Sluiten
beach

Toetsen voor speciale leerlingen

Maak de groei van iedere leerling zichtbaar

Voor leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs, cluster 3

Toetsen voor zeer moeilijk lerende leerlingen – voormalig cluster 3

De reguliere toetsen zijn voor veel zml-leerlingen te moeilijk. Speciaal voor deze groep ontwikkelden wij producten die wél goed aansluiten bij deze leerlingen.
Cluster 1 slechtziende- en brailleleerlingen
Taal en rekenen SO-zml
Taal en Rekenen Cito Volgsystemen VSO Arbeid/PrO en VSO Dagbesteding
Sociaal emotionele ontwikkeling SO-zml en VSO-zml
Werkplekmatcher VSO Arbeid/PrO
Leren leren voor VSO Dagbesteding en VSO Arbeid

Ons aanbod

Taal en rekenen: toetsactiviteiten voor zml

Jij weet welke omstandigheden je leerlingen nodig hebben om goed tot hun recht te komen. Hoe belangrijk het is aan te sluiten bij de belevingswereld. Je wilt ze uitdagen in hun ontwikkeling, ook op het gebied van taal en rekenen. Extra inzicht helpt je je aanbod af te stemmen op de behoeften van de leerlingen. Speciaal voor deze leerlingen ontwikkelden we de Toetsactiviteiten taal en rekenen. Een fijne balans dus. In praktische situaties lok je taal- en rekenvaardigheden uit en observeer je concrete doelen. De leerlingen kunnen laten zien wat ze kunnen en jij kunt je aanbod afstemmen op hun behoeften.

Momenteel werken we aan een nieuw instrument Taal en Rekenen voor het zml so. Met concreet materiaal waar nodig, en digitaal waar mogelijk. Het geeft informatie op het niveau van een leerdoel, maar ook inzicht in de vaardigheid van een leerling. Dit instrument vervangt de huidige toetsactiviteiten. De verwachting is dat het eerste gedeelte van dit instrument gereed is in september 2021. Wil je op de hoogte blijven van de vorderingen van dit instrument? Of wil je meewerken, door bijvoorbeeld nieuw materiaal op jouw school te testen? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Maak je interesse kenbaar via speciaalonderwijs@cito.nl.

Ons aanbod

Cito Volgsysteem VSO Dagbesteding

De toetsen van Cito Volgsysteem VSO Dagbesteding zijn digitaal, afgestemd op de kerndoelen voor zeer moeilijk lerenden (zml) en sluiten aan bij bijbehorende leerlijnen (CED Groep en Regenboog.zml). Deze toetsen houden rekening met verschillende niveaus, waardoor iedere leerling kan laten zien wat hij kan.

Cito Volgsysteem VSO Arbeid en Praktijkonderwijs

De toetsen van Cito Volgsysteem VSO Arbeid en Praktijkonderwijs zijn digitaal, adaptief en zijn onder andere afgestemd op de kerndoelen voor VSO Arbeid. Deze toetsen houden rekening met verschillende niveaus, waardoor iedere leerling kan laten zien wat hij kan.

Ons aanbod

Sociaal-emotionele ontwikkeling voor zml

Als leraar wil jij ook weten hoe zeer moeilijk lerende leerlingen zich sociaal-emotioneel ontwikkelen. Om de ontwikkeling zorgvuldig in kaart te brengen, bieden we je twee gratis instrumenten aan: voor leerlingen met een IQ lager dan 35 en voor leerlingen met een IQ van 35 tot 75. Hiermee kun jij ze nóg beter volgen.

Ons aanbod

Werkplekmatcher

Wat is de best passende werkplek voor een leerling? Welke taal- en rekenvaardigheden heeft een leerling nodig om daar aan de slag te kunnen? Dat achterhaal je snel en eenvoudig met Werkplekmatcher, een Excelprogramma voor jou en de toekomstige werkgever van je leerling dat gratis is na aanschaf van de docentmap VSO en PrO. Digitaal vergelijk je de huidige vaardigheden van jouw leerling met de benodigde vaardigheden op een werkplek. Zo kom je erachter wat jouw leerling al kan en wat hij of zij nog moet leren. Met de Werkplekmatcher stel je doelen op maat.

Ons aanbod

Leren leren voor vso

Hebben jouw leerlingen moeite om geleerde vaardigheden toe te passen in andere situaties dan zij gewend zijn? Voorbereiden en plannen, reflecteren en evalueren zijn voorbeelden van technieken die leerlingen moeten ontwikkelen. Met het pakket ‘Leren leren’ kun je de leerling helpen dit soort vaardigheden beter onder de knie te krijgen. Door een praktische opdracht af te nemen en tijdens de afname leergesprekken te voeren, stel je vast hoe goed de leerling deze vaardigheden beheerst en krijg je zicht op wat hij of zij nodig heeft voor het verder ontwikkelen ervan.
Taal en rekenen SO-zml
Taal en Rekenen Cito Volgsystemen VSO Arbeid/PrO en VSO Dagbesteding
Sociaal emotionele ontwikkeling SO-zml en VSO-zml
Werkplekmatcher VSO Arbeid/PrO
Leren leren voor VSO Dagbesteding en VSO Arbeid
Jongen op de schommel

Contact