SluitenSluiten
beach

Viseon

Een betrouwbaar beeld van de sociaal-emotionele ontwikkeling van je leerlingen

Cito logo plectrumVerder
Belangrijk nieuws: het is tijd om afscheid te nemen van LVS 3.0 en Computerprogramma LOVS (vanaf september 2023 niet meer te gebruiken). Met het nieuwe leerlingvolgsysteem Leerling in beeld staat een meer dan volwaardige opvolger voor je klaar! 💚

👉 Zo maak je de stap naar Leerling in beeldWerk je met Leerling in beeld of ben je plan om met het nieuwste leerlingvolgsysteem te werken?

  • In minder tijd, meer inzicht
  • In één oogopslag zien waar ze staan
  • Focus op groei, de leerling centraal

Viseon is onderdeel van pakket Compleet van Leerling in beeld!

  • Compleet beeld: lijsten voor leerkrachten én voor leerlingen
  • Bewezen kwaliteit: goedgekeurd door Expertgroep PO
  • Flexibel in te zetten
  • Volledig digitaal: resultaten direct inzichtelijk
Voor groep 3 tot en met 8

Viseon LVS 3.0

Zitten je leerlingen lekker in hun vel? Zijn ze voldoende gemotiveerd? Is er sprake van pestgedrag in de groep? Heel belangrijke vragen, die je door eigen observaties niet altijd voldoende kunt beantwoorden. Viseon helpt je een goed en betrouwbaar beeld te krijgen van het sociaal-emotioneel functioneren van iedere leerling en van de sfeer in de groep. Met dit handige instrument volg je de ontwikkeling. Eventuele problemen signaleer je hiermee zo vroeg mogelijk.

Goed om te weten: Viseon is niet meer te bestellen vanaf augustus 2022; vanaf september 2023 zijn alle LVS 3.0-toetsen niet meer te gebruiken. Met het nieuwe leerlingvolgsysteem Leerling in beeld staat een meer dan volwaardige opvolger voor je klaar, inclusief instrument Sociaal-emotioneel functioneren (en Executieve vaardigheden). Je kunt jouw leerlingen nu al zien groeien in Leerling in beeld (zonder trendbreuk, je behoudt dus een doorgaande lijn)!

"Problemen op het sociaal-emotionele vlak kunnen het onderwijsleerproces negatief beïnvloeden. En andersom. Daarom is het zo van belang dit goed te volgen!"

Contact