbij we de ik-vorm, gebiedende wijs en vraagzinnen vermijden
 • extra (tussen)toetsen voor leerlingen die minder snel leren
 • antwoordbladen op A4-formaat, met meer schrijfruimte
  Je werkt zo met dezelfde map en materialen voor álle leerlingen!

 

Over de toetsen Spelling

 • Alleen dicteeopgaven (geen meerkeuze)
 • Met controledictees voor specifieke spellingcategorieën
 • Papier of digitaal toetsen
 • Klassikaal of individueel
 • Extra tussentoetsen (groep 3 tot en met 6) voor leerlingen die minder snel leren of vooruitlopen
 • Papieren of digitale foutenanalyse

Wat bestel je?

 • Leerkrachtmap per groep (met handleiding, afnamekaarten, opgavenboekjes M3, antwoordbladen en handige materialen voor papieren verwerking)
 • Extra opgavenboekjes M3 (per set van 5)
 • Dvd voor slechthorende of dove leerlingen, voor groep 3 of 4

Dit geeft je toegang tot Cito Portal, waar je de digitale toetsen kunt downloaden. Ook vind je er onder meer registratieformulieren en normeringstabellen.

Gebruik je Computerprogramma LOVS? Dit heb je nodig voor de digitale afname (en voor het maken van de beste rapportages en analyses!).
Je betaalt per afname, per leerling voor de digitale LVS-toetsen. > Lees meer

Welke vaardigheden toets je? 

 • Actieve spellingvaardigheid
 • Niet-werkwoorden (groep 3 t/m 8) én werkwoorden (groep 7 en 8)

Inzicht in referentieniveaus? Gebruik dan ook de toets Taalverzorging voor groep 6 tot en met 8.
  

Met de toetsen werk je volgens de cyclus signaleren, analyseren, plannen, handelen.

 

Hoe ziet de afname eruit?

 • Je neemt de toetsen in het midden en aan het einde van het schooljaar af.
 • Afname duurt ongeveer 30 minuten per groep.

Alle afname-instructies, keuzes en tips vind je in de leerkrachtmappen. De resultaten van de toetsen verwerk je eenvoudig met het Computerprogramma LOVS of handmatig met de formulieren in de map.

 

 

Digitaal toetsen

Hoe werkt het?

Digitaal online toetsen

 • Je plant de toetsen in via Computerprogramma LOVS (via de lokale versie of via een vdi-verbinding)
 • Je zet het inlogscherm klaar of je leerlingen surfen zelfstandig naar afname.cito.nl
 • Je leerlingen loggen in en maken de toets die jij hebt klaargezet
 • Is de toets afgerond, dan zie jij direct of op je eigen moment de resultaten
 • Download hier de quickguide voor digitaal online toetsen

Digitaal offline toetsen

 • Je installeert het programma lokaal op de pc
 • Je plant de toetsen in van Computerprogramma LOVS
 • Download de digitale toetsen. Je leerlingen kunnen op de voor-geïnstalleerde pc's de toets maken
 • Is de toets afgerond, dan zie jij direct of op je eigen moment de resultaten
Tip
Werk je nu met de 'oude' toetsen en wil je snel overstappen naar de derde generatie - nu voor alle groepen beschikbaar! - van Spelling? Neem dan contact met ons op voor een advies op maat

Haal jij er alles uit?

 • Heldere rapportages en analyses. Leg de resultaten eenvoudig vast in Computerprogramma LOVS om direct te zien hoe je leerlingen er afzonderlijk en als groep voor staan.
 • Toetsen op maat: maak gebruik van de extra tussentoetsen voor leerlingen die minder snel leren of vooruitlopen.
 • Volg het handige stappenplan voor een complete interpretatie en analyse op leerling-, groeps- en schoolniveau (in map).
 • Volg de tips voor een juiste toelichting van toetsen en resultaten voor ouders en leerlingen (in map).
 • Bekijk onze flyers over optimaal toetsen.

Hulp nodig? Onze klantenservice helpt je graag.

Training en advies gewenst? Investeer in je eigen deskundigheid via onze cursussen, webinars of advies op maat.

LVS-toets biedt zekerheid

Deze toets is onderdeel van het brede én diepe aanbod van het Cito Volgsysteem voor primair en speciaal onderwijs. Dit betekent dat je zeker kan zijn van:

 • de juiste aansluiting op de onderwijspraktijk (methode-onafhankelijk!)
 • doorlopende leerlijnen, vergelijken op leerling-, groeps- én schoolniveau
 • passende toetsen, ook bij speciale onderwijsbehoeften
 • toetsen op de meest actuele en professionele wijze (bewezen kwaliteit!)
 • continue vernieuwing

Contact