SluitenSluiten
beach

Viseon

Een betrouwbaar beeld van de sociaal-emotionele ontwikkeling van je leerlingen

Cito logo plectrumVerder

Werk je met Leerling in beeld of ben je plan om met het nieuwste leerlingvolgsysteem te werken?

 • In minder tijd, meer inzicht
 • In één oogopslag zien waar ze staan
 • Focus op groei, de leerling centraal

Viseon is onderdeel van pakket Compleet van Leerling in beeld!

 • Compleet beeld: lijsten voor leerkrachten én voor leerlingen
 • Bewezen kwaliteit: goedgekeurd door Expertgroep PO
 • Flexibel in te zetten
 • Volledig digitaal: resultaten direct inzichtelijk
Voor groep 3 tot en met 8

Viseon

Zitten je leerlingen lekker in hun vel? Zijn ze voldoende gemotiveerd? Is er sprake van pestgedrag in de groep? Heel belangrijke vragen, die je door eigen observaties niet altijd voldoende kunt beantwoorden. Viseon helpt je een goed en betrouwbaar beeld te krijgen van het sociaal-emotioneel functioneren van iedere leerling en van de sfeer in de groep. Met dit handige instrument volg je de ontwikkeling. Eventuele problemen signaleer je hiermee zo vroeg mogelijk!
Viseon voldoet als monitoringsinstrument aan alle in de wet gestelde eisen. Zo weet je zeker dat jouw school voldoet aan de monitoringsverplichting sociale veiligheid.

Let op: LVS 3.0 wordt Leerling in beeld
"Problemen op het sociaal-emotionele vlak kunnen het onderwijsleerproces negatief beïnvloeden. En andersom. Daarom is het zo van belang dit goed te volgen!"

Welke vaardigheden toets je? 

1. Het sociaal-emotioneel functioneren van individuele leerlingen:

categorieën leerkrachtlijst categorieën leerlinglijstaanvullende instrumenten leerlinglijst 
domein zelfbeeld sociaal zelfbeeld
cognitief zelfbeeld
zelfbeeld lezen
zelfbeeld rekenen 
domein welbevinden schoolbelevingspreken in de klas
toetsangst 
domein sociaal gedragpro-sociaal gedrag
pestgedrag
storend gedrag
teruggetrokken gedrag 
gepest worden pro-sociaal gedrag
pestgedrag
storend gedrag 
domein werkhouding taakgericht gedrag
motivatie voor leren
zelfstandigheid
hyperactief/impulsief 
motivatie voor leren taakgericht gedrag
motivatie voor lezen
motivatie voor rekenen 
Verder
domein zelfbeeld
Verder
domein welbevinden
Verder
domein sociaal gedrag
Verder
domein werkhouding 

2. De leeromgeving van de groep als voorwaarde voor sociaal-emotioneel functioneren:

 • sociale leeromgeving, veilige leeromgeving en ordelijke leeromgeving
 • op leerlingniveau bevraagd en op groepsniveau gerapporteerd

Met de instrumenten werk je volgens de cyclus signaleren, analyseren, plannen, handelen.

Hoe ziet de afname eruit?

 • Je neemt Viseon naar keuze in november en/of in april af. Bij voorkeur in november voor alle leerlingen en in april de tweede afname.
 • Je bepaalt zelf voor welke leerlingen je de leerkrachtlijst invult.
 • Vanaf groep 5 kun je leerlingen de leerlinglijst laten invullen.
 • Je plant de vragenlijsten eenvoudig in en verwerkt ze met Computerprogramma LOVS.
 • Het invullen van de leerkrachtlijst duurt ongeveer 5 minuten per leerling.
 • Het invullen van de leerlinglijst, duurt ongeveer 20 minuten per leerling.
 • Neem je alle domeinen van de aanvullende leerlinglijsten af, dan kost dat per leerling ongeveer 20 minuten extra tijd.

Na afname zijn de resultaten direct beschikbaar.

Voor SO en SBO

In het SO en SBO gebruik je in principe dezelfde vragenlijsten. 

 • Volg de korte checklist in de handleiding om te kijken of je de leerlinglijst wel of niet kunt afnemen bij jouw SO- en/of SBO-leerlingen. Indien dat niet het geval is, dan volsta je met het afnemen van de leerkrachtlijst.
 • Je kunt een vergelijking maken met leerlingen in het reguliere onderwijs, maar ook met andere S(B)O-leerlingen. In de handleiding staat in een overzicht per categorie aangegeven hoeveel leerlingen in het SO en SBO een (zeer) afwijkende score hebben.

De sociaal-emotionele ontwikkeling van zeer moeilijk lerende leerlingen in kaart brengen? Volg ze met ons gratis instrument voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

Wat bestel je?

 • Handleiding voor groep 3 tot en met 8

Daarin wordt stap voor stap uitgelegd hoe de observatielijsten werken. De handleiding geeft je toegang tot Cito Portal, waar je de digitale toetsen kunt downloaden.

Gebruik je Computerprogramma LOVS? Dit heb je nodig voor de digitale afname (en voor het maken van de beste rapportages en analyses!).
Je betaalt per afname, per leerling voor de digitale LVS-toetsen. > Lees meer

Digitaal toetsen

Hoe werkt het?

Digitaal online toetsen

 • Je plant de toetsen in via Computerprogramma LOVS (via de lokale versie of via een vdi-verbinding)
 • Je zet het inlogscherm klaar of je leerlingen surfen zelfstandig naar afname.cito.nl
 • Je leerlingen loggen in en maken de toets die jij hebt klaargezet
 • Is de toets afgerond, dan zie jij direct of op je eigen moment de resultaten
 • Download hier de quickguide voor digitaal online toetsen

Digitaal offline toetsen

 • Je installeert het programma lokaal op de pc
 • Je plant de toetsen in van Computerprogramma LOVS
 • Download de digitale toetsen. Je leerlingen kunnen op de voor-geïnstalleerde pc's de toets maken
 • Is de toets afgerond, dan zie jij direct of op je eigen moment de resultaten
Het veelgebruikte Viseon kent ook speciale versies voor kleuters, voor peuters en voor baby's en dreumesen. Van kinderdagverblijf en peuterspeelzaal tot het einde van de einde basisschool is het mogelijk om de sociaal-emotionele ontwikkeling te volgen.

Haal jij er alles uit?

 • Heldere rapportages en analyses. Leg de resultaten eenvoudig vast in Computerprogramma LOVS om direct te zien hoe je leerlingen er afzonderlijk en als groep voor staan.
 • Volg het handige stappenplan voor een complete interpretatie en analyse op leerling-, groeps- en schoolniveau (in map).
 • Volg de tips voor een juiste toelichting van toetsen en resultaten voor ouders en leerlingen (in map).
 • Bekijk onze flyers over optimaal toetsen.

Hulp nodig? Onze klantenservice helpt je graag.

Training en advies gewenst? Investeer in je eigen deskundigheid via onze cursussen, webinars of advies op maat.

LVS-toets biedt zekerheid

Deze toets is onderdeel van het brede én diepe aanbod van het Cito Volgsysteem voor primair en speciaal onderwijs. Dit betekent dat je zeker kan zijn van:

 • de juiste aansluiting op de onderwijspraktijk (methode-onafhankelijk!)
 • doorlopende leerlijnen, vergelijken op leerling-, groeps- én schoolniveau
 • passende toetsen, ook bij speciale onderwijsbehoeften
 • toetsen op de meest actuele en professionele wijze (bewezen kwaliteit!)
 • continue vernieuwing

Contact