Sluiten
beach

Toetsen voor speciale leerlingen

Maak de groei van iedere leerling zichtbaar

Voor leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs, cluster 3

Toetsen voor zeer moeilijk lerende leerlingen - voormalig cluster 3

De reguliere LVS-toetsen voor primair en speciaal onderwijs zijn voor veel zml-leerlingen te moeilijk. Deze groep is vaak niet genoeg vertrouwd met toetssituaties en dat belemmert ze om te laten zien wat ze kunnen. Speciaal voor deze groep ontwikkelden wij toetsactiviteiten. Voor het meten van de taal- en rekenvaardigheid van zml-leerlingen in het vso kun je het Cito Volgsysteem VSO en PrO inzetten. Daarmee sluit je aan bij de belevingswereld van deze leerlingen. 
Taal en rekenen SO-zml
Taal en Rekenen Cito Volgsystemen VSO Arbeid/PrO en VSO Dagbesteding
Sociaal emotionele ontwikkeling SO-zml en VSO-zml
Werkplekmatcher VSO Arbeid/PrO
Leren leren voor VSO Dagbesteding en VSO Arbeid

Ons aanbod

zml

Taal en rekenen: toetsactiviteiten voor zml

Jij weet welke omstandigheden je leerlingen nodig hebben om goed tot hun recht te komen. Hoe belangrijk het is aan te sluiten bij de belevingswereld. Je wilt ze uitdagen in hun ontwikkeling, ook op het gebied van taal en rekenen. Extra inzicht helpt je je aanbod af te stemmen op de behoeften van de leerlingen. Speciaal voor deze leerlingen ontwikkelden we de Toetsactiviteiten taal en rekenen: toetsen die passen bij leerlingen in het zml, zonder dat ze te veel afwijken van de toetsen in het regulier onderwijs. Een fijne balans dus. In praktische situaties lok je taal- en rekenvaardigheden uit en observeer je concrete doelen. De leerlingen kunnen laten zien wat ze kunnen en jij kunt je aanbod afstemmen op hun behoeften.

Ons aanbod

volgsysteem-vso-dagbesteding

Cito Volgsysteem VSO Dagbesteding

De toetsen van Cito Volgsysteem VSO Dagbesteding zijn digitaal, afgestemd op de kerndoelen voor zeer moeilijk lerenden (zml) en sluiten aan bij bijbehorende leerlijnen (CED Groep en Regenboog.zml). Deze toetsen houden rekening met verschillende niveaus, waardoor iedere leerling kan laten zien wat hij kan.
volgsysteem-vso-arbeid

Cito Volgsysteem VSO Arbeid en Praktijkonderwijs

De toetsen van Cito Volgsysteem VSO Arbeid en Praktijkonderwijs zijn digitaal, adaptief en zijn onder andere afgestemd op de kerndoelen voor VSO Arbeid. Deze toetsen houden rekening met verschillende niveaus, waardoor iedere leerling kan laten zien wat hij kan.

Ons aanbod

Sociaal-emotionele ontwikkeling voor zml

Je volgt de ontwikkeling van jouw leerlingen op de voet. Door eigen observaties en met toetsen kom je erachter hoe vaardig ze zijn. Als docent wil jij ook weten hoe zeer moeilijk lerende leerlingen zich sociaal-emotioneel ontwikkelen. De grootste groei op dit vlak maakt iedereen immers tussen zijn 1e en je 20e levensjaar door. Met het gratis instrument SEO voor so-zml en vso-zml breng jij de sociaal-emotionele ontwikkeling zorgvuldig in kaart en kun je hun ontwikkeling nog beter volgen.

Ons aanbod

Computerprogramma lovs

Werkplekmatcher

Wat is de best passende werkplek voor een leerling? Welke taal- en rekenvaardigheden heeft een leerling nodig om daar aan de slag te kunnen? Dat achterhaal je snel en eenvoudig met Werkplekmatcher, een gratis Excel programma voor leerling, school en werkgever. Digitaal vergelijk je de huidige vaardigheden van jouw leerling met de benodigde vaardigheden op een werkplek. Zo kom je erachter wat jouw leerling al kan en wat hij of zij nog moet leren. Met Werkplekmatcher stel je doelen op maat.

Ons aanbod

Computerprogramma lovs

Leren leren voor vso

Hebben jouw leerlingen moeite om geleerde vaardigheden toe te passen in andere situaties dan zij gewend zijn? Voorbereiden en plannen, reflecteren en evalueren zijn voorbeelden van technieken die leerlingen moeten ontwikkelen. Met het pakket ‘Leren leren’ kun je de leerling helpen dit soort vaardigheden beter onder de knie te krijgen. Door een praktische opdracht af te nemen en tijdens de afname leergesprekken te voeren, stel je vast hoe goed de leerling deze vaardigheden beheerst en krijg je zicht op wat hij of zij nodig heeft voor het verder ontwikkelen ervan.
Taal en rekenen SO-zml
Taal en Rekenen Cito Volgsystemen VSO Arbeid/PrO en VSO Dagbesteding
Sociaal emotionele ontwikkeling SO-zml en VSO-zml
Werkplekmatcher VSO Arbeid/PrO
Leren leren voor VSO Dagbesteding en VSO Arbeid
Jongen op de schommel

Contact

www.cito.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Via de knop ‘instellen’ geef je aan welke cookies je wilt accepteren. Meer informatie over Cookies en privacy