SluitenSluiten
beach

Woordenschat

Een betrouwbaar beeld van de ontwikkeling van de woordenschat

Cito logo plectrumVerder
Belangrijk nieuws: het is tijd om afscheid te nemen van LVS 3.0 en Computerprogramma LOVS (vanaf september 2023 niet meer te gebruiken). Met het nieuwe leerlingvolgsysteem Leerling in beeld staat een meer dan volwaardige opvolger voor je klaar! 💚

👉 Zo maak je de stap naar Leerling in beeldLVS 3.0 wordt Leerling in beeld

Je kunt jouw leerlingen zien groeien in het gloednieuwe LVS, Leerling in beeld. Het leerlingvolgsysteem van iederéén. Ook benieuwd?

> Maak snel kennis

Ga aan de slag! Starten met het nieuwe LVS is heel gemakkelijk. Alle data gaan mee en Leerling in beeld werkt met doorlopende vaardigheidslijnen, waardoor er geen trendbreuk ontstaat bij de overstap vanuit LVS 3.0 toetsen.

Woordenschat in Leerling in beeld

Wist je dat Woordenschat onderdeel is van pakket Compleet van Leerling in beeld? Woordenschat vormt een belangrijke basis voor andere taalvaardigheden, zoals begrijpend lezen, spreken of schrijven. De toetsen (voor alle groepen) laten je zien of je leerlingen veelvoorkomende woorden kennen.

> Bekijk de pakketten van Leerling in beeld
Voor groep 3 tot en met 8

Woordenschat

Staat woordenschat ook hoog op jouw prioriteitenlijst? Woordkennis speelt een belangrijke rol in elke onderwijsleersituatie. Het vergroten van de woordenschat is een enorm karwei, en gericht oefenen is ook nog niet zo eenvoudig. Onze LVS-toetsen Woordenschat helpen je op een effectieve manier aan de slag te gaan met het vergroten van de woordenschat van jouw leerlingen. Je volgt de groei op leerling-, groeps- en schoolniveau, maakt mogelijke achterstanden zichtbaar en kunt zo gericht extra ondersteuning bieden.

Goed om te weten: Vanaf schooljaar 2023-2024 is de toets Woordenschat niet meer te gebruiken via Computerprogramma LOVS en je LAS. Je verwerkt deze toets via Leerling in beeld in het nieuwe Cito platform. Woordenschat is onderdeel van het pakket Compleet van Leerling in beeld.
"De opgaven zijn niet alleen gericht op de betekenis van woorden en van groepen woorden, maar ook op de betekenisrelaties tussen woorden."
vingers

Daarom de LVS-toets Woordenschat

  • Breedte én diepte van woordenschat toetsen
  • Samen met leerkrachten ontwikkeld
  • Op basis van nieuwe woordfrequentielijst (BasiLex)
  • Maximaal 4 opgaventypen; ook opgaven met context
  • Doorlopende leerlijn voor groep 3 tot en met 8 (en genormeerd!)
  • Ook digitaal toetsen (op chromebook)

Extra uitbreidingsets beschikbaar

Wat was de grootste wens vanuit de praktijk? Het aanbod aan woorden verversen en de vraagstelling in de toetsen vernieuwen. Dat is gelukt! Leerkrachten en andere onderwijsprofessionals hielpen mee de ouderwetse 'japon-woorden' te schrappen. En op basis van hun input zijn er nu maximaal 4 verschillende opgaventypen en zijn er opgaven met context toegevoegd. De nieuwe toetsen bestaan uit 'setjes': losse toetsdelen die je combineert tot één toets, waarbij je per afname zelf twee setjes kiest.

De uitbreidingssets van Woordenschat 3.0 (E t/m H) zijn vergelijkbare sets als de eerste uitgave (A t/m D), met 100% nieuwe woorden. Ook nu zijn er vier sets per leerjaar beschikbaar, kies je zelf welke sets je aanbiedt (let op: geen combinatie A t/m D met E t/m H), en zijn er omzettingstabellen beschikbaar. De sets staan klaar om te gebruiken, voor groep 3 tot en met 8.

In gesprek met woordenschat-expert Marianne Verhallen

Met woorden in de weer

Weetje

Van groot belang: weten welke woorden kinderen op welke leeftijd kunnen kennen. Naast de waardevolle input uit de praktijk zetten we hier kindertaalcorpus BasiLex voor in: een verzameling van ruim 11.500.000 geschreven woorden voor 6- tot 12-jarigen.

Contact