SluitenSluiten
Primair onderwijs

Leerlingen optimaal volgen vanuit Passende Perspectieven

Voor rekenen

Passende toetsing bij Passende Perspectieven

Zitten in jouw klas ook leerlingen die aan het einde van de basisschool misschien het minimumniveau 1F niet halen? Voor deze leerlingen heeft SLO de leerroutes van Passende Perspectieven voor taal en rekenen ontwikkeld.

De leerroutes van Passende Perspectieven

Met de drie leerroutes van Passende Perspectieven maak je keuzes in het leerstofaanbod. Jij als leerkracht bepaalt met behulp van doelenlijsten welke leerdoelen je wel en niet aanbiedt en op welk niveau. Maatwerk voor jouw leerlingen dus!

Werken met passende toetsing - download de handleiding

Wil jij de vorderingen en groei van jouw leerlingen volgen door de LVS-toetsen van het Cito te combineren met Groeimeter? In de handleiding beschrijven we hoe je dat het beste doet. Je kunt de handleiding als document hier downloaden. Of via onderstaande tegels direct naar de informatie gaan die je nodig hebt. 

LVS en Groeimeter: een mooie combi

Juist omdat jouw leerstofaanbod maatwerk is, heb je behoefte aan betrouwbare instrumenten om jouw leerlingen goed te kunnen volgen. Instrumenten die je de juiste informatie geven over de vorderingen en groei van jouw leerlingen. Wanneer je de reguliere LVS-toetsen van het Cito Volgsysteem voor primair en speciaal onderwijs en de leerdoelgerichte toetsing van het nieuwe instrument Groeimeter samen inzet, krijg je optimaal inzicht.

LVS-toetsen – voor het meten van algemene rekenvaardigheid

 • Vaardigheidstoetsen op vaste momenten in het schooljaar
 • Op papier of digitaal
 • Toetst de reguliere leerdoelen; ook stof die de leerling nog niet is aangeboden
 • Geeft inzicht bij plaatsing in een leerroute
 • Laat zien waar jouw leerling staat ten opzichte van andere leerlingen
 • Verschillende soorten rapportages op alle niveaus (leerling, groep, school)
 • Aangepaste versies voor leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte

Meer lezen over de LVS-toetsen?

Ga naar lvs-toetsen
Groeimeter – voor grip op leerdoelen

 • Beheersingstoetsen
 • Flexibel inzetten
 • 7 korte speelse online vragen per leerdoel
 • Snel inzicht in welk leerdoel een leerling beheerst
 • Keuzehulp voor het kiezen van de juiste LVS-toets voor leerlingen met een leerroute
 • Voor de leerling: direct laten zien wat je al kunt

Meer lezen over Groeimeter?

Ga naar Groeimeter en/of lees over de verschillende functies van Groeimeter 

Aan de slag met passende toetsing bij Passende Perspectieven