Sluiten
beach

Toetsen voor speciale leerlingen

Maak de groei van iedere leerling zichtbaar

Voor leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs, cluster 2

Toetsen voor dove en slechthorende leerlingen

Dove en slechthorende leerlingen en leerlingen met een taalontwikkelingsstoornissen (TOS) blijken baat te hebben bij kortere taken, toetsen met kleinere leerstappen, een heldere lay-out, duidelijke instructies en een andere rapportagewijze. Deze aanpassingen zijn waar mogelijk meegenomen in de (reguliere) toetsen 3.0 van LVS. We adviseren je graag over de optimale toetsomstandigheden. Ook zijn er aparte versies van de Cito Kijk- en luistertoetsen, schoolexamens voor voortgezet speciaal onderwijs, voor deze leerlingen beschikbaar. 
Cluster 1 slechtziende- en brailleleerlingen

Speciale versies LVS-toetsen

Bij de nieuwe generatie LVS-toetsen zijn voor slechthorende en dove leerlingen dvd's beschikbaar in Nederlands met Gebarentaal voor:

  • Spelling groep 3 en 4
  • Rekenen Wiskunde groep 3 tot en met 6

Je kun van deze toetsen de dvd's bestellen. Hierbij gebruik je de leerkrachtmappen van de reguliere toetsen. 

Speciale versies Kijk- en luistertoetsen

Van de Kijk- en luistertoetsen zijn er versies beschikbaar met ondertiteling, waardoor ze geschikt zijn voor dove en slechthorende leerlingen.

Je kunt van de toetsen de aangepaste versie bestellen.

Lees meer over de Kijk- en luistertoetsen

Meisje in de klas

Welke aanpassingen kennen de toetsen?

Samen met Cluster 2 scholen hebben wij gekeken welke aanpassingen aan de toetsen nodig waren. We gebruiken nu in de toetsen:

  • kortere taken
  • toetsen met kleinere leerstappen
  • een heldere lay-out
  • duidelijke instructies
  • andere rapportagewijze

Testinstrumentarium Taalontwikkelingsstoornissen

Wil je - als logopedist, klinisch linguïst, psycholoog, orthopedagoog of andere deskundige - een mogelijk spraak- en/of taalprobleem bij kinderen klinisch onderbouwen? Gebruik dan het Testinstrumentarium Taalontwikkelingsstoornissen. Het helpt je vaststellen welke onderdelen van het taalsysteem verstoord zijn én kan de ernst van de stoornis vaststellen.

Lees meer over T-TOS

Jongen op de schommel

Contact

www.cito.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Via de knop ‘instellen’ geef je aan welke cookies je wilt accepteren. Meer informatie over Cookies en privacy