SluitenSluiten
beach

Toetsen voor speciale leerlingen

Maak de groei van iedere leerling zichtbaar

Cito logo plectrumVerder
Voor leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs, cluster 2

Toetsen voor dove en slechthorende leerlingen

Dove en slechthorende leerlingen en leerlingen met een taalontwikkelingsstoornissen (TOS) blijken baat te hebben bij kortere taken, toetsen met kleinere leerstappen, een heldere lay-out, duidelijke instructies en een andere rapportagewijze. Deze aanpassingen zijn waar mogelijk meegenomen in de (reguliere) toetsen 3.0 van LVS. We adviseren je graag over de optimale toetsomstandigheden. Ook zijn er aparte versies van de Cito Kijk- en luistertoetsen, schoolexamens voor voortgezet speciaal onderwijs, voor deze leerlingen beschikbaar. 
Let op: LVS 3.0 wordt Leerling in beeld
Bij de LVS-toetsen 3.0 zijn dvd's beschikbaar in Nederlands met Gebaren (NmG) voor Spelling groep 3 en 4 en Rekenen-Wiskunde groep 3 tot en met 6. Je kunt van deze toetsen de dvd's bestellen. Hierbij gebruik je de leerkrachtmappen van de reguliere toetsen en de aanvullende handleiding op Cito Portal. Voor het nieuwe volgsysteem Leerling in beeld vertalen we ook opgaven naar Nederlands met Gebaren. Dit doen we samen met het Nederlands Gebarencentrum en Sprong Vooruit.

Speciale versies Kijk- en luistertoetsen

Van de Kijk- en luistertoetsen zijn er versies beschikbaar met ondertiteling, waardoor ze ook ingezet kunnen worden voor dove en slechthorende leerlingen.

Je kunt van de toetsen de aangepaste versie bestellen.

Lees meer over de Kijk- en luistertoetsen

Voorbeeldopgave Rekenen-Wiskunde Nederlands met Gebaren (NmG)

Voorbeeldopgave Spelling Nederlands met Gebaren (NmG)

Meisje in de klas

Welke aanpassingen kennen de toetsen?

Samen met Cluster 2 scholen hebben wij gekeken welke aanpassingen aan de toetsen nodig waren. We gebruiken nu in de toetsen:
  • kortere taken
  • toetsen met kleinere leerstappen
  • een heldere lay-out
  • duidelijke instructies

Testinstrumentarium Taalontwikkelingsstoornissen

Wil je – als logopedist, klinisch linguïst, psycholoog, orthopedagoog of andere deskundige – een mogelijk spraak- en/of taalprobleem bij kinderen klinisch onderbouwen? Gebruik dan het Testinstrumentarium Taalontwikkelingsstoornissen. Het helpt je vaststellen welke onderdelen van het taalsysteem verstoord zijn én kan de ernst van de stoornis vaststellen.

Lees meer over T-TOS
Jongen op de schommel

Contact